Tarnobrzeg: Rusza Budżet Obywatelski 2018. Zobacz, na jakie projekty można głosować

„Przedszkole dla zwierząt”, „Kino Plenerowe”, „Rozbudowa Stanicy ZHP w miejscowości Olchowiec”, ” Przyrodniczo- edukacyjne zagospodarowanie kompleksu leśnego Kamionka ,,Poznaj swój las”, „Dom wędrowca z salą warsztatową”, „Park im. Młodzieżowego Ruchu Oporu”, „Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie”, „Droga dojazdowa do cmentarza parafialnego” – to osiem projektów ogólnomiejskich, na które będzie można zagłosować w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Tarnobrzega 2018.

Wzorem ubiegłego roku, do podziału jest 2 mln zł, z czego 1 mln 600 tysięcy zarezerwowane jest do podziału na wszystkie szesnaście osiedli Tarnobrzega, przy czym każde z nich będzie miało do dyspozycji 100 tysięcy zł. Pozostała kwota, czyli 400 tysięcy zł, przeznaczona jest na na projekty ogólnomiejskie, które podczas majowej sesji Rady Miasta, zostały zdefiniowane jako projekty służący mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla i które przyczyniają się do społeczno- gospodarczego rozwoju miasta.

Z kolei projekty osiedlowe to te, które ze względu na zakres lub właściwości zaspokajają potrzeby mieszkańców danego osiedla Tarnobrzega.

W obecnej edycji, budżetu obywatelskiego Tarnobrzega, pozytywną ocenę formalną uzyskało 8 projektów ogólnomiejskich i 29 osiedlowych

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE ZAOPINIOWANE POZYTYWNIE lista_projektow_ogolnomiejskich_-_zaopiniowanych_pozytywnie

PROJEKTY OSIEDLOWE ZAOPINIOWANE POZYTYWNIE lista_projektow_osiedlowych_-_zaopiniowanych_pozytywnie

Z kolei negatywnie komisja zaopiniowała osiem projektów ogólnomiejskich i pięć osiedlowych.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE ZAOPINIOWANE NEGATYWNIE lista_projektow_ogolnomiejskich_-_zaopiniowanych_negatywnie-1

PROJEKTY OSIEDLOWE ZAOPINIOWANE NEGATYWNIE lista_projektow_osiedlowych_-_zaopiniowanych_negatywnie

GŁOSOWANIE TYLKO W DWIE NIEDZIELE PAŹDZIERNIKA

Głosowanie odbędzie się 1 i 8 października. br (niedziele). w godzinach 8.00-14.00. Głosować można tylko raz, w lokalu wyborczym na osiedlu, w którym się mieszka. Lokale wyborcze otwarte będą w każdym z 16 osiedli Tarnobrzega. Głosować będziemy oddając swój głos na jeden wybrany projekt ogólnomiejski i jeden osiedlowy, dotyczący osiedla, w którym się głosuje.

Projekty, które otrzymają największą liczbę głosów , aż do wyczerpania puli zaplanowanych środków, zostaną wprowadzone do realizacji ze środków budżetu miasta Tarnobrzega na 2018 rok. Dla projektów ogólnomiejskich pula przyznanych środków wynosi 400 tys. zł, a dla projektów osiedlowych 100 tys. zł na każde osiedle.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lokalizacja lokali wyborczych na osiedlach Tarnobrzega:

Dzików – Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4

Miechocin – Dom Osiedlowy ul. Krzywa 2

Mokrzyszów – Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sienkiewicza 215

Nagnajów – Dom Osiedlowy ul. Nadwiślańska 16

Ocice – Ochotnicza Straż Pożarna ul. Ocicka 89

Piastów – Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4

Podłęże – Dom Osiedlowy, ul. Dzikowska

Przywiśle – Przedszkole Nr 6, ul. 1 Maja 14

Serbinów – Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej 10

Siarkowiec – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Budowlanka”, ul. Św. Barbary 1B

Sielec – Dom Ludowy ul. Sielecka 29

Sobów – Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Olszowa 1

Stare Miasto – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Szeroka 13

Wielopole – Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wyspiańskiego 10

Wielowieś – Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piętaka 53

Zakrzów – Dom Strażaka ul. Spokojna 9

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lista projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
Projekty Ogólnomiejskie – zaopiniowane pozytywnie

Nr.

Tytuł projektu obywatelskiego

Miejsce realizacji projektu

Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego)

Przewidywany koszt projektu

1.

Dom wędrowca z salą warsztatową.

Tarnobrzeg, ul. Wiślana

Zadanie przewiduje budowę domu wędrowca z sala warsztatową w której odbywać sie będą warsztaty i spotkania dla mieszkańców. Projekt zakłada zagospodarowanie poddasza na pokoje sypialniane.

