Zapraszamy na transmisję XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega (fotoreportaż oraz video)

Portal NadWisłą24.pl zaprasza na transmisję video XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Sesja odbędzie się w czwartek 30. listopada br, w sali 201 urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32. Początek godzina 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Seniorów nt. „Potrzeb Seniorów w mieście Tarnobrzegu”.
 7. Oferta inwestycyjna miasta dla przedsiębiorców. Informacja o działalności Centrum Obsługi Inwestora i działaniach podejmowanych na rzecz promocji gospodarczej miasta Tarnobrzega.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,
 2. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,
 3. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,
 4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Księdza Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Specjalnych z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Marii Dąbrowskiej 10 a w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną im. Księdza Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Specjalnych z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Marii Dąbrowskiej 10 a,
 5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi im. Księdza Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Specjalnych
  w Tarnobrzegu w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy im. Księdza Jana Twardowskiego, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu,
 6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 1 w Szkołę Policealną o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica z siedzibą
  w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 1,
 7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 18 w Szkołę Policealną o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 18,
 8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą
  w Tarnobrzegu przy ul. Mikołaja Kopernika 49 w Szkołę Policealną o której mowa
  w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą
  w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 49,
 9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 1 w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół im.
  Ks. Stanisława Staszica z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 1,
 10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Świętej Barbary 1B w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Świętej Barbary 1B,
 11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 49 w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 49,
 12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Wincentego Buczka z siedzibą w Tarnobrzegu, przy
  ul. Olszowej 1 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Wincentego Buczka
  z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Olszowej 1,
 13. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Marii Dąbrowskiej 10 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Janusza Korczaka
  z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Marii Dąbrowskiej 10,
 14. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Wiejskiej 4
  w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Pawła II z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Wiejskiej 4,
 15. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stanisława Piętaka z siedzibą w Tarnobrzegu, przy
  ul. Stanisława Piętaka 53 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Stanisława Piętaka z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Stanisława Piętaka 53,
 16. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy
  ul. Henryka Sienkiewicza 215 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Henryka Sienkiewicza 215,
 17. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Akademii Miechocińskiej z siedzibą w Tarnobrzegu, przy
  ul. Adama Mickiewicza 86 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Akademii Miechocińskiej z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Adama Mickiewicza 86,
 18. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Tarnobrzegu, przy
  ul. Stanisława Wyspiańskiego 10 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 10,
 19. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Jana Kochanowskiego 1 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Alfreda Freyera
  z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Jana Kochanowskiego 1,
 20. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
 21. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
 22. w sprawie przyjęcia Programu Psychologiczno Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie „Moja zmiana szansą dla mojej rodziny”,
 23. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Tarnobrzega na lata 2017 – 2021,
 24. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających
  na terenie miasta Tarnobrzega,
 25. w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego na kadencję 2016 – 2019,
 26. zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
 27. w sprawie rozpatrzenia skargi,
 28. w sprawie rozpatrzenia skargi,
 29. w sprawie rozpatrzenia skargi,
 30. w sprawie rozpatrzenia skargi,
 31. w sprawie rozpatrzenia skargi,
 32. w sprawie rozpatrzenia skargi.

  9.   Sprawy bieżące.
10.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
11.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12.   Oświadczenia radnych.
13.   Zamknięcie sesji.

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

CZĘŚĆ 3

CZĘŚĆ 4

foto: Piotr Morawski

Subskrybuj
Powiadom o
25 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Radny
3 lat temu

Skandal!!! Przecież to jawna kpina z radnych i mieszkańców aby sesja Rady Miasta odbywała się w tak małej sali!!! To nie nadzwyczajna sesja z jednym szybkim tematem tylko sesja z mnóstwem ważnych tematów zaczynając się już od g11. Gdzie organizatorzy zamierzają zmieścić przewodniczących osiedli, naczelników, dyrektorów szkół, dziennikarzy i mieszkańców? Czy w Tarnobrzegu nie ma większej sali? Czy urzędnikom dla swojej własnej wygody ruszyć się nie chce?

mieszkaniec Tarnobrzega
3 lat temu

Lokalizacja beznadziejna. Urzędnicy prezydenta kolejny raz się nie popisali 🙂 czyja to decyzja?

