Zarząd Siarki złożył dymisję. ” Nie widzimy dalszej możliwości prowadzenia spraw Spółki i właściwej współpracy z Samorządem Tarnobrzega

Otrzymaliśmy dzisiaj informacje oraz oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Siarka Tarnobrzeg S.A. dotyczącej sytuacji II-ligowej drużyny piłki nożnej i Spółki w 2015r. Treść pisma w całości publikujemy poniżej.

Informacja Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Siarka Tarnobrzeg S.A. dotycząca sytuacji II-ligowej drużyny piłki nożnej i Spółki w 2015 roku.

Spółka Siarka Tarnobrzeg S.A. powołana została 9 czerwca 2014 roku.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Spółki zgodnie z brzmieniem § 6 Statutu Spółki:

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2010.234.1536, z późn. zm.) oraz działalności w sferze sportu w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. 2010.127.857 z późn. zm.) w szczególności poprzez wspieranie rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu, w tym piłki nożnej jako dyscypliny sportu, a także uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych.

2. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku.

3. Spółka przejmie sekcję piłki nożnej Klubu Sportowego „Siarka” Tarnobrzeg działającego w formie stowarzyszenia i wstąpi w jego miejsce do rozgrywek piłkarskich prowadzonych przez PZPN.

Jak stanowi statut, Spółka nie działa dla zysku a wszelkie uzyskane środki pieniężne przeznacza na cele sportowe. Wszystkie osoby zaangażowane w Zarządzie Spółki i Radzie Nadzorczej świadczą swoją pracę dobrowolnie i nieodpłatnie w formie wolontariatu.

W 2014 roku drużyna piłki nożnej finansowana była środkami z dotacji budżetu Miasta Tarnobrzega, wpływów z reklam i środków pozyskanych od sponsorów.

Dotacja z budżetu Miasta w 2014r wynosiła łącznie 1.020.000 zł. Pierwsza część dotacji na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 czerwca 2014 r. – 520 tys. zł przeznaczona była dla KS Siarka Tarnobrzeg. Druga część dotacji od 1 lipca. 2014 r. do 31 lipca 2014 roku – 500 tys. zł dla powstałej Spółki Akcyjnej Siarka Tarnobrzeg. Całkowite koszty funkcjonowania drużyny w 2014 roku wyniosły 2.012.848,48 zł. Z powyższego zestawienia wynika, że dotacja z budżetu stanowiła ok 50% całkowitych kosztów utrzymania drużyny. Nadmieniam że dotacje z budżetu miasta na przestrzeni ostatnich lat zawsze oscylowały w granicach 50% kosztów, tak w IV, III jak i II-ej lidze.

Koszty utrzymania drużyny w roku 2015 planowane były przez Spółkę podobne jak w roku 2014. Podobną dotację zapisano też w budżecie miasta i pod takie przychody zaplanowano wydatki.

Informujemy że 75% całkowitych kosztów Siarki stanowi obsługa umów kontraktowych oraz premie dla zawodników, a zobowiązania te w większości były już umownie zaciągnięte w czerwcu 2014 r. (dla cyklu rozgrywkowego jesień – wiosna).

W 2015 roku dotacja z budżetu miasta została ograniczona do 640 tysięcy zł (420 tys. zł przeznaczono na pierwsze półrocze i 180 tys. zł. + 40 tys. zł na drugie półrocze).

Ze współpracy reklamowej wycofano spółki miejskie: od 1 stycznia 2015 r. TTBS i Kopalnie Siarki „Machów” S.A., a od 1 lutego 2015 r. Tarnobrzeskie Wodociągi Sp z o.o.

Dodatkowo miasto od 21 marca 2015 r. przejęło na rzecz innego podmiotu obsługę targowiska miejskiego. Łączne zmniejszenie dotacji z Miasta o 80 tys. zł, oraz wypowiedzenie wyżej wymienionych umów reklamowych spowodowały zmniejszenie wpływów do klubu na finansowanie piłki nożnej tylko w pierwszym półroczu tego roku o ok. 242 tys. zł. ( ograniczono przychód o 25% ).

Tak ogromne zmniejszenie finansowania oraz medialna „nagonka” na osoby funkcyjne i Klub realizowane było w okresie, kiedy drużyna piłki nożnej w II lidze wygrywała mecze i była na 2 miejscu w tabeli z realną możliwością awansu do I-ej ligi. Irracjonalna działalność w stosunku do Klubu doprowadziła do tego, że w końcówce rozgrywek pierwsza drużyna straciła motywację do pracy i osiągnięcia wyznaczonego celu – I liga.

