Zawieszenie działalności i upadłość Banku Spółdzielczego w Grębowie

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Grębowie oraz postanowiła wystąpić do sądu o upadłość tego banku. ” Z powodu niekorzystnej sytuacji finansowej Bank Spółdzielczy Grębowie nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków” – czytamy w komunikacie wydanym przez KNF.

W miniony poniedziałek Bank Spółdzielczy w Grębowie przeżył prawdziwe oblężenie klientów, po tym jak różnymi kanałami rozeszła się informacja, że bank na problemy z płynnością. Klienci w panice wypłacali swoje pieniądze i zrywali lokaty, wkrótce w banku skończyły się pieniądze, a z bankomatów wypłacano nawet najmniejsze nominały.

Od środy 10 lipca br. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w Banku ustanowiony został zarząd komisaryczny. Dzisiaj KNF zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Grębowie oraz postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku.

TREŚĆ KOMUNIKATU

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 z późn, zm.), dalej: ustawa Prawo bankowe, nakłada na KNF obowiązek wydania decyzji w sprawie zawieszenia działalności banku oraz jednoczesnego wystąpienia z wnioskiem do sądu o ogłoszenie upadłości w przypadkach, gdy zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 158 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawieszenie działalności BS w Grębowie oraz wystąpienie do sądu z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości jest konsekwencją stwierdzenia okoliczności, w której z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową banku nie reguluje on wobec deponentów swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków objętych ochroną gwarancyjną, o których mowa w art. 2 pkt 68, ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 795 z późn. zm., dalej: ustawa o BFG).

Brak przymusowej restrukturyzacji

W dniu 9 października 2016 r. weszła w życie ustawa o BFG, na mocy której Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG, Fundusz) otrzymał kompetencje umożliwiające przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji banków (resolution).

W dniu 10 lipca 2019 r., działając na podstawie art. 157f ust. 1 ustawy Prawo bankowe w związku z art. 101 ustawy o BFG, KNF poinformowała BFG, że Bank Spółdzielczy w Grębowie jest zagrożony upadłością i brak jest przesłanek wskazujących, że działania nadzorcze lub działania tego podmiotu pozwolą we właściwym czasie usunąć to zagrożenie. W dniu 11 lipca 2019 r. BFG przekazał Komisji informację, że w ocenie Funduszu nie zostały spełnione przesłanki wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Banku ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego, tj. spełnienia co najmniej jednego z celów przymusowej restrukturyzacji, czyli utrzymania stabilności finansowej, ograniczenia zaangażowania funduszy publicznych, zapewnienia kontynuacji realizowanych przez podmiot funkcji krytycznych, ochrony deponentów lub ochrony środków powierzonych podmiotowi przez jego klientów. Brak przymusowej restrukturyzacji oznacza, zgodnie z treścią art. 158 ustawy Prawo bankowe, prawny obowiązek zawieszenia działalności BS w Grębowie i wystąpienia do sądu z wnioskiem o jego upadłość, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG.

Działania KNF

W dniu 9 lipca 2019 r. Komisja, na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, podjęła decyzję o ustanowieniu w BS w Grębowie Zarządu komisarycznego z dniem 10 lipca 2019 r.

Zarząd komisaryczny Banku Spółdzielczego w Grębowie poinformował Komisję, że według najlepszej wiedzy uzyskanej w związku z przejęciem zarządzania Bankiem Spółdzielczym w Grębowie, wystąpiły okoliczności określone w dyspozycji art. 158 ust. 2 ustawy Prawo Bankowe. Z powodu niekorzystnej sytuacji finansowej Bank Spółdzielczy Grębowie nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków o których mowa w art. 2 pkt 68 ustawy o BFG wobec deponentów, o których mowa w przepisie art. 2 pkt 3.

W związku z powyższym w dniu 10 lipca 2019 r. Komisja wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne, na podstawie art. 158 ust. 2 ustawy Prawo w związku z art. 61 § 1 oraz § 4 kpa oraz w związku z art. 11 ust. 5 ustawy o nadzorze i skierowała do Banku zawiadomienie o wszczęciu wyżej wymienionego postępowania. Brak decyzji BFG o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Banku zobligował KNF, na podstawie art. 158 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, do podjęcia decyzji o zawieszeniu działalności Banku Spółdzielczego w Grębowie z dniem 12 lipca 2019 r. oraz do wystąpienia z wnioskiem do właściwego Sądu o ogłoszenie upadłości BS w Grębowie.

Gwarancje depozytów BFG

Według stanu na dzień 9 lipca 2019 r. wartość środków gwarantowanych zgromadzonych w Banku Spółdzielczym w Grębowie wynosiła 27 766 tys. złotych. Zgodnie z ustawą o BFG, wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane przez BFG w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tys. euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku, z wyłączeniami wskazanymi w art. 22 ust. 1 ustawy o BFG. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG.

