Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A świętowała jubileusz

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. świętowała jubileusz 20lecia swojej działalności. W minionym tygodniu w Sali Sejmowej Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu odbyły się uroczystości jubileuszowe organizowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą TARR S.A. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, województwa, przedstawiciele instytucji współpracujących z TARR S.A. oraz byli prezesi i członkowie rady TARR S.A.

W ciągu 20 lat swojej działalności Tarnobrzeska Agencji Rozwoju Regionalnego przyznała 270 dotacji na utworzenie nowych firm. Ich łączna kwota wynosi 14 milionów złotych. Pozyskała środki na kolejne 320 dotacji. Przyczyniła się do powstania ponad 300 miejsc pracy w nowoutworzonych podmiotach.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR S.A.) to instytucja otoczenia biznesu, która od 1993 roku wspiera lokalną przedsiębiorczość i kreuje działania stymulujące rozwój gospodarczy regionu.

Funkcjonując w sieci Krajowego Systemu Usług, oferuje przedsiębiorcom m.in.:

– Inkubator Przedsiębiorczości – powierzchnie biurowe do wynajęcia na preferencyjnych zasadach w celu prowadzenia działalności gospodarczej, oraz

– Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, czyli możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności jej rejestrowania,

– szkolenia dla kadr przedsiębiorstw oraz pracowników jednostek samorządowych, pomoc dla przedsięwzięć w zakresie kształtowania terenów inwestycyjnych oraz Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego.

– opracowanie studium wykonalności dla lokalnych samorządów oraz dokumentacji projektowej związanej z aplikowaniem o wsparcie finansowe ze środków z funduszy europejskich dla samorządów.

TARR S.A. ma w swoim dorobku sporo sukcesów w realizacji projektów ze środków Funduszy Unijnych:

– zarządza Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym,

– wspiera procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw – „Program outplacementowy dla pracowników Kopalni Siarki Machów S.A.” (Poddziałanie 8.1.2 PO KL);

– opracowuje i wdraża innowacyjne programy nauczania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu tarnobrzeskiego w ramach „Apetyt na przyszłość” (Poddziałanie 3.3.4. PO KL),

– od 2009 r. prowadzi Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnobrzegu, którego pracownicy bezpłatnie oferują pomoc w przygotowaniu i realizowaniu projektów w ramach PO KL,

– ułatwia start w biznesie początkującym przedsiębiorcom bezzwrotną dotacją (40 tyś. zł.), szkoleniami i fachowym doradztwem z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (projekty w ramach Działania 6.2 PO KL). Rozdano dotychczas ponad 7 mln dotacji.

· Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki na start i rozwój mikrofirm z województwa podkarpackiego. Już w tym roku wypłaciliśmy pożyczki 20 firmom na kwotę przekraczającą milion złotych.
· Aktywizujemy osoby niepełnosprawne poprzez realizację projektów z Priorytetu VII PO KL.

info: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego
foto: UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content