W zaistniałej sytuacji Zarząd Spółki podejmował wiele działań dla zachowania płynności finansowej, zapewnienia kontynuacji działalności oraz poprawienia wizerunku drużyny. W sposób znaczący (poprzez wymianę zawodników) zredukowane zostały koszty działalności Spółki. Zarząd Spółki oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej prowadzili rozmowy z władzami Miasta Tarnobrzega o objęciu nowej emisji akcji gwarantującej Samorządowi Tarnobrzega bezpośredni i większościowy wpływ na działalność Spółki (wpływ Samorządu na Spółkę był argumentem dalszego jej dotowania). Cały czas prowadzone były rozmowy z potencjalnymi, nowymi sponsorami i reklamodawcami dla zapewnienia stabilnego i płynnego działania Spółki.

Niestety, nie udało się zrealizować obiecanego wykupu akcji przez Samorząd Tarnobrzega, mimo wcześniejszych deklaracji Prezydenta Miasta. Nie udało się także odzyskać obsługi targowiska miejskiego oraz pozyskać środków od zapowiadanego przez Pana Prezydenta sponsora. Zwiększenie wpływów pieniężnych od obecnych reklamodawców i sponsorów tylko w części pozwala na pokrywanie narastających wydatków.

Od kilku miesięcy Spółka, a tym samym pierwsza drużyna piłki nożnej, znajduje się w sytuacji finansowej najtrudniejszej od wielu, wielu lat.

Dla zapewnienia pokrycia zobowiązań w 2015 r. niezbędne jest pozyskanie nowych sponsorów i darczyńców. Zarząd będzie musiał podejmować różne działania naprawcze, w tym dalsze zmniejszanie kosztów ( co w obecnej sytuacji jest bardzo trudne), także zadbać o zwiększenie wpływów pieniężnych od dotychczasowych reklamodawców, pozyskać nowe źródła finansowania – od kolejnych przedsiębiorstw i osób prywatnych oraz poprzez dodatkową emisję akcji. Celem tych działań musi być oddłużenie spółki i zapewnienie jej zdolności do bieżącego porywania kosztów.

Działanie Spółki i drużyny piłki nożnej w roku 2016 jawi się jako cel bardzo trudny do realizacji. Brak zwiększenia kwoty dotacji z budżetu miasta lub pozyskania znaczącego sponsora, w praktyce może wiązać się z koniecznością ogłoszenia upadłości Spółki i wycofania drużyny z rozgrywek w II lidze.

Zniszczyć dorobek kilkudziesięciu lat jest bardzo łatwo.

Późniejsza odbudowa pozycji piłki nożnej w Tarnobrzegu od najniższej klasy rozgrywkowej może potrwać kilkanaście lat. Trudno to zrozumieć ponieważ pozycja pierwszej drużyny Siarki w II lidze była i jest bardzo wysoka. Tarnobrzeski stadion i infrastruktura sportowa jest jedną z najlepszych w regionie i szkoda żeby stał się negatywną wizytówką Miasta.

Siarka to drużyna, która w Tarnobrzegu gra już blisko 60 lat. Posiada ogromne tradycje, zaangażowanych działaczy, kibiców oraz mieszkańców Tarnobrzega, których mocno angażują kolejne mecze. Posiada znacznie większą popularność aniżeli inne dyscypliny sportowe uprawiane w Tarnobrzegu, co uzasadnia w pełni większe wsparcie finansowe.

Zarząd Spółki Siarka Tarnobrzeg S.A. złoży do władz Miasta Tarnobrzega wniosek o przyznanie środków z dotacji na zadanie pn. „Wsparcie w zakresie rozwoju sportu na rok 2016”, wniosek – o zwiększenie dotacji na finansowanie piłki nożnej. Mamy nadzieję, że zwiększenie tej kwoty w budżecie zostanie uchwalone.

Powinny zakończyć się także, niezrozumiałe dla nas, a także dla kibiców nieporozumienia i tworzona niewłaściwa atmosfera wokół piłki nożnej w Tarnobrzegu, bo to w konsekwencji doprowadzi do zniszczenia tego, co z takim trudem przez wiele lat budowano.