Anna
3 lat temu

dopiero teraz przekształcenia szkół? inne gminy zrobiły to jeszcze przed nowym rokiem szkolnym, przed wakacjami, nasi się obudzili 😉

TBG
3 lat temu
Reply to  Anna

władza ma czas, dopiero kończą wakacje

Tarnobrzeżanin
3 lat temu

Styl zarządzania tym miastem jest w niemal każdym aspekcie tragiczny, co do przeniesienia sesji do maleńkiej sali w „Białym Domu” to dziwię się, że radni nie zaprotestowali. W normalnym mieście takie warunki oznaczałyby bojkot członków Rady Miasta, co prowadziłoby do braku quorum, skutkującego niemożnością prowadzenia obrad. Poza tym, miejsce obrad nie tylko obciąża Prezydenta, ale i Przewodniczącego RM, Pana Dariusza Bożka, który zawiadamia o każdej sesji, jest niejako jej gospodarzem, odpowiedzialnym za aspekty organizacyjno-techniczne. Zaś co do porządku obrad, to życzę powodzenia w jego wyczerpaniu w ramach jednego posiedzenia, ciekawe o której zakończy się sesja, może będzie nowy rekord? 🙂

dyro
3 lat temu

Z tego co mi wiadomo kilku dyrektorów chciało być na sesji dotyczącej przyszłości ich szkół a z tego co widzę to będą stać na korytarzu lub pomiędzy stołami bezradnych radnych… Brak wyobraźni czy rozumu jeśli chodzi o dobór sali obrad?

kiepska zmiana
3 lat temu

Nie dość że mała sala to jeszcze g…o słychać. Prezydentowi to na rękę gdyż nigdy za wiele nie ma do powiedzenia. Żale radnych na dramatyczną sytuację w mieście będą słabo słyszalne.

lolo
3 lat temu

mamy prowincjonalnego prezydenta bo Tarnobrzeg jest prowincjonalnym miasteczkiem.pod tym względem do siebie pasują,pytanie czy takie mamy aspiracje ? prowincjonalne ?

Mieszkaniec
3 lat temu

Ludzie – w sali TDK jest remont!!!. Co za ignoranci….

Rolo Tomassi
3 lat temu
Reply to  Mieszkaniec

To jedna sala takiej wielkości i z dobrym nagłośnieniem jak w TDK jest w calym Tarnobrzegu? xd

Ola
3 lat temu
Reply to  Mieszkaniec

A co z salą w Zamku? tam nie może się odbyć sesja?

Tarnobrzeżanin
3 lat temu
Reply to  Mieszkaniec

Sesja mogłaby się odbyć w zamku, mogłaby się również odbyć w sali ŚDK w budynku Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nawet na sali gimnastycznej którejś ze szkół, gdzie często odbywają się różne uroczystości wewnętrzne. Możliwości i pomysłów było dużo, wybór sali w Pałacu Prezydenckim to według mnie najgorszy wybór.

lolo
3 lat temu

taka to prezydentura,że jeszcze nie ogarnęli gdzie jaką mają salę 🙂

AA
3 lat temu

Tak się mieszkańców, radnych nie traktuje! Kiełbie żenada! kilka miechów i żebrakiem zostaniesz kanalio!

zdumiony
3 lat temu

To jakies kuriozum i to w skali Europy żeby instytucja miejska odmówiła sali tym, którzy ją finansują !!!! Ciekawy jestem jak Rada Miasta odniesie sie do takiego zachowania muzeum. Czy w mieście zaczął się jakiś bunt przeciwko władzom czy to zwykłe lenistwo ?

