NOWOCZESNA SZKOŁA Z INTERNATEM !!!

Zespół Szkół w Gorzycach od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w kraju w różnych rankingach dotyczących zdawalności egzaminów zewnętrznych (maturalnego i zawodowego). Technikum mechaniczne działające przy Zespole Szkół w Gorzycach w 2015r. zostało sklasyfikowane na pierwszym miejscu w Polsce (według Rzeczpospolitej).

Dokonania szkoły dostrzegł również Minister Gospodarki odznaczając ją specjalnym wyróżnieniem za działalność na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i współpracę z zakładami pracy. Dostrzegają to również uczniowie, świadczy o tym o 100% większy nabór do klas pierwszych w ostatnim roku szkolnym.

Szkoła jednak na tym nie poprzestaje, wychodzi naprzeciw potrzebom największych zakładów pracy i otwiera nowe kierunki kształcenia. Od tego roku szkolnego oprócz kierunków prężnie działających (mechanik, informatyk, ekonomista) wojewódzka rada zatrudnienia w Rzeszowie uznała, iż zasadne jest utworzenie nowych kierunków właśnie w Gorzycach, doceniając osiągnięcia i bazę szkoły (na zakup nowych pomocy szkoła w ostatnich dwóch latach przeznaczyła ponad 7 milionów złotych). Technik mechatronik, logistyk, spedytor, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to nowości, które oferuje szkoła dla gimnazjalistów.

– Podjęciem nauki w Zespole Szkół w Gorzycach zainteresowanych jest wielu uczniów zameldowanych poza Powiatem Tarnobrzeskim. Z myślą o nich od 1 września 2016r. otwieramy INTERNAT – mówi starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Paweł Bartoszek.

Wizytówka Zespołu Szkół w Gorzycach to również wyjazdy zagraniczne młodzieży. W ciągu czterech lat 115 uczniów tej szkoły odwiedziło większość krajów Unii Europejskiej. W kwietniu 2016r. uczniowie zwiedzili Parlament Europejski w Brukseli, a w czerwcu 12–osobowa delegacja ze szkoły odwiedzi Litwę.

Uczniowie Zespołu Szkół w Gorzycach, którzy w dniach 15-21 czerwca 2016r. udadzą się na Litwę

Szkoła czeka na rozstrzygniecie kolejnych programów wymiany młodzieży (lipiec/sierpień 2016r.), jednakże niezależnie od tego na początku kolejnego roku szkolnego kilkudziesięciu uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach wyjedzie w ramach międzynarodowej współpracy na Ukrainę.

– Wyjazdy zagraniczne młodzieży to zawieranie nowych znajomości, poznawanie kultury krajów partnerskich, a przede wszystkim uświadomienie młodzieży, jak ważna jest nauka języków obcych – mówi dyrektor szkoły Krzysztof Komórkiewicz. –  Cały świat mówi w języku angielskim, tak się składa, że nasza młodzież z porozumiewaniem się w tym języku nie ma żadnych problemów – dodaje dyrektor.

Na gimnazjalistów (oprócz INTERNATU) w nowym roku szkolnym czekają również inne atrakcje, na przykład dodatkowym zajęciem będzie „obsługa i programowanie DRONÓW”.

materiał partnera