Zapraszamy na transmisję XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega (video)

Portal NadWisłą 24.pl zaprasza na transmisję video XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Obrady radnych rozpoczną się wyjątkowo o godzinie 9, w czwartek 26. października br., w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
  6. Sprawozdanie z działalności spółek miejskich.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1. zmian w budżecie na 2017 rok,
   2. zmian w budżecie na 2017 rok,
   3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
   4. zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
   5. przystąpienia Miasta Tarnobrzega do partnerstwa lokalnego na rzecz aktywizacji tarnobrzeskiego rynku pracy
   6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu,
   7. uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług i przemysłu w tym Tarnobrzeskiego Parku Technologicznego w rejonie ulic: Al. Warszawska, Batalionów Chłopskich i Wędkarskiej na terenie maista Tarnobrzega – osiedle Zakrzów,
   8. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu,
   9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu,
   10. nabycia nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Nowowiejskiej, obręb Sielec,
   11. nabycia nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Zagórze, obręb Wielowieś,
   12. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu,
   13. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu,
   14. rozpatrzenia i skargi.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
  10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  11. Oświadczenia radnych.
  12. Zamknięcie sesji.

Elektroniczne wersje dokumentów do pobrania pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/0ByRKCbdjHP40b3lCVUFxZ2EtaDg?usp=sharing

CZĘŚĆ 1

CZEŚĆ 2

CZĘŚĆ 3

CZĘŚĆ 4

Subskrybuj
Powiadom o
13 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ciekawska
5 lat temu

A czy na tej sesji będzie stara kochanka Grześka? czy będzie głaskanie po kolankach, pląsy, wspólne wychodzenie, ulatnianie się w połowie sesji na bara bara?

Eye
5 lat temu
Reply to  Ciekawska

Przyjdź na sesję to zobaczysz. Może i Ciebie kolnie bo chyba Ci brakuje albo jesteś zazdrosną fanką 🙂

Prawnik
5 lat temu
Reply to  Ciekawska

Ma Pani dowody na słowa, które Pani publikuje? Nie jestem zwolennikiem obecnego Prezydenta Miasta, ale jednak trzymajmy pewien poziom. Jeśli to, co Pani opisuje nie miało miejsca, a jest przez Panią tylko wymyślone lub zasłyszane, to informuję, iż dopuszcza się Pani występku penalizowanego w art. 212 § 2 k.k., który stanowi: Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jednocześnie pouczam o treści art. 213 i 214 k.k. Art. 213. § 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy. § 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut: 1) dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub 2) służący obronie społecznie uzasadnionego interesu. Jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy może być… Czytaj więcej »

prawda jest tylko jedna
5 lat temu
Reply to  Prawnik

Uuuu… zabolało widzę

Rolo Tomassi
5 lat temu

Przypomnijcie mi ile spraw o pomówienie miał GK? Bo chyba nie jedną i nie o pisanie jakiegoś komentarza na jakimś forum?

Prawnik
5 lat temu

Mnie boli tylko poziom, który reprezentują na tym forum niektórzy internauci, Prezydenta Kiełba nawet osobiście nie znam, mój komentarz miał charakter wyłącznie edukacyjny, gdyż część pojawiających się w tym serwisie komentarzy (pod różnymi artykułami) jest wręcz niesmaczna. Aż przychodzą na myśl słowa Stanisława Lema dotyczące Internetu…

ta co się uczy prawa i jeszcze jej dalego do Pana panie Prawniku
5 lat temu
Reply to  Prawnik

