Retransmisja XXXVIII sesji Rady Miasta Tarnobrzega (zdjęcia oraz video)

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji XXXVIII sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Podczas sesji przyjęto m.in. program Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023, ustalono ceny za wodę i ścieki tj. opłata za ścieki obniżona została o 2 grosze mniej za metr sześcienny, cena zaś wody pozostała bez zmian. Radni jednogłośnie wybrali również nowego członka Kapituły Medalu Sigillum Civis Virtuti, którym został Bogusław Szwedo.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miasta za 2016 rok.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023,

2) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni na terenie Miasta
Tarnobrzega,

3) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Tarnobrzega,

4) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Onufrego, obręb Tarnobrzeg,

5) zmian w budżecie miasta Tarnobrzega na 2017 rok,

6) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnobrzeg,

7) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej,

8 ) zmiany składu Kapituły Medalu Sigillum Civis Virtuti.

8. Sprawy bieżące.

9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

11. Oświadczenia radnych

12. Zamknięcie sesji.

foto&video: Piotr Morawski

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

CZĘŚĆ 3

CZĘŚĆ 4

CZĘŚĆ 5

CZĘŚĆ 6

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x