400 000,00 zł

2.

Droga dojazdowa do cmentarza parafialnego.

Tarnobrzeg, Osiedle Wielowieś

Zadanie przewiduje wykonanie nowej drogi dojazdowej do cmentarza parafialnego.

400 000,00 zł

3.

Przedszkole dla zwierząt- wykonanie budynku dla zwierząt młodych, wykonanie i remont instalacji, dokończenie ogrodzenia schroniska.

Tarnobrzeg, Osiedle Nagnajów

Zadanie przewiduje wykonanie przedszkola dla zwierząt mające na celu pomoc chorym i okaleczonym zwierzętom.

400 000,00 zł

4.

Tarnobrzeski AIRSCREEN- czyli kino plenerowe dla tarnobrzeżan.

Tarnobrzeg, tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz Parku Dzikowskiego

Zadanie przewiduje budowę kina plenerowego dla mieszkańców Tarnobrzega. Dodatkowo zakup krzeseł, leżaków, lampionów.

200 000,00 zł

5.

Park im. Młodzieżowego Ruchu Oporu.

Tarnobrzeg, Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje stworzenie Parku im. Młodzieżowego Ruchu Oporu na terenie między ul. Zwierzyniecką a Sienkiewicza mające na celu nadania temu terenowi funkcji historycznej.

400 000,00 zł

6.

Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie.

Tarnobrzeg, Osiedle Sobów

Zadanie przewiduje budowę nowych miejsc parkingowych wraz z oświetleniem, wykonanie nowego wyjazdu z parkingu, przebudowę wjazdu wraz z przystankiem komunikacji miejskiej przy cmentarzu komunalnym.

400 000,00 zł

7.

Rozbudowa Stanicy ZHP w miejscowości Olchowiec.

Olchowiec, Gmina Czarna

Zadanie przewiduje rozbudowę stanicy ZHP- zakup pawilonu letniskowego, modernizację rozdzielni elektrycznej, oraz wykonanie zewnętrznych sanitariatów.

400 000,00 zł

8.

Przyrodniczo- edukacyjne zagospodarowanie kompleksu leśnego Kamionka ,,Poznaj swój las”.

Tarnobrzeg, Osiedle Miechocin

Zadanie przewiduje zagospodarowanie Kompleksu leśnego Kamionka- utwardzenie ciągów komunikacyjnych, budowę nowego zbiornika wodnego, odmulenie istniejącego zbiornika, opracowanie i wykonanie ścieżki przyrodniczej.

400 000,00 zł

Lista projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
Projekty Osiedlowe – zaopiniowane pozytywnie

Nr.

Tytuł projektu obywatelskiego

Miejsce realizacji projektu

Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego)

Przewidywany koszt projektu

1

Park Street Workout połączony z mini siłownią dla seniorów.

Tarnobrzeg, Osiedle Wielopole

Zadanie przewiduje budowę Parku Street Workout oraz mini siłowni dla osób starszych. To wspaniały zamiennik siłowni pozwalający na różnorodność ćwiczeń.

100 000,00 zł

2

Remont nawierzchni drogi wraz z instalacją oświetlenia ulicznego przy ulicy Wyspiańskiego.

Tarnobrzeg, Osiedle Wielopole

Zadanie przewiduje remont nawierzchni drogi wraz z instalacja oświetlenia ulicznego.

100 000,00 zł

3.

Remont Domu Ludowego na Osiedlu Mokrzyszów.

Tarnobrzeg, Osiedle Mokrzyszów

Zadanie przewiduje remont osiedlowego Domu Ludowego.  Budynek służyć będzie mieszkańcom do celów kulturalno-sportowo-wypoczynkowych.

100 000,00 zł

4.

Rodzinny park rekreacyjny ,,Przy stadionie” z nową siłownią i altaną.

Tarnobrzeg, Osiedle Mokrzyszów

Zadanie przewiduje budowę siłowni plenerowej, z sześcioma urządzeniami oraz altany z grillem. Całość ma stanowić kompleks rekreacyjno-sportowy dla młodychi starszych mieszkańców osiedla.

100 000,00 zł

5.

Aktywny park rozrywki w Wielowsi ,,Stawik” CD.

Tarnobrzeg, Osiedle Wielowieś

Zadanie przewiduje dalszy ciąg realizacji projektu ,,Stawki”- oświetlenie obiektu, wykonanie miejsca na ognisko, zamontowanie ławek oraz wykonanie ,,toru przeszkód” dla dzieci i młodzieży.

100 000,00 zł

6.

Chodnik przy ul. Wisłostrada na Osiedlu Nagnajów.

Tarnobrzeg, Osiedle Nagnajów

Zadanie przewiduje remont chodnika na ul. Wisłostrada.

