Tarnobrzeg: Budżet Obywatelski 2019. Dlaczego nie wszystkie projekty zostały zrealizowane?

W październiku br. poznamy listę projektów, które będą zrealizowane w ramach środków z Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 r. Tymczasem nie wszystkie zadania wybrane w ramach ubiegłorocznego BO zostały zrealizowane.

Łącznie w Budżecie Obywatelskim 2019 do którego zgłaszać można było wyłącznie tzw. projekty osiedlowe, do realizacji zgłoszonych zostało 16 zadań, z czego w całości ukończonych jest 6.

Według informacji które uzyskaliśmy w magistracie, w przypadku trzech projektów, tj. Miejsca rekreacji i wypoczynku na osiedlu Wielopole, Budowy integracyjnego placu osiedlowego na Serbinowie oraz Zagospodarowania terenu przy placu Ludowym na os. Zakrzów, trwają ponowne procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców tych zadań.

W trakcie realizacji jest pięć projektów tj. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Dzikowska, remont chodnika w rejonie ul. Skalna Góra, Odwodnienie ul. Kąpielowej na os. Sielec, Odrestaurowanie centrum Mokrzyszowa oraz Rozbudowa placu zabaw na ul. Kopernika.

Z kolei w przypadku projektu z Ocic a dotyczącego budowy chodnika przy ul. Błonie, po wizji w terenie zarząd osiedla podjął decyzję o przesunięciu środków na wykonanie innego zadania (szczegóły w zestawieniu poniżej). Na inny cel planowane jest również przesunięcie środków przewidzianych na remont ul. Łokietka.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 – informacja uzyskana z UM Tarnobrzeg

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Dzikowska. Doświetlenie ulicy Alfreda Freyera. Osiedle Podłęże Zadanie przewiduje wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wraz z realizacją montażu 8 sztuk słupów z oprawami LED ul. Dzikowskiej, oraz doświetlenie ul. Freyera poprzez montaż 2 słupów.

a) Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Dzikowskiej – Trwają roboty budowlane. Termin wykonania: 22.11.2019 r.
b) Doświetlenie ul. Freyera – zadanie zostało zrealizowane.

2. Remont alejki – chodnik od strony cmentarza kom. (chodzi o cmentarz parafialny – przyp.red) w rejonie ul. Skalna Góra, poziom niższy. Osiedle Przywiśle Zadanie przewiduje remont alejki w rejonie ul. Skalna Góra, od strony cmentarza komunalnego (parafialnego – przyp.red) w kierunku Obelisku Por. Sarny.

Zadanie zlecone Rejonowi Dróg Miejskich. Trwają roboty budowlane. Termin wykonania: 15.10.2019 r.

3. Siłownia napowietrzna. Osiedle Nagnajów Zadanie przewiduje budowę siłowni napowietrznej przy placu zabaw na os. Nagnajów z 6 urządzeniami na słupie do ćwiczeń, dwiema ławkami parkowymi, stojakiem na rowery oraz solarną lampę oświetleniową.

Zadanie zostało zrealizowane.

4. III Etap – dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików. Osiedle Dzików Zadanie przewiduje wykonanie III etapu rewitalizacji odcinka drogi gruntowej, utworzenia ciągu pieszo- rowerowego od Muzeum Przemysłu Siarkowego do Parku Dzikowskiego, na długości od 0 + 500 do 0 + 720, tj. 220mb.

Zadanie zostało zrealizowane.

5. Odwodnienie ulicy Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią. Osiedle Sielec Zadanie przewiduje wykonanie odwodnienia ulicy Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią, poprzez wykonanie przykanalika z PCV, ułożenie cieku z prefabrykatów betonowych, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej oraz wykonanie zjazdów z posesji.

Zadanie zlecone Rejonowi Dróg Miejskich. Termin wykonania: 31.10 2019 r.

6. Plac zabaw APR ,,Stawik”. Osiedle Wielowieś. Zadanie przewiduje wykonanie pomostu nad stawem, toru przeszkód, ścieżki zdrowia oraz odmulenia stawu w ramach ostatniego etapu projektu – Plac zabaw ARP ,,Stawik”.

