Tarnobrzeg: Ujawnili ile zarobili – oświadczenia majątkowe władz miasta oraz radnych

Ujawniamy majątki tarnobrzeskich radnych i władz miasta. Kto jest najbogatszy, kto ma największy dom, jakimi jeżdżą samochodami? Kto nie ma żadnych oszczędności a który radny ma do spłaty kredyty?

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych nałożony jest na osoby pełniące funkcje publiczne. To rozwiązanie antykorupcyjne, które ma służyć zapewnieniu zgodnego z prawem i interesem danej jednostki samorządu terytorialnego działania takich osób. Samorządowcy powinni złożyć oświadczenia do dnia 30 kwietnia. Pełna treść oświadczeń radnych została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej – tutaj, zaś oświadczeń władz miasta – tutaj

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE WŁADZ MIASTA ZA ROK 2015

W swoim oświadczeniu prezydent GRZEGORZ KIEŁB wykazał, że nie posiada żadnych oszczędności, mieszkania czy domu. Z tytułu sprawowanego urzędu w minionym roku zarobił 142.843,35 zł, w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych Sp. z o.o. W Stalowej Woli 590,66 zł, oraz jako członek Rady Nadzorczej Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 11.137,50 zł.
Prezydent spłaca kredyt konsolidacyjny.

 Wiceprezydent JÓZEF MOTYKA ma wraz z małżonką 58 194, 00 zł oszczędności oraz fundusze inwestycyjne na kwotę 10 261 zł. Małżonkowie są właścicielami domu o powierzchni 211 m2 i wartości 330 000 zł, gospodarstwa rolnego o wartości 19 000 zł, garażu o wartości 14 000 zł i Toyoty r.2011 o wartości 32 000 zł.

 Z tytułu zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wiceprezydent Motyka zarobił 6 170,35 zł, z tytułu zatrudnienia w UM Tarnobrzeg 128 945,00 zł, dieta radnego oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla wyniosła zaś łącznie 1 324,84 zł.

 Wiceprezydent WOJCIECH BRZEZOWSKI posiada 165 000,00 zł i 30 USD oszczędności, wraz z małżonką jest właścicielem domu o powierzchni 174 m2 i wartości 430 000,00 zł, gospodarstwa rolnego o wartości 12 tysięcy zł, oraz działki, lokalu, gruntów o różnej własności o łącznej wartości 263 500,00 zł.

Członkostwo w zarządzie TBS Sandomierz, przyniosło w ubiegłym roku wiceprezydentowi dochód w wysokości 50 982, 25 zł.

Z tytułu umowy o pracę wiceprezydent Berezowski uzyskał dochód w wysokości 140 008, 25 zł, umowy zlecenia – 46 970, 00 zł oraz najmu lokalu użytkowego 29 180,00 zł.

 Wiceprezydent posiada Mazdę r. 2007. Wiceprezydent spłaca dwa kredyty.

Skarbnik miasta URSZULA RZESZUT ma wraz z małżonkiem 14 231, 81 zł i 22,06 CHF oszczędności. Małżonkowie posiadają dom o powierzchni 124,8 m2 i wartości 360 000,00 zł, działkę na której stoi dom o wartości 90 000,00 zł oraz Citroena r.2002 o wartości 10 000,00 zł. Małżonkowie spłacają kredyt budowlany.

 W minionym roku skarbnik z tytułu zatrudnienia w UM Tarnobrzeg zarobiła 96 262,08 zł, zaś z tytułu zatrudnienia w Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 „Tarnobrzeska Dolina Wisły uzyskała dochód w wysokości 9 143, 92 zł.

Sekretarz Miasta PRZEMYSŁAW RĘKAS wraz z małżonką mają 2 564,82 zł oszczędności oraz samochód marki Renault r. 2007. Sekretarz miasta posiada mieszkanie o powierzchni 52m2 o wartości 120 000,00 zł oraz plac z garażem i częścią drogi dojazdowej o wartości 15 000,00 zł.

