Tarnobrzeg: Retransmisja XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega (fotoreportaż oraz video)

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega, która odbyła się wczoraj, w urzędzie miasta.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Seniorów nt. „Potrzeb Seniorów w mieście Tarnobrzegu”.
 7. Oferta inwestycyjna miasta dla przedsiębiorców. Informacja o działalności Centrum Obsługi Inwestora i działaniach podejmowanych na rzecz promocji gospodarczej miasta Tarnobrzega.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,
 2. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,
 3. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,
 4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Księdza Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Specjalnych z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Marii Dąbrowskiej 10 a w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną im. Księdza Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Specjalnych z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Marii Dąbrowskiej 10 a,
 5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi im. Księdza Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Specjalnych
  w Tarnobrzegu w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy im. Księdza Jana Twardowskiego, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu,
 6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 1 w Szkołę Policealną o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica z siedzibą
  w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 1,
 7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 18 w Szkołę Policealną o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 18,
 8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą
  w Tarnobrzegu przy ul. Mikołaja Kopernika 49 w Szkołę Policealną o której mowa
  w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą
  w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 49,
 9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 1 w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół im.
  Ks. Stanisława Staszica z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 1,
 10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Świętej Barbary 1B w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Świętej Barbary 1B,
 11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 49 w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Mikołaja Kopernika 49,
 12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Wincentego Buczka z siedzibą w Tarnobrzegu, przy
  ul. Olszowej 1 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Wincentego Buczka
  z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Olszowej 1,
 13. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Marii Dąbrowskiej 10 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Janusza Korczaka
  z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Marii Dąbrowskiej 10,
 14. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Wiejskiej 4
  w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Pawła II z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Wiejskiej 4,
 15. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stanisława Piętaka z siedzibą w Tarnobrzegu, przy
  ul. Stanisława Piętaka 53 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Stanisława Piętaka z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Stanisława Piętaka 53,
 16. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy
  ul. Henryka Sienkiewicza 215 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Henryka Sienkiewicza 215,
 17. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Akademii Miechocińskiej z siedzibą w Tarnobrzegu, przy
  ul. Adama Mickiewicza 86 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Akademii Miechocińskiej z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Adama Mickiewicza 86,
 18. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Tarnobrzegu, przy
  ul. Stanisława Wyspiańskiego 10 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 10,
 19. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Jana Kochanowskiego 1 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Alfreda Freyera
  z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Jana Kochanowskiego 1,
 20. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
 21. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
 22. w sprawie przyjęcia Programu Psychologiczno Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie „Moja zmiana szansą dla mojej rodziny”,
 23. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Tarnobrzega na lata 2017 – 2021,
 24. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających
  na terenie miasta Tarnobrzega,
 25. w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego na kadencję 2016 – 2019,
 26. zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
 27. w sprawie rozpatrzenia skargi,
 28. w sprawie rozpatrzenia skargi,
 29. w sprawie rozpatrzenia skargi,
 30. w sprawie rozpatrzenia skargi,
 31. w sprawie rozpatrzenia skargi,
 32. w sprawie rozpatrzenia skargi.

9. Sprawy bieżące.
10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12. Oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie sesji.

foto&video: Piotr Morawski

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

CZĘŚĆ 3

CZĘŚĆ 4

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x