Nabór wniosków na organizację staży, prac interwencyjnych i wyposażenia stanowiska pracy w tarnobrzeskim PUP-ie

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza nabory wniosków na następujące formy wsparcia: organizacja prac interwencyjnych, organizacja staży i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

1. Organizacja prac interwencyjnych

• Nabór kompletnych wniosków wraz z załącznikami rozpocznie się od dnia 08.02.2012r. w pokoju 402 (IV piętro wieżowiec) w godzinach od 8.00 do 15.00

• Planowany okres refundacji – 6 miesięcy

Kwota refundacji w 2012r. wynosi 700 zł + składki ZUS miesięcznie za każdą zatrudnioną osobę bezrobotną.

2. Organizacja staży

• Nabór kompletnych wniosków wraz z załącznikami rozpocznie się od dnia 09.02.2012r. w pokoju 404 (IV piętro wieżowiec) w godzinach od 8.00 do 15.00

• Planowany okres realizacji stażu – 6 miesięcy

• Preferowane będą wnioski:

– Organizatorów, którzy wywiązali się ze zobowiązań wynikających z dotychczasowych umów

– zawierające deklarację zatrudnienia osoby bezrobotnej po okresie odbywania stażu.

3. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

• Nabór kompletnych wniosków wraz z załącznikami rozpocznie się od dnia 15.02.2012r. w pokoju 403 (IV piętro wieżowiec) w godzinach od 8.00 do 15.00

Kwota o jaką można się ubiegać to maksymalnie 20.000,00 zł na 1 stanowisko pracy

• W ramach posiadanych środków przewiduje się refundację wyposażenia lub doposażenia około 30 stanowisk pracy.

UWAGA!!!

Aktualne formularze wniosków wraz z wymaganymi załącznikami oraz regulaminy dotyczące poszczególnych aktywnych form, na które ogłoszone zostały nabory dostępne są na stronie internetowej tut. Urzędu www.puptarnobrzeg.pl w zakładce „PLIKI DO POBRANIA”.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że:

1. Wznowienie wydawania i naboru wniosków dotyczących: organizowania szkoleń, studiów podyplomowych oraz kosztów egzaminów lub uzyskania licencji zostanie ogłoszone w późniejszym terminie odrębnym komunikatem.

2. Nabór wniosków o udzielenie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie ogłoszony w terminie późniejszym po otrzymaniu środków na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokładny termin naboru zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem

3. Jednocześnie mając na względzie ograniczone środki finansowe Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że w bieżącym roku nie będą refundowane:

Koszty dojazdu, koszty zakwaterowania oraz koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 osobom bezrobotnym skierowanym do pracy w ramach ofert niesubsydiowanych lub odbycia stażu, zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a także uczestniczącym w pracach społecznie użytecznych.

info: PUP Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content