Szanowny Panie Prawniku, nie wiem czego Pan doszukał się w wypowiedzi Pani Ciekawskiej, że wyciągnął Pan tak dalece idące wnioski, które w Pana przekonaniu, mogą ją narazić na odpowiedzialność karną z art. 212 k.k. Proszę mi wytłumaczyć pana logikę prawniczą, bo jaj jej nie rozumiem. Z wypowiedzi Pani Ciekawskiej w mojej ocenie wynika, że budzi jej zainteresowanie fakt czy na sesji ( tu opieram się na domniemaniu że sesji miasta, gdyż pozwala mi na to umiejscowienie omawianego wpisu) będzie stara kochanka Grześka. Stara kochanka czyli: stara ze względu na wiek, czas trwania w związku nieformalnym , czy też chwilę po odnowieniu dawnej znajomości, jak tę kobietę rozpoznać ( to jest najmniej istotna sprawa)? Kochanka Grześka, czyli Grześka, który zawsze jest na interesującej ją sesji, czy takiego co czasami tam wpada, czy jest on osobą publiczną, czy tylko zwykłym obserwatorem, pracownikiem urzędu, dziennikarzem, mieszkańcem. Obrady sesji są jawne to ile w tym czasie może się tam zjawić Grześków, a ile kochanek? Ja w wypowiedzi Pani Ciekawskiej odczytuje dziwne zainteresowanie czy na tej sesji będzie osoba X związana z Y i czy odbędą się czynności opisane przez tą Panią, ale kogo z kim i gdzie tego już nie mogę z pewną dokładnością… Czytaj więcej »

Waldi
5 lat temu

To się „prawnikowi” ktoś w końcu dobitnie postawił. Bo mam wrażenie, że taki z niego prawnik jak z koziej d… trąbka 🙂

Prawnik
5 lat temu
Reply to  Waldi

Panie Waldi,
To, że w ciągu kilku godzin nie odpowiedziałem na komentarz nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia. Bardzo ograniczony jest Pana pogląd. Proszę brać pod uwagę, że większość ludzi jednak ma sporo obowiązków i nie spędza całych godzin na śledzeniu komentarzy. Niemniej jednak gratuluję tak szybkiego i powierzchownego sposobu oceniania innych ludzi oraz niewątpliwie wyróżniającej się kultury osobistej, tym bardziej, że nie kierowały mną żadne złe intencje, a jedynie chęć dbania o pewne standardy w pisanych komentarzach. Można dyskutować, nawet się spierać, ale nie pomawiać i znieważać innych. Szkoda, że niektórzy tego nigdy nie zrozumieją.

Prawnik
5 lat temu

Szanowna Pani, Sądzę, że jest Pani inteligentną osobą, dlatego proszę o trochę realizmu i mniej cynizmu. Dla kogoś kto śledzi artykuły na niniejszym portalu oraz pojawiające się pod nimi komentarze, jest rzeczą oczywistą, o kogo chodzi. To, że dana osoba nie jest wymieniona z imienia i nazwiska nie oznacza, że nie została pomówiona, skoro dla przeciętnego mieszkańca Tarnobrzega (względnie także okolic), który śledzi lokalne portale będzie jasne, kogo dotyczy komentarz. Dlatego Pani argumentacja jest dla mnie zabawą w głupiego Jasia, oderwaną od realizmu. Jako potwierdzenie mojej linii argumentacyjnej mógłbym przytaczać różne orzeczenia, jednak na tak szeroką edukację społeczną nie pozwala mi czas. Zachęcam Panią jednak do wytężonej lektury piśmiennictwa z zakresu art. 212 k.k. Jako przykład mogę podać fragment autorstwa J. Raglewskiego: „20. Niewymienienie z nazwiska osoby zniesławionej nie ma znaczenia dla przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej za pomówienie w sytuacji „[…] jeśli nie ma wątpliwości, jakiej osoby zniesławienie dotyczy […], jeśli z zestawienia innych okoliczności łatwo można było wywnioskować, kogo mianowicie rozgłaszający miał na myśli; wystarcza do tego podanie takich cech wyróżniających, które pozwalają obiektywnie wnioskować, iż zniesławiające działanie dotyczyło danej osoby” (orzeczenie SN z dnia 23 grudnia 1924 r., II K 2249/24, Zb. Orz. 1924, poz. 231).” Niemniej jednak,… Czytaj więcej »

kasia
5 lat temu

Poziom magla

Aga
5 lat temu

Radny Kołek zazdrości, że ktoś zarabia pieniądze będąc na etacie. hahahahaahahahaha… Ale się ubawiłam! A w oświadczeniu majątkowym na stronie urzędu miasta w punkcie przychód ma wpisane 1394934,33. http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/_gAllery/41/37/41372/Kolek_Dariusz.pdf

Mieszkaniec
5 lat temu

Oho. Ruszyło Cię Kamil? Przecież tam by orangutana posadzić i dałby sobie rade.

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
13
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content