Rada Powiatu Tarnobrzeskiego przyjęła budżet na 2015 rok

Dochody powiatu zaplanowano na kwotę 36.672.953 złotych. Wydatki na kwotę 36.792.953 złotych. Deficyt budżetu Powiatu wynoszący 120.000 zł, która to kwota wynika z różnicy pomiędzy planowaną kwotą wydatków, a planowaną kwotą dochodów zostanie pokryty kredytem bankowym.

Głównym źródłem dochodu budżetu Powiatu są środki otrzymane w ramach tak zwanej subwencji ogólnej. Dochody te stanowią ogółem 16.183.671 zł, co stanowi 44,13 % ogółem planowanych dochodów. Subwencja na zadania oświatowe wynosi 11.575.846, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.405.755. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa, do budżetu Powiatu wpłynie 5.317.736 zł, a jednostki samorządu terytorialnego przekażą do budżetu Powiatu kwotę 2.611.640 zł w formie dotacji celowych.

Planowane wydatki budżetu zostaną przede wszystkim przeznaczone na pokrycie bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu. Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą ogółem 2.705.220 zł, z tego na drogi powiatowe planuje się przeznaczyć kwotę 1.060.000 zł, w tym 40.000 zł przeznaczonych zostanie na udzielanie pomocy finansowej dla gminy Nowa Dęba i Baranów Sandomierski na przebudowę dróg gminnych. Planowana kwota na opracowanie dokumentacji technicznych związanych z przebudową dróg powiatowych wynosi ogółem 281.500 zł. O podziale nie rozdysponowanej kwoty także na ten cel tj. 738.500 zadecyduje Rada Powiatu Tarnobrzeskiego.

Ponadto w planie wydatków inwestycyjnych ujęto dwa zadania finansowane środkami zewnętrznymi w tym: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej oraz Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – zadania realizowane w 2014 roku, na które wystąpiły zobowiązania wymagalne ze względu na przekazanie środków przez Urząd Marszałkowski. Ponadto plan wydatków inwestycyjnych obejmuje zadania: dotacja dla SPZ ZOZ Nowa Dęba – 150.000 zł oraz modernizacja urządzeń melioracji wodnych – 50.000. Ewentualna realizacja tego zadania jest uzależniona od wpływu środków do budżetu Powiatu.

Wydatki bieżące budżetu Powiatu wynoszą 34.087.733 zł, co stanowi 92,65 % ogółem zaplanowanych wydatków i zostaną przede wszystkim skierowane na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych Powiatu. Najwięcej środków zostanie skierowanych na pokrycie wydatków związanych z oświatą tj. 13.731.136 zł, co stanowi 40,28 % ogólnego planu wydatków bieżących.

Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego powiedział, że planowane dochody są możliwe do zrealizowania, a założony plan wydatków jest realny przy założeniu, że nie wystąpią nieprzewidziane zdarzenia. Zadłużenie powodujące skutki finansowe Powiatu Tarnobrzeskiego na koniec 2015 roku przy założeniu, że zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.000.000 zł powinno zmniejszyć się o kwotę 880.000 zł. – Ten rok budżetowy planujemy poświęcić na przygotowanie wniosków, które pozwolą nam pozyskać pieniądze z zewnątrz w kolejnych latach. Dlatego z naszej strony nie będzie dużych działań inwestycyjnych. Wszystko po to, aby ograniczyć zadłużenie. Oczywiście działania, które już nakreśliliśmy, będziemy realizować – powiedział starosta.

foto&info: Powiat Tarnobrzeski

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
???
6 lat temu

ile % wydatków idzie na utrzymanie tego dziwnego politycznego tworu zwanego powiatem? Powiaty stworzyli politycy chyba po to aby było gdzie swoich upychać

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x