Milion złotych na odnowienie wsi świętokrzyskiej

Milion złotych Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył na realizację programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”. Umowę podpisało 56 gmin z województwa świętokrzyskiego. Jest to już piąta edycja tego programu grantowego. Jego głównymi celami są zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla ich mieszkańców oraz potrzeba kultywowania w społecznościach lokalnych tradycji i odrębności kulturowej.

– Z założeń tego programu wynika że możemy dofinansować tylko jeden projekt z gminy. Zgłoszono ponad 80 projektów, z których wybraliśmy 56 najlepszych – powiedział dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Sławomir Neugebauer.

Wsparcie w programie jest udzielane w formie refundacji do wysokości 80% poniesionych wydatków. Jest on realizowany był w formule otwartego naboru wniosków, które zawierały propozycję przedsięwzięć prowadzonych na terenie danej gminy. Wnioski były weryfikowane merytorycznie i formalnie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Termin ich składania minął 31 marca.

– Bardzo zależy nam na tym, aby wspierać projekty, które będą animowały życie na wsi. Często te mniejsze miejscowości tętnią życiem społecznym, a jest ono wartością samą w sobie. Jest to duży kapitał społeczny i chcemy go wspierać. Czasem wybudowanie czy doposażenie świetlicy sprawia ludziom więcej radości niż większe projekty, np. kanalizacyjne. Takie programy tworzą przestrzeń do wspólnych spotkań. W tej edycji premiowaliśmy projekty, które zwracają uwagę na sprawy ludzi młodych, z którymi, jak wiadomo, pracuje się ciężej – mówił Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Na realizację programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” przeznaczona jest kwota 1 mln. zł. Maksymalna wartość wsparcia dla jednej gminy wynosi 20 tys. zł, przy czym wartość projektu realizowanego przez daną gminę nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Samorządy mogły się ubiegać o dotacje na:

– budowę małych obiektów, odbudowę oraz przebudowę obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, jak również służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP itp.), rekreacyjnych i turystycznych,
– budowę i urządzanie ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji i integracji,
– zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości,
– odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu i ich adaptację na cele publiczne,
– urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków, skwerów i innych miejsc wypoczynku,
– wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, jak również służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców,
– realizację przedsięwzięć związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów.

foto&info: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x