 Z tytułu wynagrodzenia za pracę sekretarz zarobił w ubiegłym roku 59 428,65 zł w tym dochód ze świadczeń z ZFŚS w wysokości 290,00 zł, kwota wolna od podatku z ZFŚS w 2015 r w wysokości 380, 00 zł, kwota wypłacona z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – 4 221,46 zł.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA ROK 2015

Radny WIKTOR STASIAK, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu wraz z małżonką ma 370 tysięcy zł oraz nieco ponad 7 tysięcy dolarów oszczędności, plus środki w funduszu inwestycyjnym na kwotę 105 071,40 zł. Małżonkowie posiadają mieszkanie o powierzchni 75,8 m2 i o wartości 200 tysięcy zł oraz działkę o wartości 3 tysięcy zł. Radny posiada również samochód Opel Astra 2012 r.

W ubiegłym roku radny Stasiak zarobił 139 905,00 zł jako dyrektor szpitala oraz jako radny 11 128,68 zł.

Radny DARIUSZ BOŻEK, pracujący jako nauczyciel posiada 25 tysięcy zł i 200 euro oszczędności oraz jest współwłaścicielem domu o powierzchni 146 m2 o wartości 140 tysięcy zł. Radny jest również współwłaścicielem działki budowlanej o wartości 15 tysięcy zł.
Radny Bożek wskazał cztery źródła dochodu w ubiegłym roku, z umowy o pracę 78 7222,58 zł, działalności osobistej – 17 550,66 zł, praw autorskich – 1090 zł oraz inne – o wysokości 1651,93

Radny wraz z małżonką są posiadaczami Fiata Lenea 2009 o wartości 27 tysięcy zł. Radny spłaca dwa kredyty.

Radny WALDEMAR STĘPAK pracujący jako nauczyciel w dwóch szkołach wraz z żoną zaoszczędzili 10 tysięcy zł, posiadają również Fiata Punto 2012.

W minionym roku radny z tytułu zatrudnienia w szkole radny zarobił 47 977,66 zł, inne źródła to 2 045,78 zł, dieta radnego i przewodniczącego Zarządu Osiedla – 17 490,14,36 zł oraz z tytułu działalności osobistej – 2 480,06 zł.

Radny KAMIL KALINKA, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu wraz z małżonką posiadają 1 122 zł oszczędności oraz lokaty terminowe o wartości 19 500 zł. Radny posiada mieszkanie o powierzchni 48,30 m2 z piwnicą o łącznej wartości około125 tysięcy zł.

W ubiegłym roku radny jako dyrektor WORD zarobił 94 803,21 zł, z tytułu diety radnego zaś 22 257,36 zł.

Radny wraz z małżonką są właścicielami Opla Vectry r 2002 o wartości około 10 tysięcy zł. Radny spłaca kredyt studencki.

Radny MARIAN KOŁODZIEJ jest emerytem. Jak zadeklarował nie posiada żadnych oszczędności, jest zaś właścicielem domu o powierzchni 120 m2 i wartości około 200 tysięcy zł oraz gospodarstwa rolnego z działką na której stoi dom o wartości około 180 tys. zł.

Łączna wartość świadczenia emerytalnego za ubiegły rok radnego wyniosła 26 717,76 zł, dieta radnego zaś 15 898,08 zł. Inne dochody zadeklarowane przez radnego wyniosły 4 709,60 zł. Radny wraz z małżonką posiadają VW Golfa z 2005 r o wartości około 18 tysięcy zł.

Radny LESZEK OGORZAŁEK, właściciel sklepu zegarmistrzowskiego, nie wskazał żadnych oszczędności. Radny wraz z małżonką posiadają lokal usługowy o powierzchni 23,9 m2 i wartości około 150 tysięcy zł, mieszkanie o powierzchni 47,86 m2 i wartości 130 tysięcy zł. , oraz garaż o pow. 18 m2 i wartości około 8 tysięcy zł.