Leszek
3 lat temu

Posrało ich hrabiostwo w zamku chce sesji. Żenada

Rolo Tomassi
3 lat temu
Reply to  Leszek

Bo sesja powinna się odbywać w schowku na miotły bo jedyna sala którą spełnia wymagania jest w remoncie ?

Adrian D
3 lat temu

Zobaczcie ile dziwnych „imprez” odbywa się w sali sejmowej muzeum. Warsztaty dla dzieci, różne spotkania, wręczanie nagród ale dla radnych dających pieniądze na muzeum miejsca nie ma bo rozkradną kolekcję i tłumom zwiedzającym będą przeszkadzać. Dawno się tak nie ubawiłem słuchając pisma dyrektora Zycha. A prezydent problemu w tym nie widzi, niech hrabia na zamku rządzi jak chce. To nie jest policzek

emeryt
3 lat temu
Reply to  Adrian D

To faktycznie nie jest policzek, to zwyczajnie strzał w mordę. Oby tylko rykoszetem komuś się nie oberwało.

Gringo
3 lat temu

Poziom sesji jest tak żałosny że piwnice urzedu do za dużo. Gołym okiem widać że Bożek nie cierpi Zycha

Rolo Tomassi
3 lat temu
Reply to  Gringo

A co się stanie gdyby okazało się że obaj aspirują do bycia prezydentem?

ivka
3 lat temu

A mnie się podoba konsekwencja Dyrektora Muzeum. Jeżeli wszyscy przychodzący traktowani są jak intruzi to dlaczego radnych traktować inaczej ?

Mieszkaniec
3 lat temu

Przewodniczacy na poczatku sesji wkladał sobie wrecz mikrofon do ust. Jak on biedny cierpiał na tej sali. Ksiezniczka na ziarnu grochu.

Mieszkaniec
3 lat temu

Żeby tą RM diabli wzięli – oczywiście nie całą. Prawie 2 godziny debatować nad tym, aby móc przenieść obrady na czas remontu TDK do Zamku. W dupach wam się poprzewracało drodzy radni !!! Władza odbiła w główkę!!! Szacunek dla Kołka i Ogorzałka – warto ich posłuchać co mięli w tej sprawie do powiedzenia.

Aguirre
3 lat temu

No nie wytrzymam ze śmiechu! Radny Kołek mówi o uczciwości i podstawianiu kłód pod nogi przez opozycję. Koń by się uśmiał. Jako mieszkaniec oglądający w miarę regularnie sesje przypominam sobie obraz Pana Kołka który to swego czasu głośno i nierzadko krzyczał jaki to ten prezydent nie jest zły! Cóż się takiego stało Panie radny, że w ostatnim czasie tak Pan broni prezydenta? Taki nagły zwrot o 180 stopni. Czyżby Pana macierzyste ugrupowanie już Pana nie chciało? A może wykalkulował Pan sobie, że lepiej będzie w obecnej ogólnopolskiej sytuacji startować do rady miasta będąc w komitecie wyborczym Pana prezydenta. Może liczy Pan na to, że po raz kolejny mieszkańcy się nabiorą, bo na Pana plakatach nie będzie coraz to mniej popularnego znaczka platformy obywatelskiej. Szczerze ciekaw jestem kto z obecnej zarówno tarnobrzeskiej platformy i im sprzyjających jak i tarnobrzeskiego pisu pójdzie w przyszłorocznych wyborach do boju pod rękę z obecnym prezydentem, bo to że ktoś pójdzie to widać nieuzbrojonym okiem. Wyjdzie wówczas szydło z worka. Kto tak naprawdę chce dobra i rozwoju miasta, a kto chce dobra i rozwoju… . . . . . . . . . przede wszystkim własnego! PS. Tylko pewnie będzie jak zwykle. Przed wyborami mieszkańcy otrzymają… Czytaj więcej »

25
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x