100 000,00 zł

7.

Remont ulicy Łokietka Etap II

Tarnobrzeg, Osiedle Piastów

Zadanie przewiduje remont ulicy Łokietka wraz z chodnikami.

100 000,00 zł

8.

Remont alejki- chodnik od instalacji Natura 2000 do ul. Waryńskiego.

Tarnobrzeg, Osiedle Przywiśle

Zadanie przewiduje remont alejki z zachowaniem istniejącego oświetlenia oraz ławek parkowych.

100 000,00 zł

9.

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa- Etap II- w zakresie budowa drogi od skrzyżowania z ul. Sadową w obrębie działek nr 267 i nr 285 na odcinku 400 m.

Tarnobrzeg, Osiedle Podłęże

Zadanie przewiduje remont drogi ulicy Ziołowej.

100 000,00 zł

10.

Budowa siłowni zewnętrznej.

Tarnobrzeg, Osiedle Sielec

Zadanie przewiduje budowę siłowni zewnętrznej.

50 000,00 zł

11.

Budynek domu osiedlowego.

Tarnobrzeg, Osiedle Sielec

Zadanie przewiduje docieplenie ścian, wymiany ogrodzenia budynku domu osiedlowego.

50 000,00 zł

12.

II etap- dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików”.

Tarnobrzeg, Osiedle Dzików

Zadanie przewiduje wykonanie II etapu rewitalizacji drogi gruntowej, utworzenia ciągu pieszo- rowerowego od Muzeum Przemysłu Siarkowego do Parku Dzikowskiego.

100 000,00 zł

13.

II etap budowy parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza.

Tarnobrzeg, Osiedle Wielopole

Zadanie przewiduje wykonanie II etapu budowy parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych na ulicy Tracza.

100 000,00 zł

14.

Budowa placu zabaw na placu górnika.

Tarnobrzeg, Osiedle Stare Miasto

Zadanie przewiduje budowę placu zabaw na Placu Górnika.

100 000,00 zł

15.

Budowa placu zabaw na terenie osiedla Serbinów- ul. Kwiatkowskiego (działka 3613/1).

Tarnobrzeg, Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje budowę placu zabaw na terenie Osiedla Serbinów- ulica Kwiatkowskiego.

100 000,00 zł

16.

Budowa placu zabaw na terenie osiedla Serbinów- ul. Sienkiewicza (działka 1385/24).

Tarnobrzeg, Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje budowę placu zabaw na terenie Osiedla Serbinów- ulica Sienkiewicza.

100 000,00 zł

17.

Monitoring na osiedlu Serbinów

Tarnobrzeg, Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje instalacje monitoringu na terenie Osiedla Serbinów.

100 000,00 zł

18.

Bramka do piłki nożnej tulejowana- 7,32 x 2,44 szt. 2.

Tarnobrzeg, Osiedle Ocice

Zadanie przewiduje wykonanie dwóch sztuk bramek do piłki nożnej tulejowanych o wymiarach 7,32 x 2,44.

10 000,00 zł

19.

Plac zabaw z podłożem trawiastym z elementami do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Tarnobrzeg, Osiedle Ocice

Zadanie przewiduje budowę placu zabaw z podłożem trawiastym z elementami do ćwiczeń dla rodziców i dzieci na ulicy Błonie.

90 000,00 zł

20.

Oświetlenie ulic: Starowiejskiej, Dąbie i ks. Adama Burdy.

Tarnobrzeg, Osiedle Sobów

Zadanie przewiduje wykonanie oświetlenia ulic: Starowiejskiej, Dąbie oraz ks. Adama Burdy.

100 000,00 zł

21.

Sobów- Osiedle Marzeń.

Tarnobrzeg, Osiedle Sobów

Zadanie przewiduje dalszą rozbudowę Parku Olszynka w celu podniesienia atrakcyjności osiedla.

100 000,00 zł

22.

,,Jeśli o naukę i zabawę chodzi- skorzystają wszyscy starsi oraz młodzi”- modernizacja placu zabaw oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu.

Tarnobrzeg, Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje modernizację placu zabaw oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu.

100 000,00 zł

23.

Budowa nowego placu zabaw przy ulicy Kopernika (na wysokości bloków nr 4 i 6 przy ulicy Kopernika).

Tarnobrzeg, Osiedle Siarkowiec

Zadanie przewiduje budowę nowego placu zabaw przy ulicy Kopernika na wysokości bloków nr 4 i 6.

100 000,00 zł

24.

Remont chodników przy ul. Św. Barbary na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gruntową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego.

Tarnobrzeg, Osiedle Siarkowiec

Zadanie przewiduje remont chodników przy ulicy Św. Barbary oraz dostosowanie ich do utworzenia brakującego odcinka trasy pieszo- rowerowej.