Od grudnia 2014 r. wszelkie kluczowe decyzje dotyczące Spółki, w tym skład Zarządu, konsultowane były z władzami Miasta Tarnobrzega. Służyć to miało wzmocnieniu wpływu oraz ustanowienie pełnej kontroli Samorządu Tarnobrzega na wydawanie pieniędzy z dotacji. Służyć miało także poprawie współpracy władz Miasta Tarnobrzega ze wszystkimi podmiotami i osobami zaangażowanymi w piłkę nożną. Niestety, nie udało się tego zrealizować a w konsekwencji Zarząd Spółki w całości złożył do Rady Nadzorczej rezygnację z zajmowanych funkcji nie widząc dalszej możliwości prowadzenia spraw Spółki i właściwej współpracy z Samorządem Tarnobrzega.

OŚWIADCZENIE!

Akcjonariusze, Rada Nadzorcza oraz nowy Zarząd Spółki oświadczają, że działać będą zgodnie ze Statutem Spółki Siarka Tarnobrzeg S.A. oraz zgodnie z jej celem. Będą prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych poprzez wspieranie rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu, w tym piłki nożnej i realizować w tym zakresie cele samorządu na jego zlecenie.

Spółka zgodnie ze statutem nadal nie będzie działać w celu osiągnięcia zysku. Będzie podejmować wszelkie działania dla godnego i ambitnego prowadzenia rozgrywek piłkarskich prowadzonych przez PZPN. Spółka dostosuje poziom sportowy zespołów do możliwości finansowych.

Rada Nadzorcza Zarząd
Siarka S.A Tarnobrzeg

foto: archiwum/UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
43 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Oszukany
5 lat temu

KIEŁB NAS OSZUKAŁ!!!!

Greg
5 lat temu

Zebranie w Piatek po Urzedem Miasta i wynieść Pana Kielba.

oszukany
5 lat temu
Reply to  Greg

Zmieniłem opony na zimowe, mam kilka łysych na zbyciu, zabrać ze sobą na spotkanie pod UM? Zadymimy? 🙂

999
5 lat temu
Reply to  oszukany

pal gumę frajerze

kia
5 lat temu

Nie oszukał. W kampanii mówił, że wolałby Siarkę w 3 lidze, ale z wychowankami

Stefan
5 lat temu

Oddaj szalika!

ksS
5 lat temu

1. To jest 2 liga tylko z nazwy. 2. Czyli jest także fantastą, bo nasi wychowankowie nie potrafili awansować do okręgówki ze wsparciem ‚zaciągu’ (bynajmniej nie z winy ich samych, szkolenie zaniedbywano przez wiele, wiele lat). I właśnie najbardziej szkoda mi tej ostatniej materii, bo zapewne od ograniczenia na małolatów, którzy zaczynali sobie coraz śmielej poczynać zaczną się kolejne cięcia kosztów.

Oszukany
5 lat temu

Oszukał gdy obiecał sponsora dla Klubu w zamian za zmianę w zarządzie (odejście Dziedzica).

ADHD
5 lat temu

To co robi prezydent Kiełb to najzwyklejsza zawiść i zemsta w stosunku do Mastalerza bo go nienawidzi. Szkoda że Kiełb ma gdzieś resztę mieszkańców, którym zależy na dobru klubu.

Zibi
5 lat temu
Reply to  ADHD

Tłoki Gorzyce potrzebują kibiców więc zmień szalik i przestań biadolić, bo nigdzie nie jest powiedziane, że miasto ma dożywotni obowiązek utrzymywać piłkarzy kosztem innych dyscyplin. Skoro spółka nie potrafi pozyskać sponsorów na klub to znaczy, że jest tylko przyzwyczajona do zasysania dotacji z miejskiej kasy a na to przyzwolenia być nie może.

tarnobrzeżanin
5 lat temu

Przecież każdy z mieszkańców-sympatyków klubu może łatwo wspomóc Siarkę w najprostszy sposób – po prostu kupić bilet i przyjść na mecz, zapełnić trybunę, głośno dopingować a może przy okazji coś powiedzieć urzędującemu prezydentowi. Na derby ze Stalową trybuna mogła się zapełnić… Dziś wszyscy biadolą a na mecze pomimo dobrej gry przychodzi garstka kibiców.

Kibol
5 lat temu

Tak to jest jak się amatora na prezydenta stawia. Kiełb nie ma pojęcia o zarządzaniu. On tylko babami i to starymi zajmować się potrafi. Zniszczy to miasto i zaora.

