Rekordowe zadłużenie Polaków

Zadłużenie obywateli Polski wzrasta z roku na rok. Chodzi tu nie tylko o długi wynikające z prowadzonej przez dane osoby działalności gospodarczej, ale również o zadłużenie osób prywatnych. W 2014 roku suma długów obywateli Polski po I kwartale przekroczyła 40 mld zł.

DANE BIG-U

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor podaje, że w kwietniu 2014 roku suma długów Polaków wyniosła ponad 40 mld zł. Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku zaległe płatności, głównie rat kredytów, wyniosły więcej niż 600 mln zł. Polacy są coraz bardziej zadłużeni. Zaciągają kolejne zobowiązania, nie biorąc przy tym pod uwagę , że mogą nie podołać ich spłacie. Rośnie liczba osób będących nieterminowymi dłużnikami. W 2014 roku było ich w Polsce ponad 2,3 mln osób.

Najbardziej zadłużoną osobą jest mieszkaniec Mazowsza, który według danych BIG-u posiada ponad 110 mln długu. Trzy pierwsze najbardziej zadłużone osoby z zestawienia Biura Informacji Kredytowej mają w sumie  ponad 200 mln zł długu przeterminowanego. Najwięcej niesolidnych dłużników posiada stosunkowo niewielkie zadłużenie:

– 64 proc. posiada zobowiązań na kwotę mniej niż 5 tys. zł,

– 21 proc. posiada zobowiązania na kwotę powyżej 10 tys. zł.

Klasyfikując dłużników według województw, najbardziej zadłużonym regionem jest Śląsk, z długiem ponad 8,3 mld zł. Na kolejnych miejscach plasują się:

– woj. mazowieckie – ponad 6,2 mld zł długu,

– woj. świętokrzyskie – 581 mln zł długu.

Szacuje się, że w województwie śląskim mieszka więcej niż 332 tys. osób będących tzw. klientami podwyższonego ryzyka. Najmniej takich osób jest w województwie podlaskim- nieco ponad 50 tys. W zachodniopomorskim 84 osoby na 1000 mieszkańców to klienci podwyższonego ryzyka.

POLAK ZBYT MOCNO ZAPOŻYCZONY

Ze zbyt dużym optymizmem polscy klienci banków i firm pozabankowych podchodzą do kwestii zapożyczania się. Pożyczają coraz większe kwoty i częściej sięgają po kapitał obcy. W wyniku tego wpadają w problem zbyt dużego zadłużenia, zwłaszcza, jeśli na przykład stracą pracę lub ich firma przestanie prosperować tak dobrze, jak wcześniej. Pod koniec stycznia 2014 roku kwota udzielonych kredytów przez polskie banki wynosiła ponad 940 mld zł, z czego 555 mld zł to kredyty gospodarstw domowych, a ponad 261 mld zł – przedsiębiorstw. Pozostałe zadłużenie przypada na kredyty dla sektora publicznego i samorządów. Wśród kredytów konsumenckich trochę ponad 14 proc. z nich jest zagrożonych, co daje kwotę 17,5 mld zł, których być może kredytodawcy nie odzyskają.

Dłużnicy muszą liczyć się z tym, że bank po zaprzestaniu spłaty zobowiązań miesięcznych z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych, rozpocznie windykację należności. W pierwszej kolejności firma windykacyjna lub zatrudniony przez bank windykator podejmie próbę nawiązania kontaktu z klientem i nakłonienia go do zwrotu długu. Przed rozpoczęciem pracy w charakterze windykatora należy przejść odpowiednie przeszkolenie dotyczące tego, jakie są ramy prawne i na czym właściwie polega windykacja. Szkolenia są organizowane m.in. przez firmę CKW Flow. Dłużnicy nie powinni obawiać się wizyt windykatorów i unikać kontaktu z bankiem, ponieważ negocjacje co do wydłużenia spłaty zobowiązania mogą im pomóc wyjść z długów.

materiał partnera