I Tarnobrzeskie Forum Biznesu

W miniony poniedziałek we wnętrzach Zamku Dzikowskiego odbyło się I Tarnobrzeskie Forum Biznesu. Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. miało na celu przede wszystkim konsolidację środowiska biznesowego, kreowanie pozytywnego klimatu sprzyjającego integrowaniu się przedsiębiorców oraz usprawnieniu działań wspierających i rozwijających ten sektor.

Wydarzenie to zainicjowało cykl spotkań prowadzących do wypracowania systemu skutecznych metod komunikacji i rozpowszechniania informacji oraz wypracowania mechanizmów wsparcia dla firm. W spotkaniu, które miało pilotażowy charakter uczestniczyło blisko 30 przedstawicieli środowiska tarnobrzeskich przedsiębiorców, a jego program oprócz oficjalnego zainaugurowania cyklu obejmował krótkie prezentacje kluczowych dla regionu przedsięwzięć oraz możliwości uzyskania wsparcia.

Spotkanie rozpoczął Hubert Czub – Prezes Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. witając uczestników i wskazując na cel spotkania. Następnie Wiceprezydent Tarnobrzega Robert Niedbałowski przedstawił informację dotyczącą możliwości inwestowania w Tarnobrzegu a także stan zaawansowania realizacji jednej z kluczowych dla Miasta inwestycji – Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego oraz perspektywach dalszego rozwoju tej inicjatywy.
Przedstawiciel Tarnobrzeskiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu Dyrektor Paweł Stawowy omówił korzyści związane z inwestowaniem na terenach SSE w tym m.in. objęcie obszarów inwestycyjnych osiedla Zakrzów zasięgiem SSE.

Prezes Pilkington Automotive Ryszard Jania przedstawił perspektywy i możliwości rozwoju środowisk gospodarczych Tarnobrzega i okolic widziane z perspektywy międzynarodowych korporacji zwracając szczególną uwagę na potrzeby rozwoju lokalnego sektora badawczo-rozwojowego oraz budowy nowoczesnego zaplecza biznesowego sprzyjającego zainteresowaniu kolejnych inwestorów.
Reprezentujący Samorząd Gospodarczy Tarnobrzega, a jednocześnie Przewodniczący Rady Nadzorczej TARR SA Wacław Golik podkreślił zasadność realizacji projektu TPPT i wskazał na możliwości uczestnictwa lokalnych firm w procesie budowy infrastruktury TPPT.

W spotkaniu głos zabrał również Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tadeusz Gospodarczyk – omawiając możliwości wsparcia przedsiębiorczości realizowanymi przez WUP projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W podsumowaniu Prezes TARR SA podkreślił że Forum ma inicjujący charakter, będzie cyklicznie realizowane i poszerzane o kolejne inicjatywy integrujące i wspierające rozwój lokalnego biznesu, wśród których priorytetem będzie stworzenie w Tarnobrzegu przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości.

Wydarzenie miało też dodatkowy wymiar promujący walory tarnobrzeskiego zamku pokazując, że jest to znakomite miejsce do realizacji konferencji i innych ważnych wydarzeń wymagających profesjonalnej oprawy. Uczestnicy Forum mogli docenić walory tego miejsca uczestnicząc w prezentacji zamku dokonanej przez Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega Adama Wójcika. Zgodnie z pierwotną ideą Forum znaczna jego cześć poświęcona została na kuluarowe rozmowy przedsiębiorców, inwestorów oraz instytucji okołobiznesowych.
Oceniając pierwsze efekty tego przedsięwzięcia można spodziewać się, że jest to wartościowa inicjatywa która powinna być kontynuowana w znacznie szerszej skali.

Źródło: UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x