Z tytułu usług zegarmistrzowskich oraz handlu radny osiągnął przychód w wysokości 138 560, 42 zł oraz dochód– 7 220,41 zł, z zasiłku chorobowego zaś 734,44 zł. Całkowity dochód diety radnego w ubiegłym roku wyniósł 11 128,68 zł plus z Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 393,23 zł.

Radny JAN DZIUBIŃSKI, pracujący na 2/5 etatu w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiada wraz z małżonką 160 tysięcy zł oszczędności, mieszkanie o pow. 72 m2 i wartości 150 tysięcy zł , garaż który wycenił na 15 tysięcy zł i grunt leśni o wartości 50 tysięcy zł. Małżonkowie posiadają również Mercedesa rocznik 1999.

Z tytułu pobierania renty i innych świadczeń radny Dziubiński otrzymał łącznie 64 992,00 zł, za pracę w TSM – 32 600, 00 zł, z tytułu pełnienia obowiązków społecznych zaś 19 077,72 zł.

Radny NORBERT MASTALERZ, prowadzący działalność gospodarczą – Doradztwo Biznesowe Norbert Mastalerz z dniem 30 września 2015 dokonano zawieszenia wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Członek Rady Nadzorczej Śląski Rynek Hurtowy Obroki, sp. z o.o. do dnia 9 grudnia 2015 r, posiada wraz z małżonką oszczędności w kwocie 54 828,77 zł oraz 60 euro, papiery wartościowe na kwotę 120 tysięcy zł, dom o powierzchni 210 m2 i wartości 550 tysięcy zł, garaż o pow. 18 m2 i wartości 10 tysięcy zł działkę budowlaną o wartości 128 tysięcy zł i budynek gospodarczy o wartości 22 tys. zł.

Małżonkowie posiadają również dwie akcje spółki Siarka Tarnobrzeg o wartości 5 tysięcy zł.

Prowadząc działalność gospodarczą radny uzyskał w ubiegłym roku przychód w wysokości 21 200,00 zł i dochód w wysokości 11 842,06 zł.

Inne dochody:

Ze stosunku pracy: Urząd Miasta Tarnobrzega – 11 091,52 zł, Śląski Rynek Hurtowy Obroki – 13 172,26 zł, ZUS – 12 162,55 zł.
Z działalności społecznej – Rada Miasta Tarnobrzega – 11 128,68 zł oraz z wykupu umowy ubezpieczenia na życie – 37 279,42 zł.

Radny wraz z małżonką są właścicielami Toyoty Yaris r 2003 i traktora r 2014. Radny spłaca kredyt hipoteczny.

Radny DARIUSZ KOŁEK, prowadzący działalność gospodarczą, ma 20 tysięcy zł oszczędności, wraz z małżonką posiadają dom o powierzchni 120 m2 i wartości 200. 000, 00 zł mieszkanie o pow. 62 m2 i wartości 380.000,00 zł oraz gospodarstwo rolne o wartości 80.00,00 zł.
Radny wraz z małżonką posiadają również 10 działek i jeden lokal o łącznej wartości około 31 651 500,00 zł.

Radny posiada jedną akcję spółki Siarka Tarnobrzeg o wartości 2500 zł.

Z tytułu działalności gospodarczej radny uzyskał przychód – 2 189 909,97 zł i dochód 1 389 384,12 zł. , zaś z diety radnego 10 572,24 zł.
Radny wraz z małżonką są posiadaczami dwóch samochodów marki Lexus. Rady Kołek spłaca 10 kredytów.

Radny WITOLD ZYCH pracuje jako główny specjalista w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W Warszawie, oddział w Baranowie Sandomierskim.

Radny nie posiada oszczędności, jest właścicielem domu o powierzchni 188,57 m2 i wartości 230 tysięcy zł, oraz wraz z małżonką działki rolnej o wartości 35.170,00 zł.

Dochód roczny z tytułu zatrudnienia wyniósł 40 308,81 zł. Radny posiada Jeepa rocznik 2001 o wartości 20 tysięcy zł.

