Tarnobrzeg: Mediacyjne środy w Sądzie Okręgowym

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu w porozumieniu z Karpackim Centrum Mediacji informuje, iż od dnia 2 marca 2016 r. w każdą środę będą prowadzone stałe dyżury mediatorów, w trakcie których wszystkie osoby zainteresowane tą formą polubownego zakończenia sporu będą mogły uzyskać nieodpłatnie fachowe informacje na temat mediacji sądowej i pozasądowej.

Mediatorzy Karpackiego Centrum Mediacji będą prowadzić mediacje ze skierowania Sądu, jak również na wniosek stron postępowania.

Dyżury będą odbywały się w godzinach od 9.00 do 13.00 w pokoju mediacyjnym (nr 217– II piętro budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27).

Szczegóły informacji  pod nr telefonu:  502027204  oraz  na stronach internetowych: www.kcrs.plwww.mediacja.rzeszow.pl

Karpackie Centrum Mediacji zajmuje się prowadzeniem mediacji, organizowaniem stałych dyżurów mediatorów przy sądach, jak również przeprowadzaniem szkoleń o tematyce mediacyjnej. Głównym celem Centrum jest jak najszersze propagowanie mediacji wśród społeczności lokalnej. Zależy nam na zachowaniu pozytywnych relacji pomiędzy zawodowymi pełnomocnikami i sędziami, a mediatorami.

W tym miejscu warto przytoczyć kilka informacji na temat samej mediacji oraz jej zasad. Przede wszystkim należy odpowiedzieć na podstawowe pytania: Dla kogo mediacja, dlaczego mediacja oraz co daje mediacja?

DLA KOGO MEDIACJA?

Mediacja znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Są to sprawy: cywilne, gospodarcze, rodzinne, karne( między ofiarą, a sprawcą przestępstwa), sprawy nieletnich, zbiorowe i indywidualne stosunki pracy, stosunki międzynarodowe, spory związane ze sportem wyczynowym, korzystanie z domen internetowych, spory sąsiedzkie, akademickie i szkolne oraz wiele innych. Mediacją można prowadzić na podstawie skierowania przez Sąd, wniosku Strony albo umowy Stron.

DLACZEGO MEDIACJA?

Należy brać pod uwagę podstawowe zalety mediacji takie jak jej koszty oraz czas trwania. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. W sprawach o prawa majątkowe, w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu, oraz o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie 25 złotych. Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez Sąd zalicza się do kosztów sądowych

Jeśli chodzi o czas trwania mediacji to w przypadku, gdy sąd wyznacza czas trwania postępowania, trwa ono około trzech miesięcy, a jej czasu nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego. Natomiast jeśli strony zgłoszą się do Ośrodka Mediacyjnego, to tylko od nich zależy długość trwania i ilość spotkań mediacyjnych prowadzących do ugody. Każda mediacja rozpoczyna się od posiedzenia wstępnego, które trwa do godziny. Kolejnym etapem są posiedzenia mediacyjnego mediatora i obu stron wspólnie, które trwają do 2 godzin. W większości przypadków potrzeba od 1 do 3 posiedzeń wspólnych, aby zakończyć daną sprawę.

CO DAJE MEDIACJA?

Celem mediacji jest wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego skonfliktowane Strony. W porozumieniu tym zawarte są określenia: „wygrany/wygrany, a nie „wygrany/przegrany”, co oznacza poszukiwanie rozwiązań respektujących interesy obu stron. Wygrana dotyczy nie tylko dóbr będących podstawą konfliktu, ale też osobistej satysfakcji, jaką zyskują strony.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody sądowej, co oznacza że stanowi ona tytuł wykonawczy, w większości przypadków jest wykonywana dobrowolnie. W przypadku procesu toczącego się przed sądem, prawomocne zatwierdzenie ugody prowadzi do umorzenia postępowania i zwrócenia stronie przez sąd z urzędu 3/4 uiszczonego wpisu. Ponad to roszczenia stwierdzone ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzone przez sąd przedawniają się z upływem 10 lat.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody sądowej, co oznacza, że:

– stanowi ona tytuł wykonawczy,

– w większości przypadków jest wykonywana dobrowolnie,

– w przypadku procesu toczącego się przed Sądem, jeśli Strony zawrą ugodę przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia Sąd zwróci im całość opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji,

– jeśli do zawarcia ugody dojdzie przed rozpoczęciem rozprawy, to wysokość zwrotu opłaty od ww. pisma wyniesie 3/4, roszczenia stwierdzone ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez Sąd przedawniają się z upływem 10 lat.

autor tekstu: Paulina Garbacik- prezes Karpackiego Centrum Mediacji

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content