Małe i średnie przedsiębiorstwa z szansą na wsparcie w Horyzoncie 2020

Podstawą europejskiej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego Unia Europejska realizując program Horyzont 2020 pragnie je dofinansowywać w podejmowanych pracach badawczych i innowacyjnych. Co ma im do zaoferowania?

MŚP PODWALINAMI EUROPEJSKIEJ GOSPODARKI

Szacuje się, że w całej Unii Europejskiej funkcjonują obecnie 23 mln mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiąc 99 proc. wszystkich działalności gospodarczych. Niestety, w wielu krajach członkowskich Unii ustawodawstwo i rynki nie są dopasowane do ich potrzeb. Dlatego muszą zmagać się między innymi z problemami w dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania swoich inwestycji. Ograniczony jest przez to ich dostęp do nowych technologii i innowacji.

Konstruując ramy funkcjonowania programu Horyzont 2020 szczególną uwagę zwrócono właśnie na sektor MŚP, który w całej UE generuje 75 mln miejsc pracy, przyczyniając się tym samym wydatnie do zmniejszenia poziomu bezrobocia. W dokumentach Komisji Europejskiej znalazło się wiele instrumentów, z których w programie Horyzont 2020 będą mogli korzystać mali i średni przedsiębiorcy. Poszukując u źródła informacji na ten temat należy zwrócić uwagę na „SME funding”. Skrót SME oznacza „small and medium enterprises”, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa.

DZIAŁANIA DLA MŚP

W ramach programu Horyzont 2020 przewidziano wiele działań mających na celu wszechstronne wsparcie dla MŚP w badaniach i innowacjach. Zalicza się do nich:

Instrument dla MŚP,

– Działania Marii Skłodowskiej-Curie,

– Eurostars-2,

– Fast Track to Innovation,

– Projekty badawcze i badawczo rozwojowe,

– Instrumenty wspierające MŚP,

– Preferencyjne instrumenty finansowe.

W rozumieniu Komisji Europejskiej, z działań dla MŚP w programie Horyzont 2020 będą mogły skorzystać pojedyncze przedsiębiorstwa z tego sektora lub ich grupy. Według dokumentów programowych, status małego i średniego przedsiębiorstwa nadawany jest podmiotom zatrudniającym mniej niż 250 osób, które mają obrót mniejszy niż 50 mln euro rocznie lub ich dochód nie przekracza 43 mln euro.

Stworzona została dla nich szansa na wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie funduszy w celu sfinansowania projektów o odpowiednio wysokim potencjale ekonomicznym i społecznym.

Celem wsparcia MŚP z programu Horyzont 2020 ma być pozytywne stymulowanie rozwoju gospodarczego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, dzięki stopniowemu i konsekwentnemu zwiększaniu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Unia chce zapewnić takim podmiotom zaspokojenie potrzeb finansowych w celu realizacji innowacji oraz badań naukowych.

materiał partnera