Radny MARIUSZ MYSZKOWSKI pracuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Posiada wraz z małżonką 10 000,00 zł oszczędności oraz mieszkanie o powierzchni 54,83 m2 i wartości około 140 000,00 zł. (najem w TTBS). Wraz z małżonką są właścicielami Renaulta rocznik 1999 o wartości około 6 tysięcy zł.

W ubiegłym roku z tytułu zatrudnienia w ZUS radny zarobił 34 631,68 zł, dieta radnego wyniosła łącznie 11 128,68 zł.

Radny ŁUKASZ NOWAK pracuje jako st. specjalista do spraw Telewizji Kablowej i Internetu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec”. Wraz z małżonką radny posiada 26 938,78 zł oszczędności, lokaty bankowe na łączną kwotę 183 737,77 zł oraz akcje na kwotę 117 393,21 zł.

Radny prowadzi działalność gospodarczą z której tytułu osiągnął przychód w wysokości 18 558,00 zł i dochód – 7758,00 zł. Z tytułu zatrudnienia radny osiągnął dochód w wysokości 59 816,49 zł, zaś z tytułu zbycia papierów wartościowych – 3 523,70 zł.

Radny jest współwłaścicielem Seata rocznik 2005 o wartości około 18 tysięcy zł.

Pracujący jako nauczyciel radny WALDEMAR SZWEDO ma wraz z małżonką 100 tysięcy oszczędności, dom o powierzchni 112 m2 o wartości 300 tysięcy zł oraz gospodarstwo o wartości 330 tysięcy zł.

Dochody radnego – z tytułu umowy o pracę 61 846,12 zł i 207,52 zł, dieta radnego i przewodniczącego osiedla – 14 423,54 zł.

Wraz z małżonką radny jest właścicielem dwóch samochodów o łącznej wartości 40 tysięcy zł.

Nauczycielka ANNA PEKAR posiada wraz z małżonkiem 60 000 zł oszczędności, oraz Peugeota rocznik 2009. W minionym roku radna zarobiła 61 798,41 zł.

Pedagog SŁAWOMIR PARTYKA ma wraz z małżonką 1000 zł oszczędności, mieszkanie o powierzchni 58 m2 i wartości 80 tysięcy zł oraz Opla rocznik 2003 o wartości 13 tysięcy zł.
Z tytułu umowy o pracę radny zarobił 43 196,02 zł, umów – zlecenie łącznie 12 796,00 zł, roczna dieta radnego wyniosła zaś 10804,99 zł.

Radna BOŻENA KAPUŚCIAK ma wraz z mężem 30 tysięcy oszczędności, dom o powierzchni 150 m2 i wartości 280 tysięcy zł, mieszkanie o powierzchni 48 m2 i wartości 100 000 zł, oraz garażu, miejsca postojowego i działki o łącznej wartości 31 000 zł.

Radna jest właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 32 000 zł z domem o wartości 35 000 zł.

Z tytułu umowy zlecenia radna zarobiła 8 910 zł, świadczenie ZUS wyniosło 35 750 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego – 13 592,40 zł.

Radna wraz z mężem posiadają Volkswagena r 2015, na którego zakup wzięli kredyt.

Emeryt MARIAN ZIOŁO ma z małżonką 150 tys. zł oszczędności, Opla Corsę r. 2012 o wartości 30 tysięcy zł i ciągnik o wartości 10 tysięcy zł.

Radny pobrał łącznie 42 073,20 zł emerytury, dieta radnego – 19 372,71 zł oraz umowa o dzieło – 1 070,24 zł.

Emeryt STANISŁAW UZIEL nie posiada żadnych oszczędności, ma za to wraz z małżonką dom o powierzchni 140 m2 i wartości około 300 tysięcy zł, mieszkanie o powierzchni 49 m2 i wartości 120 tysięcy zł i działki i nieruchomości o łącznej wartości około 400 tys. zł. Radny ma również trzy akcie BS w Tarnobrzegu i trzy samochody o łącznej wartości 33 800 zł.

