Tarnobrzeg: Remont dwóch ulic w Sobowie za prawie 6 mln zł

Dwie ulice na osiedlu Sobów, Litewska i Bema, na odcinku trzech kilometrów zostaną przebudowane za 5 808 597,73 zł. Na tę inwestycję tarnobrzeski magistrat otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na ponad 5 mln 375 tys. zł. Roboty drogowe powinny rozpocząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku, a zakończyć początkiem listopada 2013r.

– Jest to duża inwestycja, na którą otrzymaliśmy wysokie dofinansowanie. Z budżetu miasta dołożymy w sumie niewielką kwotę, jak na tak duże zadanie – mówi Joanna Kozub, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych.

Jeszcze w tym roku zostaną załatwione wszelkie formalności związane z realizacją inwestycji. Wykonawca prac zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót drogowych oraz wszystkich robót towarzyszących, obejmujących odbudowę i remont. Projekt obejmuje swoim zakresem: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, elementy ulic (w tym: ustawienie krawężników, wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej), inne roboty (w tym: wykonanie zatok postojowych z betonu asfaltowego), podbudowy (w tym: profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy mrozoochronnej, wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej), remont istniejącego mostu, nawierzchnie (w tym: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego), roboty wykończeniowe (w tym: umocnienie poboczy kruszywem naturalnym), oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (w tym: oznakowanie poziome jezdni, ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych, ustawienie słupków krawędziowych, ustawienie barier ochronnych).

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś 7 – Spójność wewnątrz-regionalna, działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, schemat B – Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź.

foto:  Dariusz Bajor

info: UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content