Kieruj swoim biznesem, inaczej on pokieruje Tobą

Ciągłe zmiany ustawodawstwa, kontrole ITD, kontrole PIP, szkody transportowe, nieuczciwi kontrahenci, odmowy wypłat odszkodowań, roszczenia kierowców, kontrole podatkowe i skarbowe, imigranci, kradzieże paliwa, windykacja należności, negocjowanie umów, problemy z urzędami, kontrole zagraniczne – to tylko wycinek codzienności polskiego przewoźnika.

Dynamiczna branża TSL jest niezwykle ciężkim wyzwaniem dla przedsiębiorcy, który z każdej strony atakowany jest przez organy kontrolne, w tym państwowe. Jak mierzyć się z takimi trudnościami, żeby nie wpływały one na działalność przedsiębiorstwa? Czy ogrom przepisów i zmian wchodzących co chwile w życie musi wpływać na obniżenie efektywności i wydajności codziennej pracy? Z praktyki, doskonale wiemy, że żadna firma nie może sobie na to pozwolić.

Aby przebrnąć przez ten skomplikowany etap i świadomie działać na rynku zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym SZKOLENIU CZWARTKOWYM organizowanym przez specjalistów Kancelarii Transportowej LEGALTRANS. Szkolenie pozwoli skutecznie przybliżyć zmiany, które weszły lub wchodzą w życie w roku 2015/2016 i zabezpieczyć Państwa przedsiębiorstwo przed czyhającymi pułapkami. Zapraszamy zarówno właścicieli, jak i osoby zarządzające podmiotem transportowym – ponieważ dobrze przeszkolona kadra to duże oszczędności oraz zdecydowanie mniej problemów, które wpływają na tempo rozwoju przedsiębiorstwa.

Swoją ideą i nazwą, cały cykl szkoleń nawiązuje do obiadów czwartkowych organizowanych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, podczas których spotykali się ówcześni intelektualiści aby rozwijać się i wpływać na otaczającą rzeczywistość. Dlatego główną ideą cyklu szkoleń, oprócz przekazywania wiedzy, jest zbudowanie platformy wymiany doświadczeń, poglądów i kontaktów w branży TSL.

Szkolenia mają niezwykle wysoką wartość merytoryczną, są dopracowane pod względem zastosowania praktycznego i szybkiej przyswajalności omawianych zagadnień. Świadczy o tym fakt, iż Kancelaria na co dzień rozwiązuje problemy branży TSL, stąd nasi prelegenci są nie tylko specjalistami w swoich dziedzinach, ale również doświadczonymi praktykami. Co istotne, bierzemy udział w podejmowaniu przez przedsiębiorców decyzji pozwalających na rozwój firmy, dzięki czemu jesteśmy traktowani jako zaufany partner. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, pozwalający wykazać właściwą organizację pracy w toku kontroli przedsiębiorstwa.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE:

14 lipca 2016 (czwartek)
Zamek Królewski, Sandomierz
9.00 – 16.00
Koszt – bezpłatne
Kontakt – +48 537 720 720

Aby potwierdzić uczestnictwo, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać skan na adres grzegorz.dziuba@kt-legaltrans.pl. Formularz oraz więcej informacji na temat cyklu SZKOLEŃ CZWARTKOWYCH dostępny na: http://kt-legaltrans.pl/szkolenia_czwartkowe

ZAKRES TEMATYCZNY

I. Kontrola podatkowa i skarbowa w firmie transportowej – prelegent Patryk Abramowicz, radca prawny:

– Przygotowanie do kontroli
– Praktyki urzędów
– Kwestie prawne
– Zagrożenia
– Praktyczny aspekt kontroli

II. Odpowiedzialność osób trzecich (członków zarządu, wspólników) za zaległości

publicznoprawne (podatki, ZUS) – prelegent Patryk Abramowicz, radca prawny:

– Podmioty odpowiedzialne
– Przesłanki odpowiedzialności
– Przedawnienie możliwości orzekania

III. Optymalna forma prawna prowadzenia działalności w branży transportowej – prelegent Partyk Abramowicz, radca prawny:

– Charakterystyka rodzajów form prawnych
– Spółki kapitałowe, jako dostosowanie do bieżących realiów rynku transportowego
– Aspekty prawne i podatkowe

IV. Rok 2015/2016, najważniejsze zmiany w prawie – prelegent Kamil Kiwior, prawnik, specjalista ds. transportu drogowego:

– Tachograf na mocy nowego rozporządzenia (UE) 165/2014
– Nowelizacja ustawy o Transporcie drogowym
– Nowy Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

V. Jak zabezpieczyć się przed roszczeniami kierowców przed Sądami Pracy? – prelegent Piotr Zaszczudłowicz, prawnik, specjalista ds. ewidencji czasu pracy kierowców:

– Najnowsze Orzecznictwo Sądów
– Optymalne wypłacanie należnych składników wynagrodzenia
– Najczęstsze rodzaje pozwów kierowców przed Sądami Pracy
– Zmiany w kodeksie pracy
– Regulamin pracy i regulamin wynagradzania

VI. Aktualny stan prawny płacy minimalnej we Francji – Loi Macron, Dyrektywa 2014/67/UE – prelegent Karolina Wierzchowska, prawnik, specjalista ds. prawa przewozowego:

– wymagane wynagrodzenie na poziomie 9,67 euro/h
– wymagania administracyjne oraz dokumentacyjne
– ustanowienie przedstawiciela zagranicznego przedsiębiorstwa

VII. Zagrożenia towarzyszące przewozom międzynarodowym i metody ich ubezpieczenia – prelegent Jerzy Różyk, ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i
ubezpieczeń transportowych

– Ryzyka w międzynarodowych przewozach drogowych
– Kontrole drogowe i graniczne jako dodatkowe ryzyka generujące szkody w przewożonych przesyłkach
– Wpływ wzmożonego ruchu migracyjnego na bezpieczeństwo przewozów
– Zakres ubezpieczenia OCP, czyli co powinna zawierać dobra polisa

materiał partnera

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> Skip to content