Głównym źródłem dochodu radnego jest emerytura – jej łączna wartość wyniosła 23.790,00 zł, zaś dieta radnego – 11,128,68 zł. Radny ma do spłaty dwie pożyczki.

Lekarka HALINA MUDRECKA ma lokaty i rachunek bankowy stanowiący majątek osobisty na sumę 410 854,90 zł oraz Toyotę r.2008 o wartości nieco ponad 19 tysięcy zł. Prowadząc działalność gospodarczą – praktykę lekarską, radna osiągnęła dochód w wysokości 248 304,60 zł.

Zatrudniona jako główny specjalista w LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu radna BARBARA KŁECZEK ma około 30 tysięcy oszczędności, dom o powierzchni 86 m2 i wartości 150 tysiecy zł, mieszkanie o powierzchni 57,86 m2 i wartości około 140 tysięcy zł, działkę o wartości 60 tysięcy zł i budynek gospodarczy o wartości 20 tysięcy zł oraz Opla r 2004.

Z tytułu pracy w LO radna zarobiła 38 885,99 zł, suma innych wynagrodzeń to około 13 500 zł oraz dieta radnego – 15 898,20 zł. Radna spłaca kredyt mieszkaniowy.

Radny ROBERT POPEK, pracuje jako zastępca kierownika w spółce A.S.A. Tarnobrzeg, nie posiada oszczędności, domu, mieszkania, jest właścicielem Forda r. 2004 o wartości 10 tys. zł.
W ubiegłym roku radny zarobił 46.522,03 zł, dieta radnego – 10.201,29 zł. Radny spłaca pożyczkę zaciągniętą na zakup samochodu.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
13 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
bardzo ciekawe
6 lat temu

Ciekawe. Jedni zarabiają dużo a oszczędności mają mało, drudzy zarabiają mało a oszczędności całkiem sporo… 🙂 W naszym kraju każdy przepis można obejść 🙂

jajecznica
6 lat temu

Gdzie oświadczenie Grzegorza Kiełba?

Wyborca
6 lat temu

A radny Myszkowski to w jaki sposób wykupił mieszkanie w TTBS i wcale nie posiada Scenica wartości około 6 tys.tylko C4 Picasso za prawie 30 cheche po Scenicu to śladu nie ma.

Ona
6 lat temu

Hehe nie da się wykupic mieszkan ttbs chyba szmatlawiec cos zmysla tak to jest że co nie ktorz nie umia czyta a co nie którzy pisac

Alek d
6 lat temu

A który to radny bo ja nie wiem wiem ze co niektorzy juz po 3 razy zmienili auto a co kogo to obchodzi sa kredyty sa banki wiec jak,przeszkoda zeby ktos zmienil samochod

idtrhf
6 lat temu

a oświadczenie prezydenta Kiełba?

Jola
6 lat temu

Nie wypisujcie bzdur mieszkania w TTBS się kupic nieda chyba ze było to mieszkanie w jednym z 2 wieżowców na Kopernika ale to wtedy nie jest najem tylko wlasnosc wiec po co ktoś wpisywal w oświadczenie skoro to nie jego mieszkanie jeszcze jego wartość po co pytam raz jeszcze

ygdrasil
6 lat temu

Panie Prezydencie, publikuj pan oświadczenie!

SDM 2016
6 lat temu

Bardzo podoba mi się HYMN SDM 2016 TARNOBRZESKICH WOLNOTARIUSZY. BRAWO ZA POMYSL:)

WwoO
6 lat temu

Dlaczego tylko jedna osoba ma mieszkanie z PIWNICA? :D:D:D

WwoO
6 lat temu

Traktor tez mi się podoba. Chętnie popatrzę na ten model na którymś rondzie 😀

djasiek573
6 lat temu

Pan prezydent Kiełb oświadcza,ze ma wszystkich w du…e i się nie oświadcza.Ha,ha,ha.

WwoO
6 lat temu

Się nie oświadcza bo nie znalazł odpowiednio dzianej:D

Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
13
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content