Strategia Rozwoju Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego gotowa

Przedstawiciele Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Gorzyc, Grębowa i Tarnobrzega spotkali się w środę w tarnobrzeskim magistracie by zaprezentować projekt Strategii Rozwoju Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Podczas spotkania Witold Pycior, przedstawiciel Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która jest autorem dokumentu zaprezentował dokument, przedstawił przedsięwzięcia strategiczne i komplementarne, zaproponowane przez poszczególne gminy do realizacji w latach 2014-2020.

Porozumienie o współpracy między gminami powiatu ziemskiego zostało podpisane jeszcze w 2013 roku, mając na względzie zapisy Strategii Rozwoju Województwa-Podkarpackie 2020 wyznaczającej Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzega oraz kierując się możliwościami, jakie stwarza perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020.

Deklarowana płaszczyzna współpracy dotyczy:

– przywracania funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów obszaru funkcjonalnego;
– poprawy stanu środowiska przyrodniczego, wspierania efektywności energetycznej;
– wzmacniania rozwoju funkcji symbolicznych budujących ponadregionalną rangę  obszaru funkcjonalnego oraz poprawę dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze;
– podnoszenia atrakcyjności turystycznej i kulturowej obszaru;
– promocji produktu turystycznego wspólnego dla całego obszaru funkcjonalnego;
– wzmacniania  rozwoju technologicznego oraz innowacji;
– wspierania rozwoju przedsiębiorczości poprzez działania infrastrukturalne;
– współdziałania na rzecz komunikacyjnej spójności obszaru;
– kształtowania przestrzeni publicznej.

Celem głównym Strategii jest: rozwój i wykorzystanie potencjałów Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację, integrację obszaru i budowanie jego przewag konkurencyjnych.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji trzech celów strategicznych:

I. Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej poprzez uzupełnienie, modernizację  i kompleksowe zintegrowanie systemów infrastruktury technicznej oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.
II. Poprawa, jakości życia poprzez włączenie społeczne oraz rozwój usług publicznych.
III. Racjonalne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w celu zachowania dobrych warunków do życia dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego.

foto&info: UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x