Zibi
5 lat temu
Reply to  Kibol

mam nadzieję, że jak będzie orał to nie zapomni o tobie

sraniewbanie
5 lat temu

Pan prezydent Kielb w zadnym wzgledzie nie powinien dac pieniedzy na to cos.Najzdrowsza sytaacje mielibysmy wowczas kiedy Siarka dogralaby do konca sezonu przegrywajac wszystko i zajmujac ostanie miejsce spadajac do III ligi.Unikneliby tym samym degradacji do IV ligi za niespelnienie warunkow licencyjnych lub z powodu wycowafnia druzyny z rozgrywek .Tym samym pilkarze zachowaja prace ,a Tarnobreg bedzie mial druzyne przynajmniej w IV lidze.

stary kibic
5 lat temu
Reply to  sraniewbanie

Kiełb nie musiał nic więcej dawać niż było a obiecał że nie zabierze a dużo zabrał. Za dużo.

KS
5 lat temu

Zbierajmy się do referendum, czas pokrakę odwołać ze stołka. Niech z babcią na miotle odlatuje

stary kibic
5 lat temu

Proponuję na najbliższym meczu Siarki zapełnić trybunę. Zbierzmy wszystkich komu leży na sercu dobro Siarki i ratujmy nasz klub. Prosto po meczu przenieśmy się pod „pałac prezydencki” wyrazić nasze niezadowolenie.

huhuha
5 lat temu

stary kibic a ty to juz dzis kupe robiles .???????????Ciesze sie ze Siarka bedzie grac w A klasie swoimi pilkarzykami.

Mieszkaniec
5 lat temu

I bardzo dobrze sie dzieje do Norberta dzwoncie on wam doda przeciez wiedział jak i skad pozyskac pieniądze to czego teraz sie wypial niech wam dalej podpowiada. Ha ha a moze do MMT sie zwracajcie teraz chetni do pomocy na przekór Prezydentowi moze pomoga co? Norbert nauczyl dawac to teraz sie skoczylo a ruszcie dupska i szukajcie sponsorow!!! a nie my mieszkancy bedziemy was utrzymywac ja tez chcialbym po pare tysiecy zarabiac za nic. Tylko dac i dac a sami rece zacieraja w przerwie meczu Caterningi w spikerce i tylko szlachta chodzi popija, zarelko pojada mam zdjecia bylem nie raz widzialem jaka uczte macie ciekawe za czyje. Ech szkoda pisac

Rycho
5 lat temu

Stary kibic – coś ty jadł chłopie ? Na derbach z Mielcem wielkie pustki na stadionie a Ty chcesz trybunę zapełnić. Najlepiej jak będziesz po meczu wył do księżyca, może to coś da. A gdzie jest zarząd ? Zwinął walizki i jak było do przewidzenia się wycofał. Prezes zajęty był kampanią wyborczą , choć i tak nic nie osiągnął. Vice wartę pełni na Machowie. Reszta ma w dup…. Siarkę i piłkarzy – nawet wielu nie chodzi na mecze.

Zibi
5 lat temu
Reply to  Rycho

to wszystko wina Putina

ks
5 lat temu

pis też nas oszuka…

pilkarz
5 lat temu

Apel do moich kolegow aktualnych pilkarzy Siarki Tarnobrzeg.Proponuje wystapic z pozwem zbiorowym do sadu o zaplate zaleglych pesji i bez litosci sie ich domagac .Nawet gdyby zlote gory obiecali zadajmy pieniedzy natychmiast.Inaczej nie mam mowy abysmy wyszli grac.No chyba ze jestesmy bez ambicji i mamy swoje rodziny,swoja przyszlosc i honor za nic.

Zibi
5 lat temu
Reply to  pilkarz

będziecie żyć na raty jak wiekszość społeczeńdstwa

Janusz
5 lat temu

popełniłem błąd głosując na kiełba

Zibi
5 lat temu
Reply to  Janusz

następnym razem zagłosuj na Maryję zawsze dziewicę – nie pożałujesz!