100 000,00 zł

25.

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem piłkochwytów na boisku.

Tarnobrzeg, Osiedle Mokrzyszów

Zadanie przewiduje budowę siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem piłkochwytów na boisku. Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom spędzenia wolnego czasu oraz poprawy sprawności fizycznej.

100 000,00 zł

26.

Budowa altany parkowej jako część kompleksu sportowo-rekreacyjnego ,,Dębowa Polana” na działce przy ulicy Wędkarskiej o nr 475/20

Tarnobrzeg, Osiedle Zakrzów

Zadanie przewiduje budowę altany parkowej przeznaczonej na plenerowe okolicznościowe spotkania dla mieszkańców osiedla.

100 000,00 zł

27.

II etap zagospodarowania terenu boiska przed budynkiem administracji TSM- budowa zadaszonej sceny i nasadzenia.

Tarnobrzeg, Osiedle Dzików

Zadanie przewiduje II etap zagospodarowania terenu boiska  przed budynkiem TSM- budowa zadaszonej sceny oraz nasadzenia zieleni.

100 000,00 zł

28.

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż wewnętrznej drogi dojazdowej do nowego cmentarza parafialnego w Tarnobrzegu- Miechocinie  ozn. nr ewid. 164.

Tarnobrzeg, Osiedle Miechocin

Zadanie przewiduje budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż wewnętrznej drogi dojazdowej od nowego cmentarza parafialnego w Tarnobrzegu.

100 000,00 zł

29.

Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej położonego w Tarnobrzegu- Osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych- ulic; 12 Października, J. Długosza, i St. Orła zakresem obejmującego budowę napowietrznej siłowni, ciągu pieszego i urządzonej zieleni parkowej  (Etap II).

Tarnobrzeg, Osiedle Miechocin

Zadanie przewiduje zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej na Osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych – ulic; 12 Października, J. Długosza i St. Orła- zakresem obejmującym: budowę napowietrznej siłowni, wykonanie ciągu dla pieszych, wykonanie urządzonej stylizowanej zieleni parkowej.

100 000,00 zł

Subskrybuj
Powiadom o
9 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
leon
5 lat temu

I znowu cała masa projektów na wiochy koło Tarnobrzega – znowu jakiś Sobów, jakiś Mokrzyszów – a w Tarnobrzegu syf, że tylko nasrać. Mam wrażenie, że nasz prezydent Tarnobrzega to już tyko sołtys okolicznych wiosek, gdzie trwoni bardzo skromny miejski budżet na remizy, samochody strażackie i chodniki do chlewów.

ewa
5 lat temu

A co z realizacja budzetu z 2017 roku ???? Miala byc remontowana UULICA LOKIETKA W TARNOBRZEGU Na ulicy Lokietka dziura na dziurze nie remontiwana odb30 lat !Remontuje sie drogi na wsiach buduje z kostki drogi polne pod zwierzyncem!!!!! KIEDY bedzie remont ulicy LOKIETKA ?????

Admin
Aga
5 lat temu

Jakim cudem do projektów ogólnomiejskich zakwalifikowano budowę drogi na cmentarz parafialny w Wielowsi i rozbudowę stanicy w Olchowcu? Dla mnie to jakaś kpina jest!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

greg
5 lat temu

jakieś gówniane te projekty???!?

Tarnobrzeżanin88
5 lat temu

gówniane, bo jak pisali poprzednicy większość projektów dotyczy okolicznych wiosek, więc mało kogo one interesują

Tarnobrzeżanin88
5 lat temu

i w ogóle gdzie to cholery jest ten Olchowiec?

Mieszkaniec Tbg
5 lat temu

Ale dziadostwo, co ten nasz prezident narobił…

mieszkaniec
5 lat temu

Słabo trochę, każdy pod swoje podwórko i mało ciekawych rzeczy… Dla mnie z tych ciekawszych to ten domek wędrowca mógłby okazać się fajną rzeczą albo to kino letnie. Z tych osiedlowych fajnie by było jakby powstał ten plac zabaw na miejscu tego podniszczałego już boiska na Placu Górnika, bo brakuje w okolicach parku czegoś takiego stricte dla dzieci, a orlików i boisk w tbg na ten moment nie brakuje 😉

edison
5 lat temu

ale gówniane..
lepiej było by zrobić parking na placu czerwonym bo parkowanie w centrum to dramat!
Kino plenerowe bedzie tak samo zapelnione jak hala podczas meczy pingponga czy ostatnio kosza..
remonty i inne prace na zadupiach mijaja sie z celem.
w ogole kto wymyslal te kwoty. dwie bramki od nogi za 10tys?! chyba urzednicy premie musza dostac

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
9
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content