Tarnobrzeg: Duże zainteresowanie konferencją o innowacyjności i konkurencyjności małych gospodarstw

Dużym zainteresowaniem cieszyła się piątkowa konferencja „Innowacyjność i konkurencyjność małych gospodarstw rolnych w powiecie tarnobrzeskim” zorganizowana przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnobrzegu. Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli samorządów, urzędów i instytucji współpracujących z rolnikami, a w szczególności do samych rolników.

Tematyka konferencji, jak podkreślała kierownik biura Monika Porębska, nie była przypadkowa. Priorytety Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2017 rok w sposób szczególny koncentrują się na rozwoju ekologicznego rolnictwa, sektora rolno-spożywczego oraz wspieraniu rozwoju i poprawy efektywności małych, rodzinnych gospodarstw, do których kierowany jest strumień pomocy finansowej w ramach działań PROW 2014-2020 wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wskazanie małym gospodarstwom, stanowiącym przeważającą większość gospodarstw rolnych powiatu tarnobrzeskiego, dróg i możliwości rozwoju podnoszących efektywność gospodarczą i umożliwiających wzrost konkurencyjności i rentowności, poprzez możliwości, jakie stwarzają nowe regulacje, zwłaszcza te dotyczące sprzedaży bezpośredniej, pokazanie przykładów dobrych praktyk i sposobów ich wsparcia instrumentami unijnymi w ramach PROW 2014-2020, a także wyróżnienie rolników, którzy swoimi działaniami propagują naturalne rolnictwo, wspierają działania na rzecz ekologii i promocji produktów lokalnych- to kluczowe tematy poruszone podczas konferencji.

PRELEKCJE

Cykl prelekcji zainaugurowało wystąpienie Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Teresy Pamuły, która przedstawiła stan realizacji płatności za 2016 rok, wskazała na udogodnienia , jakie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła dla rolników a także przekazała informacje o naborach na dwa działania, realizowane przez ARiMR, wspierające inwestycje w małych gospodarstwach-Restrukturyzację małych gospodarstw i Premie na działalność pozarolniczą.

Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, dr Stanisław Zając scharakteryzował specyfikę i problemy podkarpackiego rolnictwa, wskazał również rolnikom i samorządom na formy pomocy i wsparcia, jakiego udziela sektorowi rolniczemu Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

O atutach i szansach małych gospodarstw w powiecie tarnobrzeskim oraz kierunkach rozwoju i sposobach pozyskania środków na innowacyjne rozwiązania, podnoszących ich dochodowość mówiła kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Tarnobrzegu. Kierownik zaznaczyła, że dynamicznie rozwijający się w UE i na świecie rynek żywności ekologicznej jest ogromną szansą na wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa ekologicznego, w którym ogromną rolę odgrywają gospodarstwa rodzinne, wywarzające żywność naturalnymi metodami, a takie gospodarstwa dominują w powiecie tarnobrzeskim. Mówiła również o działaniach wdrażanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2017 na rzecz wspierania małych gospodarstw.

O pomysłach na biznesplan, przykładach ciekawych inicjatyw i efektywnej działalności rolniczej, wspomaganej przy udziale środków realizowanych w oparciu o wspólną politykę rolną i nową perspektywę finansową na lata 2014-2020 oraz programy pomocowe wdrażane przez ARiMR w 2017 roku opowiadała pani Klaudia Kieljan i pan Konrad Stępnik z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie.

Tematykę Produktu tradycyjnego i lokalnego: promocji, marki, dystrybucji oraz przykładów dobrych praktyk poruszyła pani Dorota Jamrozy, kierownik Oddziału Wielofunkcyjnego Rozwoju Wsi i Żywności Wysokiej Jakości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Podnosiła znaczenie i osiągnięcia województwa podkarpackiego, które może poszczycić się największą ilością produktów wpisanych na Listę produktów tradycyjnych, podkreślając wysoką jakość produktów lokalnych i regionalnych, tradycyjne metody wytwarzania, wpływ promocji i sprzedaży produktów regionalnych i tradycyjnych na atrakcyjność regionu, przyciąganie turystów i inwestorów, poprawę jakości życia mieszkańców i powstawanie nowych miejsc pracy.

Wykład na temat efektywnej hodowli królików rzeźnych wygłosił gość specjalny, profesor Paweł Bielański z Instytutu Zootechniki w Balicach.

NAGRODY

Uroczysty moment podczas konferencji nastąpił w trakcie wręczenia przez dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR Teresę Pamułę nagród i dyplomów uznania rolnikom z powiatu tarnobrzeskiego, wytwarzającym i promującym lokalny produkt, wśród których znaleźli się: pan Stanisław Czechura, którego produkt lasowiacki karp w galarecie, został wpisany na listę produktów lokalnych, pan Wacław Pyrkosz, prezes Stowarzyszenia Producentów Fasoli „Piękny Jaś” która została wpisana do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia , pani Krystyna Zając prowadząca ekologiczne gospodarstwo, państwo Joanna Sadecka-Kurnik i Marcin Kurnik, których zagroda ekologiczno- edukacyjna „Dobre Miejsce” w Alfredówce otrzymała nagrodę ekocertyfikat Blisko Natury na lata 2016-2017, państwo Zofia i Leszek Badawika za ekologiczne sady oraz , panowie Damian i Przemysław Hajduk, hodowcy rasowych królików mięsno-futerkowych, nagradzanych na międzynarodowych targach.

Podsumowując spotkanie kierownik biura, Monika Porębska podziękowała uczestnikom za udział w debacie i wyraziła nadzieję, że konferencja stanie się płaszczyzną do wymiany informacji, poglądów oraz doświadczeń pomiędzy rolnikami i wszystkimi instytucjami, związanymi z rolnictwem oraz zainauguruje cykl spotkań o podobnym charakterze.

foto&info: materiały prasowe

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x