Tarnobrzeg: Remont dwóch ulic w Sobowie

Już wkrótce dwie sobowskie ulice Litewska i Bema nabiorą nowego wyglądu. Kilka dni temu samorząd tarnobrzeski otrzymał ponad 5 mln 375 tysięcy złotych dofinansowania na odbudowę i remont w/w ulic.

Przedmiotem projektu jest odbudowa i remont ulic Litewska i Bema. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót drogowych oraz wszystkich robót towarzyszących, obejmujących odbudowę i remont. Ww. projekt obejmuje swoim zakresem:

– roboty przygotowawcze (w tym prace rozbiórkowe: nawierzchni, przepustów, oznakowania oraz uporządkowanie terenu wraz z wycinką i karczowaniem pni, zagajników i krzaków),

– roboty ziemne,

– odwodnienie korpusu drogowego (w tym: wykonanie przepustów pod koroną drogi, wykonanie rowu krytego, wykonanie przykanalików, wykonanie studzienek ściekowych),

– elementy ulic (w tym: ustawienie krawężników betonowych, wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej, ustawienie obrzeży betonowych),

– inne roboty (w tym: wykonanie zatok postojowych z betonu asfaltowego),

– podbudowy (w tym: profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy mrozoochronnej, wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej),

– remont istniejącego mostu (w tym: remont konstrukcji żelbetowych przyczółków i płyty nośnej mostu, naprawa skarp w okolicach przyczółków, remont nawierzchni mostu),

– nawierzchnie (w tym: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego),

– roboty wykończeniowe (w tym: umocnienie poboczy kruszywem naturalnym)

– oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (w tym: oznakowanie poziome jezdni, ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych, ustawienie słupków krawędziowych, ustawienie barier ochronnych).

Projekt na odbudowę ulic został złożony w ramach osi VII Spójność wewnątrz regionalna działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź schemat B – Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu ogółem: 5 808 597,73 zł

Wartość dofinansowania: 5 375 248,77 zł

foto&info: UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content