Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem (zdjęcia)

Projekt o tym tytule jest realizowany na terenie Gminy Dwikozy od 1 września 2012 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Program Lokalne Partnerstwa PAFW wspiera przedsięwzięcia, które inicjują i wzmacniają współpracę pomiędzy organizacjami i instytucjami na rzecz budowania dobra wspólnego w społecznościach lokalnych.

Projekt jest efektem wspólnej pracy partnerów, tj.: Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu (występującego jako lider partnerstwa), Urzędu Gminy w Dwikozach, Biblioteki Publicznej w Dwikozach, Publicznego Gimnazjum w Dwikozach, Stowarzyszenia Pamięci Zawiszy Czarnego Herbu Sulima z Garbowa, Stowarzyszenia Sandomierski Szlak Jabłkowy, Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie, Grupy Hotelowo – Turystycznej Santur, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Sandomierzu.

ŚRODOWISKO DOBREM WSPÓLNYM

Wszystkie zaplanowane działania są związane z „dobrem wspólnym”, którym zostało określone środowisko w jakim żyją i pracują mieszkańcy gminy Dwikozy. Środowisko tworzone jest przez przyrodę, współtworzone przez człowieka wraz z historią, kulturą i mieszkańcami tego obszaru. Dla partnerów projektu środowisko to dobro wspólne, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy gminy, i z którego będą korzystać następne pokolenia. Bardzo ważne jest, aby poprzez wspólne działania uświadomić wszystkim mieszkańcom Gminy jak istotna jest dbałość o środowisko w jakim żyjemy i że każdy z mieszkańców odgrywa tu niebagatelną rolę. Stan środowiska w gminie Dwikozy wymaga znaczącej poprawy. Większa dbałość o środowisko naturalne i edukacja w zakresie ekologii korzystnie wpłynie na postrzeganie gminy jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.
Zaplanowano też działania mające na celu zwiększenie poziomu identyfikacji i przynależności do miejsca, z którego pochodzimy i w którym mieszkamy. W ramach projektu planowane jest również nagranie i emisja programu telewizyjnego ukazującego unikatowość rezerwatu Gór Pieprzowych. Dodatkowo we wszystkich szkołach, które zadeklarują chęć uczestnictwa w projekcie odbędą się zajęcia dla dzieci nt. tożsamości lokalnej i potrzeby dbania o środowisko.

POWSTANĄ ŚCIEŻKI QUESTINGOWE

Zorganizowane zostaną warsztaty w celu przygotowania dwóch ścieżek questingowych. Questing jako „turystyka z zagadkami”, czyli odkrywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego to zabawa łącząca elementy harcerskich podchodów i gier terenowych. Dodatkowo promowana będzie idea geocachingu czyli gry terenowej użytkowników GPS polegająca na poszukiwaniu „skarbów” ukrytych przez innych uczestników. Poszukiwane skarby to odpowiednio zabezpieczone pojemniki zawierające drobne przedmioty oraz dziennik, w którym kolejni znalazcy odnotowują swoje odkrycia. Organizatorzy planują umieszczenie „skarbów” w atrakcyjnych turystycznie miejscach gminy.
W ramach tego działania przewidziane jest również wykonanie fotografii gminy z lotu ptaka, które pozwolą na zidentyfikowanie dzikich wysypisk śmieci, pomogą w inwentaryzacji brzegów Opatówki i wytyczeniu ścieżki edukacyjnej. Aby ułatwić turystom dojazd do Gór Pieprzowych oznakowany zostanie dojazd do rezerwatu. Dodatkową atrakcją dla turystów będzie kolekcjonowanie pieczątek na przeznaczonej do tego karcie, a najbardziej wytrwali będą mogli liczyć na nagrody.


DZIKIE WYSYPISKA I ELEKTROŚMIECI

W ramach działań projektowych zinwentaryzowane i uprzątnięte zostaną dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy Dwikozy. W różnych miejscach gminy ustawione zostaną kontenery, zorganizowana zostanie zbiórka elektrośmieci. Realizowane porządki zbiegać się będą z ogólnoświatowymi imprezami związanymi z ochroną środowiska. Na kwiecień została zaplanowana akcja pt. „Sprzątamy Góry Pieprzowe”, która zamierzeniem organizatorów powtarzana ma być cyklicznie każdego roku.


REKORD GUINNESSA W ZUPIE POMIDOROWEJ

Na zakończenie projektu w trakcie odbywającego się w gminie Święta Pomidora zorganizowane zostanie bicie rekordu Guinnessa w ilości ugotowanej zupy pomidorowej, pod kierunkiem kucharzy Dworu Dwikozy. W akcję tę zaangażowani zostaną mieszkańcy, lokalni producenci warzyw, turyści oraz ogólnopolskie media.


UCZNIOWIE POSPRZĄTALI GMINĘ

Do działań, które zostały już zrealizowane zaliczyć należy: posprzątanie terenu gminy Dwikozy przez uczniów wszystkich szkół znajdujących się na jej terenie. Akcja zorganizowana została pod koniec października, a udział w niej wzięli uczniowie wszystkich szkół (8 szkół podstawowych oraz 1 gimnazjum), czego efektem było uporządkowanie zaśmieconych miejsc. W akcji chętnie wzięli udział dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie z następujących szkół:
1. Szkoły Podstawowej w Dwikozach;
2. Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Winiarach;
3. Szkoły Podstawowej w Górach Wysokich;
4. Szkoły Podstawowej im. Wincentego Burka w Gałkowicach;
5. Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima w Starym Garbowie;
6. Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gierlachowie;
7. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie;
8. Szkoły Podstawowej m. Ziemi Sandomierskiej w Słupczy;
9. Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach.
Obecnie, przy współpracy z Urzędem Gminy w Dwikozach, realizowane jest działanie polegające na podstawianiu kontenerów w miejsca, w których występuje duże zapotrzebowanie na odbiór odpadów. We wskazanych lokalizacjach okoliczni mieszkańcy mogą pozbyć się niechcianych odpadów i w ten sposób znacząco wpłynąć na poprawę środowiska.

Lokalne Partnerstwa PAFW jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

foto&info: Artur Sapiński

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content