Rycho
5 lat temu

……Tak ogromne zmniejszenie finansowania oraz medialna „nagonka” na osoby funkcyjne i Klub realizowane było w okresie, kiedy drużyna piłki nożnej w II lidze wygrywała mecze i była na 2 miejscu w tabeli z realną możliwością awansu do I-ej ligi. Irracjonalna działalność w stosunku do Klubu doprowadziła do tego, że w końcówce rozgrywek pierwsza drużyna straciła motywację do pracy i osiągnięcia wyznaczonego celu – I liga. . W którym momencie minionych rozgrywek to było bo nie mogę się doszukać 2 miejsca w sezonie 2014/15. Chyba że chodzi o sezon 2013/2014 za rządów poprzedniego prezydenta. Może autor tego pisma odpowie.

sponsorzy
5 lat temu

Tak samo było ze stadionem narodowym tylko bystrzy ludzie za czeli na nim zarabiać a u nas nie ma takiej osoby. Ale można podpowiedzieć tylko szkoda ze nie ma sztucznego oświetlenia. Można na nim organizować koncerty wypożyczać innym klubo kiedy nie odbywają się mecze naszego klubu jak to robi Mielec. A co do sponsorów to można zrobić taki sposób że mogą wykupić sobie miejsce na koszulce tylko ktoś musi ruszyć dupę a nie i nie siedzieć w cieple i mana z nieba spadnie.

Christoph
5 lat temu
Reply to  sponsorzy

Najbardziej trafny komentarz ze wszystkich, dla chcącego nic trudnego. Pozdrawiam

Zibi
5 lat temu
Reply to  sponsorzy

święte słowa

franek
5 lat temu

Karwasz twa mać prezio i vice cieć zawineli dupy w troki , a teraz tym ma sie zająć nijaki salamucha,to jest cyrk na kiju,kadrową pewnie będzie sprzątaczka z urzędu a kasą będzie rządził ksiądz.Pisałem już wcześniej że tak będzie,psełdo prezesiny pazury obgryzli , i uciekli a ten wywód który nabazgrali to niech pokażą głuchoniemym bez obrazy dla tych ludzi,GAMONIE I NIC WIĘCEJ.Teraz akcjonariusze na czele z jajeczniczką niech pokarzą co potrafią.Ta społka to była im potrzebna jak kurwie dzidziuś,z która niewiadomo co teraz zrobić,BAGNO będzie jeszcze większe i większe,a ci którzy wieżą że bedzie dobrze, to mają takie rogi jak pas startowy na okęciu

Zibi
5 lat temu
Reply to  franek

może Piotrek Duma mógłby pomóc

Magura
5 lat temu

Może trochę chaotycznie,ale krew mnie zalewa,jak czytam takie oświadczenia klubu.Skoro mowa o irracjonalności-pytam:czy racjonalne było powołanie spółki po cichutku,wśród kolesi,nie zachęcając rzeszy kibiców,ludzi przyjaznych sekcji,wnosząc skromne bodajże 100 000tys.zł.w sumie przez wszystkich akcjonariuszy?!Komu to miało służyć?Czy racjonalne było zwolnienie trenera Tułacza,gdy druzyna była na 3miejscju?Komu to miało służyć?Sezon wówczas drużyna skończyła na 12miejscu!Czy racjonalna była ciągła wymiana ponad połowy drużyny po każdej rundzie?!Jak wyglądają rozliczenia finansowe z tymi,których się pozbyto?Ile to kosztowało klub?Jakie jest zadłużenie klubu i z czego konkretnie wynika?Dlaczego jasno nie napiszecie,że to wy-zarząd,rada nadzorcza-zdecydowaliście,że z transzy 640 000tys.zł.wydajecie naIpółroccze 420tys.zostawiając tylko220tys.na drugie?To jest odpowiedzialne zarządzanie klubem i finansami?!A teraz płacz,bo kaski nie ma.Nie ma,bo tak żeście zarządzili mości panowie.Ile w okresie istnienia spółki członkowie zarządu i akcjonariusze pobrali jakichkolwiek wynagrodzeń i gratyfikacji pieniężnych?Czy aby na pewno nagonka jak wy twierdzicie,doprowadziła do braku motywacji drużyny?Przecież kibice i wszyscy wokół ich komplementują i dziękują za postawę.A może to brak działań ze strony klubu na zmianę sytuacji drużyny,niedotrzymywanie zawartych z nimi umów?!Dlaczego .Pyszniakowi mimo ciagle obcinanych dotacji udaje się dobrze funkcjonować?Jakoś nie słychać z jego strony miauczenia,tylko chłopina zapieprza i stara się jak może,potrafi przyciągnąć sponsorów i rzesze kibiców.Ale do tego potrzebne jest dobre zarządzanie klubem i tym co się… Czytaj więcej »

999
5 lat temu
Reply to  Magura

Magura, masz u mnie darmową kolejkę.

tarnobrzeżanin
5 lat temu

Niestety to prawda że zarząd niewiele zrobił(może coś tam robił) przynajmniej niczym spektakularnym się nie chwalił. Prawdą również jest to co zrobił prezydent Kiełb, każdy zainteresowany dobrze wie, że obciął dotację, zabrał spółki miejskie i targowisko. Dziś próbuje zrzucić winę na zarząd spółki. Ciemny lud może to kupi ale nie człowiek związany z tym klubem.

