Uszkodzenia pojazdu bez związku z wypadkiem? Co zrobić, gdy ubezpieczyciel kwestionuje nasze roszczenie odszkodowawcze?

Odszkodowanie wypłacone w odpowiedniej wysokości umożliwia szybką i rzetelną naprawę uszkodzonego pojazdu. Niestety zdarza się, że zakład ubezpieczeń odmawia całkowicie wypłaty roszczenia.. Jak wybrnąć z sytuacji, gdy ubezpieczyciel stwierdza, że zdarzenie opisane przez poszkodowanego nie mogło mieć miejsca lub kwestionuje uszkodzenia powstałe w zdarzeniu? Zapraszamy do dalszej części artykułu.

Niekorzystne stanowisko ubezpieczyciela, a skuteczne odwołanie od tej decyzji

Procedurę odszkodowawczą rozpoczyna złożony przez poszkodowanego wniosek o wypłatę konkretnych świadczeń. W gestii roszczącego leży rzetelne opisanie szkody z dołączeniem posiadanych dowodów w sprawie. Uzasadnienie jest niezmiernie istotnym elementem wniosku odszkodowawczego, dlatego mało rzetelny opis lub brak dowodów może skutkować odmową wypłaty odszkodowania. Niestety nie tylko źle sformułowany wniosek może decydować o wypłacie roszczenia. Często oględziny przeprowadzone przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela są zbyt mało dokładne, a wygenerowany kosztorys zawiera błędy, omyłki. Jak w takiej sytuacji zawalczyć o należne odszkodowanie?

Sprawdź dokumentację w sprawie odszkodowawczej

Mało poszkodowanych korzysta z możliwości zapoznania się ze wszystkimi dowodami zgromadzonymi w sprawie. Otrzymując niekorzystną decyzję od ubezpieczyciela należy bezwzględnie zapoznać się z dowodami, na podstawie który podjęto dane stanowisko. Jakich dokumentów może spodziewać się poszkodowany?Najczęściej protokołu oględzin, kosztorysu, opinii ekspertów.

Skorzystaj z opinii niezależnych specjalistów

Zdarza się, że ubezpieczyciel kwestionuje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powstałymi uszkodzeniami pojazdu, a opisanym zdarzeniem drogowym. Jak wybrnąć z tak trudnej sytuacji? Poszkodowany, który uważa, że decyzja ubezpieczyciela jest błędna lub została wydana bezpodstawnie powinien zażądać powołania rzeczoznawcy z dziedziny techniki samochodowej i ruchu drogowego. Specjalista musi być niezależny i nie współpracować z danym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Należy podkreślić, że poszkodowany może też samodzielnie znaleźć rzeczoznawcę, który wykona ekspertyzę. W ciągu 14 dni od otrzymania niekorzystnej decyzji od ubezpieczyciela należy wnieść odwołanie. W dokumencie wskazujemy, że nie zgadzamy się z wysokością odszkodowania. Musimy zaznaczyć, że zlecona ekspertyza przemawia na naszą korzyść i jednoznacznie stwierdza, że uszkodzenia są skutkiem feralnego zdarzenia drogowego.

Sąd rozstrzygnie o sporze z ubezpieczycielem

Poszkodowany musi być gotowy, że pomimo złożenia odwołania ubezpieczyciel w dalszym ciągu będzie odmawiał wypłaty odszkodowania. W takiej sytuacji pozostaje skierowanie sprawy do sądu. – Wkraczając na drogę sądową warto mieć u boku doświadczoną kancelarię odszkodowawczą. Niedostateczna znajomość prawa, orzecznictwa może skutkować przegraniem sprawy. Pamiętajmy, że ubezpieczyciel zawsze jest reprezentowany przez prawników z wieloletnim doświadczeniem – mówił specjalista Kancelarii Odszkodowawczej z portalu https://www.tuodszkodowania.pl/. Prawnik wyręczy poszkodowanego w większości czynności prawnych i zadba o fachową reprezentację w trakcie postępowania sądowego. Fachowa obsługa prawna to zdecydowanie większe szanse na otrzymanie godnego odszkodowania.

materiał partnera