Warto uczyć się w Gorzycach!!!

Rower o wartości 1500 zł, talony ufundowane przez zakład Federal Mogul, darmowa wycieczka dla 32 uczniów, stypendia, nagrody książkowe oraz płatne staże w okresie wakacyjnym – tak zakończył się rok szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach.

Gośćmi specjalnymi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w gorzyckiej szkole byli Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Paweł Bartoszek oraz Prezes Zarządu zakładu Federal Mogul Adam Krępa. Dyrektor w obecności całej społeczności szkolnej podziękował Staroście i Prezesowi za pomoc udzielaną w funkcjonowaniu placówki, wręczając statuetki „Przyjaciel Szkoły”.

Starosta Paweł Bartoszek, Prezes Zarządu Federal Mugul Adam Krępa i Dyrektor Szkoły Krzysztof Komórkiewicz – podczas wręczania statuetek „Przyjaciel Szkoły”

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach docenia się najlepszych uczniów. Kacper Ewiak – posiadacz najwyższej średniej ocen spośród wszystkich uczniów klas pierwszych
w nagrodę od Dyrektora Szkoły otrzymał rower o wartości 1500 zł.

Kacper Ewiak – najlepszy spośród wszystkich uczniów klas pierwszych w nagrodę otrzymuje rower o wartości 1500 zł.

Prezes zakładu Federal Mogul docenił uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych, którzy brali udział w konkursie „Mistrz w zawodzie operator obrabiarek skrawających”. Jest to wieloetapowy konkurs w którym uczeń musi wykazać się wszechstronną wiedzą teoretyczną i praktyczną. Konkurs odbywał się w klasach drugich i trzecich. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali do Prezesa zakładu Federal Mogul drobne upominki oraz talony o wartości odpowiednio 500, 300 i 100 zł. Warto uczyć się w gorzyckiej Zasadniczej Szkole Zawodowej, gdyż każdy uczeń oprócz możliwości otrzymania ciekawych nagród w konkursach ma zapewnioną pracę.

Prezes Adam Krępa wręcza nagrody dla najlepszych uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych, biorących udział w konkursie „Mistrz w zawodzie operator obrabiarek skrawających”

Tradycją w Zespole Szkół w Gorzycach jest coroczna „Wycieczka dla najlepszych uczniów”. W tym roku w miesiącu wrześniu na bezpłatną dwudniową wycieczkę do Zakopanego pojedzie 32 uczniów. Uczestnicy wycieczki to uczniowie z najwyższymi średnimi ocen w szkole, ale również uczniowie zaangażowani w prace organizacji uczniowskich takich jak Samorząd Uczniowski czy PCK.

Uczestnicy „Wycieczki dla najlepszych uczniów”

Każdy uczeń gorzyckiej szkoły, który ma świadectwo z paskiem (dotyczy to również gimnazjalistów, a więc uczniów przyszłych klas pierwszych) ma zapewnione w kolejnym roku szkolnym stypendium. Stypendia dla uczniów przydziela Starosta i Dyrektor, a dla najlepszego Prezes Rady Ministrów.

Grzegorz Zych, uczeń klasy trzeciej technikum mechanicznego, stypendysta Prezesa Rady Ministrów

Po uroczystości zakończenia roku szkolnego 20 uczniów udało się na spotkanie z kierownikiem zakładu Alumetal Mariuszem Wiatrem. Spotkanie dotyczyło płatnych staży, które odbędą się w okresie wakacyjnym.

– Chcemy, aby w przyszłości nasi uczniowie mogli odbywać płatne staże wakacyjne w gorzyckich zakładach – mówi Jarosław Augustynowicz, wicedyrektor szkoły. – Tegoroczne staże w zakładzie Alumetal oraz nagrody przyznane przez zakład Federal Mogul, to dopiero początek naszej współpracy, z której skorzystają głównie nasi uczniowie – dodaje.

– Ten rok był bardzo dobry dla naszej szkoły. Powstały nowe kierunki kształcenia, wyniki egzaminów zewnętrznych (maturalny i zawodowy) były dużo wyższe od średnich krajowych, doposażyliśmy nasze pracownie przedmiotowe na kwotę kilkuset tysięcy złotych, podpisaliśmy umowy o współpracy z największymi pracodawcami w powiecie tarnobrzeskim, zakładami Federal Mogul i Alumetal, ale przede wszystkim gimnazjaliści obdarzają nas bardzo dużym zaufaniem, o czym świadczy nabór do klas pierwszych w ostatnich latach – mówi dyrektor szkoły Krzysztof Komórkiewicz.

materiał partnera