160 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie Sandomierskim (fotoreportaż)

W tym roku mija 160 lat od powstania w Baranowie Sandomierskim Ochotniczej Straży Pożarnej. Jubileuszowe uroczystości odbyły się w minioną niedzielę.

W 1858 roku z inicjatywy Burmistrza Michała Zelisa oraz ławnika Feliksa Krauza w Baranowie Sandomierskim powstał pierwszy Oddział Straży Pożarnej zwanej w tym czasie z austriacka „FAJERMANY”. Pierwszym naczelnikiem Straży Pożarnej został Feliks Krauz, który w życiu prywatnym pełnił obowiązki pełnomocnika dóbr hrabiny Krasickiej.

Swojej działalności OSP nie ograniczało jedynie do terenu gminy, w 1898r. Straż brała udział przy gaszeniu dużego pożaru Zamku oraz wyjeżdżała na pomoc do tak odległych miejscowości jak Mielec, Mokrzyszów itp. Każdy wyjazd odbywał się zaprzęgiem konnym, a koni użyczali wyznaczeni mieszkańcy miasta, którzy później byli zwalniani z powinności na rzecz gminy.

Na lata 1902-1911 przypadła działalność naczelnika Stanisława Satary. W tym okresie czasu straż dochodzi do świetności i jako społeczna organizacja nie tylko walczyła z ogniem ale również brała udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych jakimi były: wylewy rzeki Wisły i jej dopływów w latach 1903-1908.

W czasie I wojny światowej szeregi polskiego wojska musieli zasilić strażacy łącznie z naczelnikiem Stanisławem Satarą. Reorganizację straży przeprowadził Franciszek Satara angażując w jej szeregi pozostałą w miasteczku młodzież. Kolejnym naczelnikiem straży został Ludwik Krzemiński, a prezesem Walenty Kucharski – prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Były to lata 1919-1929, kiedy to dla straży zakupiono nowe mundury, ze środków Zarządu Miejskiego, a Burmistrzem był wówczas Jan Drzewiński. W 1925 roku rozpoczęto budowę remizy strażackiej w czynie społecznym.

W 1939r. wraz z rozpoczęciem II wojny światowej zostało skonfiskowane autopogotowie, a strażacy przeszli do pracy konspiracyjnej. Po wyzwoleniu w 1945r. naczelnikiem został Paweł Wilczyński, a po nim kolejno: Władysław Wojnarowski, Ludwik Lipski, Wojciech Wojnas i Józef Patkowski.

W 1956r. straż otrzymała nowy sztandar, który posiada do chwili obecnej. Przystąpiono do rozbudowy strażnicy dostosowując ją do istniejących potrzeb.

W 1992 roku przystąpiono do rozbudowy remizy. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu Dh. Kazimierza Ślęzaka i Eugeniusza Barana w niedługim czasie postawiono dwa boksy garażowe ładnie wykomponowane do istniejącego budynku. W kolejnych latach odbudowano drugie skrzydło, stanowiące salę i zaplecze socjalne.

W 1995r. OSP w Baranowie Sandomierskim spełniając wymogi jako pierwsza na terenie miast i gmin została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W 2009 roku jednostka OSP w Baranowie Sandomierskim w uznaniu zasług na rzecz Miasta i Gminy zostaje wyróżniona medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”.

Obecnie jednostka liczy 110 strażaków.

źródło: UMiG Baranów Sandomierski

foto: Tomasz Młyniec

Dodaj komentarz

  Subskrybuj  
Powiadom o