Sytuacja sektora banków spółdzielczych

Ogólna sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora banków spółdzielczych w Polsce oceniana jest pozytywnie, a jednostkowe zdarzenia o charakterze incydentalnym nie wpływają na jego stabilność.
Fundusze własne banków spółdzielczych w ciągu 2018 r. wzrosły o 5,1% do 12,1 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy banków spółdzielczych wyniósł 17,7% (wobec 17,2% w grudniu 2017 r.), zaś współczynnik Tier1 wyniósł 16,8% wobec 16,3% w grudniu 2017 r. Fundusze własne wyższe niż równowartość 5 mln euro posiadało w grudniu 2018 r. 180 banków wobec 172 w grudniu 2017 r.

Dodatkowym czynnikiem wspierającym bezpieczeństwo sektora są utworzone z końcem 2015 r. Instytucjonalne Systemy Ochrony (obecnie działają 2 Systemy Ochrony w zrzeszeniu BPS i zrzeszeniu SGB), które wdrożyły mechanizmy wzajemnej kontroli i pomocy w zakresie gwarantowania wypłacalności oraz płynności jego uczestników. Bank Spółdzielczy w Grębowie nie przystąpił do ww. struktur.

info: Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego

foto: UMiG Grębów

Subskrybuj
Powiadom o
15 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Stw
1 rok temu

Ciemne wieśniaki sobie bicz na samego siebie ukręciły – to teraz będą jeździć 20 km do najbliższego banku.

grembowiok
1 rok temu
Reply to  Stw

a w tarnobrzegu so piniondze w bankomatach czy nima jak u nos?

TEBEK
1 rok temu
Reply to  grembowiok

SĄ ALE PROSIMY WSIURÓW ABY Z NICH NIEKORZYSTAŁY BO NIERAZ MAJĄ BRUDNE KARTY I BRUDZĄ CZYTNIKI I ROZNOSZĄ BAKTERIE.I NIERZYCZE SOBIE ABY GREBOWIAKOM WYPACANO KASE Z BFG BO JA PLACE NA TO,A JAK MI ZNIKNĘŁO Z KONTA KILKANASCIE TYS TO BANK NIECHCIAL MI WYPLACIC Z BFG!I PROSZE SPRAWDZIC KAZDEGO KTO MA POWYZEJ 20 TYS NA KONCIE,JAKIE JEST POCHODZENIE TYCH PIENIEDZY!

abc
1 rok temu
Reply to  TEBEK

Przedstawiając taki pogląd potwierdzasz swoje ograniczenie , prezentujesz rasizm i prawdziwego zacofanego wsióra

Tbg
1 rok temu
Reply to  abc

do grebowa wsioku!

Tarnobrzeg
1 rok temu

comment image?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkBVPeNd36CWlJeUUKCQe1OAX3Fr3PIcMoVWgu3u0N_ntwK_GkAW4szcRBcZhDU2XI&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=72459db43adee620c7178b84fa18ebc2&oe=5DAC9F97 a tym razem nowe tablice są już na ulicach Stalowej Woli

zietakes
1 rok temu
Reply to  Tarnobrzeg

Brawo niedorozwoju pławo.

Tarnobrzeżanin
1 rok temu

Myślę, że Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu mógłby otworzyć swój Oddział w Grębowie, oczywiście, jeśli chcieliby tego mieszkańcy. BS w Tarnobrzegu ma wiele filii i oddziałów, m.in. Oddział W Gorzycach, Nisku, Nowej Dębie, Baranowie Sandomierskim i wielu innych miejscowościach. Z tego co wiem, placówki te funkcjonują bardzo dobrze i mieszkańcy Grębowa na pewno mogliby być spokojni o swoje rachunki.

Agnieszka
1 rok temu

Chyba żartujesz ,ach ten zachwyt jeszcze żeby było czym

obywatel
1 rok temu

Jak najdalej od banków spółdzielczych i od spółdzielni (zwłaszcza mieszkaniowych – to są potencjalni złodzieje – czytaj uchwały w sprawie podziału nadwyżek w SM Siarkowiec za lata 2009 -2012 idalej- tak się okrada ludzi) – może oddział otwirzy PKO BP.

pipi
1 rok temu

w powiecie tarnobrzeskim i samym mieście Tarnobrzeg zaczyna po bankomatach brakować pieniędzy !To skandal !

Tadeusz
1 rok temu
Reply to  pipi

wlasnie dzisiaj od rana zaczolem wybierac oszczednosci bylem w kilkunastu bankomatach,na szczescie wszystko wybralem,ale troche jezdzenie bylo ale mam moje 114 tysi i nikt juz mi ich niezabierze!p.s w niekturych bankomatach naprawde niebylo kasy!chyba idzie jakis kryzys i trzeba uciekac z kasą!

smile
1 rok temu

Pieniądze szczęścia nie dają… 🙂 🙂 🙂

josew
1 rok temu

Ludzie we wsi gadają że na giełdzie w akcje grali

pershing
1 rok temu

wszyscy o tym wiedzieli i pracownicy banku tez ale się bali i sami mieli z tego trochę kaski , pani jasia ma trochę na czarna godzine jak już wyjdzie za 5 latek …

15
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x