Piotrek
5 lat temu

Może ktoś podać pełną listę akcjonariuszy, bo zarówno ja jak i pewnie kilka osób chciało by wiedzieć komu podziękować za zniszczenie piłki nożnej w Tarnobrzegu.

kazik
5 lat temu
Reply to  Piotrek

Podziękować to ty możesz ale temu gościowi na Kościuszki, który nie ma o tym zielonego pojęcia. Pewnie tak jak ty.

Piotrek
5 lat temu
Reply to  kazik

Mam daleko w 4 literach gościa na Kościuszki jak i Twoje niepotrzebne komentarze.

normalny
5 lat temu

Magura twoje wywody wynikają z twojej tępoty i braku znajomości tematu. Manipulujesz faktami zadając takie pytania przez to sugerując te śmieszne pomówienia. W wielu miejscach byli działacze, sponsorzy i osoby które chciały dla pewnej idei coś zrobić. Pomagali finansowo, angażowali się czynnie w życie klubu itd. Ale też byli i tacy jak ty którzy usilnie im z głowy to wybili. Frustraci którzy tyłka nigdy nie ruszyli i nic dla swojego klubu nie zrobili. No chyba że policzyć sporadyczne pojawienie się na stadionie (pewnie narzekając jaki to drogi jest bilet). Pompujący się w kuluarach malkontenci i powielający brednie. Zawsze kończyło się tak samo, że takie dupki jak ty zniechęcały tych którzy coś chcieli zrobić, czyli upadek i niebyt klubu. Jakie to nasze polskie i zaściankowe.

Magura
5 lat temu
Reply to  normalny

Po pierwsze-to kultury trochę.Po drugie-sam przyznajesz,że przedstawiam fakty,więc komentarz niepotrzebny do tego.Po trzecie-trener Gąsior was idealnie podsumował.Potrzebny cytat?Po czwarte-czytałeś wywiad z piłkarzem st.woli?Też trafnie ocenia waszą,,działalność”.Po piąte-przypuszczam,że na rzecz innych w swoim życiu zrobiłem o wiele więcej niż Ty.Po szóste-ponoć się nie nie kopie leżącego,więc nie będę dalej rozwijał tematu na wasz temat.Szkoda czasu,bo widzę,że dalej do was nic nie dociera.A peuntę dopisze życie…

b&b
5 lat temu

Ja rozumie ,że prezes, zarząd, prezydent mogą się odwrócić od klubu ale nie kibice.
Piszecie głupoty w internecie zamiast iść na mecz kupić bilet i tym samym wspomagać klub.
Gdzie są ci wielcy kibice z derbów ze Stalówką???
Ja chodzę na mecze od ponad 20 lat i nie ważne czy była 1 czy 4 liga, czy przyjeżdżał Sobów czy Legia, Lech itp firmy.
A to co się ostatnio dzieje nie tylko z zarządem ale i z NAMI KIBICAMI możemy jedynie zmienić chodząc na mecze i wspierać chłopaków dopingiem a nie pieprzyć głupoty w necie bo SIARKA TO MY!!!

NIGDY NIE ZGINIE, SIARECZKA NIGDY NIE ZGINIE!

Krzak
5 lat temu

Norbert na prezesa Z pensja posła? Sport w Tarnobrzegu zostanie uzdrowiony i wejdą do Ligi 1

brrr
5 lat temu

Magura dobrze pisze. Tu tylko odbywa się nagonka na Kiełba, który akurat określił jasno zasady finansowania Siarki i pseudo działacze wiedzieli jakimi finansami dysponują a pomimo to żyli ponad stan. A teraz tylko żale i stękania. „Normalny” Skoro tak się wielce Ci działacze starali to napisz może trochę o ich sukcesach. Ilu sponsorów pozyskali, może stworzyli jakiś plan zarządzania klubem, może jakiś plan ratowania klubu … ??? Czy jedynym ich zadaniem jest stękaniem, że miasto nie dało. Bo na razie to tak wygląda.

43
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x