Walentynkowe seanse w tarnobrzeskim kinie „Wisła” – nagrody i niespodzianki

Jeśli Walentynki, to tylko w kinie Wisła! Z Maciejem Stuhrem i Agnieszką Więdłochą oraz nie­spo­dzian­kami! Będzie roman­tycz­nie, kolo­rowo, rado­śnie, pod­nio­śle i słodko… Nie tylko obej­rzymy przy­tu­leni dobry film – „Planetę sin­gli”, ale rów­nież będzie można wygrać cie­kawe nagrody i nie­spo­dzianki.

Główny punkt pro­gramu to film. Oczywiście, jak na Walentynki przy­stało – kome­dia roman­tyczna. I to w naprawdę dobrym guście, film chwa­lony zarówno przez kry­ty­ków, jak i widzów, okre­ślany mia­nem naj­lep­szej pol­skiej kome­dii od lat.

„Planeta sin­gli” to opo­wieść pełna cie­pła, dobrego humoru i świet­nie zagrana. W rolach głów­nych zoba­czymy: Macieja Stuhra jako uwiel­bia­nego przez miliony tele­wi­zyj­nego show­mana oraz zja­wi­skowo piękną Agnieszkę Więdłochę w roli ukry­wa­ją­cej swój sek­sa­pil nauczy­cielki muzyki. Tych dwoje zawrze ze sobą nie­ty­pową umowę, dzięki któ­rej cała Polska dowie się, czy praw­dziwa miłość ist­nieje i gdzie (nie) należy jej szu­kać. W dobo­ro­wej obsa­dzie zna­leźli się także Danuta Stenka, Paweł Domagała, Tomasz Karolak, Weronika Książkiewicz, Katarzyna Bujakiewicz, Piotr Głowacki oraz Ewa Błaszczyk. W ple­ja­dzie inter­ne­to­wych rand­ko­wi­czów nazwiska-niespodzianki, wśród nich m.in. lider Afromental Wojtek „Łozo” Łozowski.

video: KinoSwiat.pl

Ale film to nie wszystko! Każdy kto pojawi się na sean­sie w sobotę lub nie­dzielę, będzie miał szansę wygrać cie­kawe upo­minki. Do współ­pracy zapro­si­li­śmy bowiem przed­się­bior­ców z Tarnobrzega i oko­lic, któ­rzy chcie­liby obda­ro­wać zako­cha­nych. Losować będziemy zatem bukiety kwia­tów, torty, bilety, kar­nety, zapro­sze­nia na kola­cję, kupony do skle­pów, bie­li­znę… i wiele, wiele innych nie­spo­dzia­nek.

Każdy jest mile widziany! Świeżo zako­chani, ci, któ­rych miłość już okrze­pła, ci, dla któ­rych „to skom­pli­ko­wane” – bez względu na sta­tus, wiek, czy płeć – może­cie do nas przyjść i świet­nie się bawić. Nie będziemy spraw­dzać poziomu uczuć, ani stażu związku! Liczą się tylko gorące uczu­cia i chęć spę­dze­nia miło czasu.

Więcej informacji – tutaj

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content