Odszkodowanie po śmierci rodzica? Sprawdź, jak uzyskać godną rekompensatę dla osieroconego dziecka

Przedwczesna śmierć rodzica odciska niewyobrażalne piętno na życiu dziecka. To jedno z najbardziej bolesnych przeżyć, które wpływają negatywnie na zdrowie, psychikę i sytuację materialną osieroconej pociechy. Prawo rozciąga parasol ochronny nad dziećmi, które tracą rodziców w wypadkach komunikacyjnych. Mowa o świadczeniach odszkodowawczych, które umożliwiają pewniejsze spoglądanie w przyszłość. Jak jednak zawalczyć o godną rekompensatę? I na jakie pułapki uważać? Zapraszamy do dalszej części artykułu.

Rekompensata po śmierci rodzica – czy warto zmagać się z ubezpieczycielem o świadczenia?

Świadomość odszkodowawcza Polaków, choć systematycznie wzrasta to nadal wiele osób nie dochodzi należnych świadczeń powypadkowych. Często po tak tragicznym wypadku poszkodowani bliscy zadają sobie pytanie, czy warto ubiegać się o odszkodowanie? Przedwczesnej śmierci rodzica nie są w stanie zrekompensować żadne środki pieniężne. Uzyskanie wysokiego zadośćuczynienia i odszkodowania to szansa na przyszłość bez strachu o sytuację materialną. Nie warto odbierać dziecku szansy na należne odszkodowanie. Prawo stoi po stronie poszkodowanych, a uzyskiwane rekompensaty za śmierć oscylują w granicach nawet kilkuset tysięcy złotych! Przyznane środki mogą zabezpieczyć przyszłość poszkodowanych dzieci.

Jakie świadczenia są należne dziecku po śmierci rodzica w wypadku?

Dochodzenie odszkodowania za śmierć jest możliwe nawet do 20 lat od daty śmierci. Pełnoletnie dzieci mogą wystąpić z roszczeniem samodzielnie, natomiast w imieniu nieletnich występuje opiekun prawny. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty świadczeń odszkodowawczych jest ubezpieczyciel, u którego sprawca wykupił polisę OC. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego poszkodowane dzieci mogą ubiegać się o kilka rodzajów rekompensat:

– zwrot kosztów pochówku – ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych na organizację pogrzebu, zakup nagrobka i odzieży żałobnej, a także organizacji stypy i ofiary za posługę kapłańską.
– zwrot kosztów leczenia powypadkowego
– odszkodowanie z tytułu pogorszonej sytuacji życiowej – to świadczenie, które ma na celu zrekompensowanie obecnych i przyszłych strat materialnych i niematerialnych dzieci. Wysokość świadczenia ustalana jest z uwzględnieniem wkładu finansowego i niematerialnego w wychowanie, a także opiekę nad dziećmi.
zadośćuczynienie za śmierć – świadczenie ma na celu zrekompensowanie krzywdy moralnej doznanej w wyniku śmierci osoby bliskiej. Zadośćuczynienie to rekompensata za ból, cierpienie i poczucie straty.
– renta – to świadczenie wypłacane regularnie przyznawane dzieciom. Wysokość renty ustalana jest z uwzględnieniem możliwości zarobkowych zmarłego, a także wysokości środków pieniężnych przeznaczanych przez niego na rzecz rodziny.

Jak dochodzić należnej rekompensaty?

Świadczenia odszkodowawcze nie są wypłacane dzieciom automatycznie. Muszą samodzielnie lub za pośrednictwem opiekuna prawnego wystąpić z wnioskiem odszkodowawczym do właściwego ubezpieczyciela. Samodzielne uzyskanie rekompensaty za śmierć w odpowiedniej wysokości jest jednak bardzo trudne ze względu na uznaniowy charakter zadośćuczynienia. Nagminnie ubezpieczyciele zaniżają wysokość wypłacanych świadczeń. W celu uzyskania godnej rekompensaty warto nawiązać współpracę z doświadczoną kancelarią odszkodowawczą np. Kompensja. Podmioty specjalizujące się w rekompensatach po wypadkach śmiertelnych uzyskują nawet o 60% wyższe świadczenia, niż poszkodowani dochodzący ich w pojedynkę. Nie warto skazywać się na za niskie odszkodowanie po śmierci rodzica. Warto rozważyć współpracę z doświadczoną kancelarią i uzyskać środki pieniężne gwarantujące spokojną przyszłość.

materiał partnera