Zadanie zostało zrealizowane.

7. Wykonanie mini boiska i alejki na Placu Górnika. Osiedle Stare Miasto Zadanie przewiduje wykonanie mini boiska oraz alejek na Placu Górnika.

Zadanie zostało zrealizowane.

8. Miejsce do rekreacji i wypoczynku. Osiedle Wielopole Zadanie przewiduje montaż urządzeń do siłowni na powietrzu, ławek ogrodowych, stołu do gry w szachy lub warcaby, chodnik dla pieszych z kostki brukowej oraz oświetlenie miejsca rekreacji wraz monitoringiem na terenie pomiędzy blokami mieszkalnymi ulicy Dekutowskiego 12 i 14.

Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono ponowny przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert w dniu: 20.09.2019 r.

9. Odrestaurowane centrum Mokrzyszowa – Budowa parkingu na działce ewid. nr 1222/1 oraz remont elewacji budynku Domu Ludowego. Osiedle Mokrzyszów. Zadanie przewiduje wykonanie parkingu w centrum Mokrzyszowa przy ul. Chrobaka, remont elewacji budynku Domu Ludowego oraz nasadzenia i rabaty kwiatowe w obrębie planowanego parkingu oraz na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z ulicą Zamkową.

 Trwają roboty budowlane. Termin wykonania: 28.10.2019 r.

10. Budowa integracyjnego placu osiedlowego. Osiedle Serbinów Zadanie przewiduje zakup i montaż zestawów zabawowych na plac osiedlowy. Przewiduje się wyposażenie placu w urządzenia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową na działce nr ewid. 1237/99.

 Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowanie procedury do ponownego przetargu na roboty budowlane.

11. Sobów – Osiedle Marzeń – II Etap. Osiedle Sobów Zadanie przewiduje wykonanie II etapu projektu – nowe aleje spacerowe z kostki betonowej wraz z obiektami małej architektury.

Zadanie zostało zrealizowane.

12. Rozbudowa placu zabaw przy blokach nr 4 i 6 na ulicy Kopernika. Osiedle Siarkowiec. Zadanie przewiduje rozbudowę placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych, huśtawek itp. przy blokach nr 4 i 6 przy ulicy Kopernika.

Trwają roboty budowlane. Termin wykonania: 08.10.2019 r.

13. Budowa chodnika przy ul. Błonie, zgodnie z projektem przebudowy ulicy dojazdowej – Błonie wraz z przebudową ulicy Ocickiej, oraz zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko w Ocicach. Osiedle Ocice Zadanie przewiduje budowę ciągu pieszego zgodnie z projektem przebudowy ul. dojazdowej – Błonie wraz z przebudową ulicy Ocickiej, oraz zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko sportowe w Ocicach.

a) Zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko w Ocicach – zadanie zostało zrealizowane.

b) Budowa chodnika przy ul. Błonie – po dokonanej wizji w terenie przez Przedstawicieli Wydziału TID, Rejonu Dróg Miejskich oraz Radnego Miasta Tarnobrzega – P. Łukasza Nowaka, stwierdzono brak możliwości wykonania przedmiotowego zakresu prac, stanowiącego część zadania pn.: „Przebudowa ulicy dojazdowej – Błonie wraz z przebudową ul. Ocickiej
na Os. Ocice w Tarnobrzegu”, przy uwzględnieniu rzędnych istniejącej infrastruktury drogowej przy, której planowana jest budowa ww. chodnika. Z uwagi na powyższe istnieje konieczność podjęcia decyzji przez Zarząd Osiedla o przesunięciu środków na wykonanie innego zadania.

14. Remont ul. Łokietka etap III – Parkingi, Ulica. Osiedle Piastów Zadanie przewiduje dalszy etap remontu ulicy Łokietka – parkingi, ulica.

 Ze względu na trudności w wydzieleniu zadania, Zarząd Osiedla wniósł o przesunięcie środków na wykonanie innego zadania – trwa weryfikacja.

15. Zagospodarowanie terenu zasypanego zbiornika wodnego przy Placu Ludowym, celem urządzenia kącika rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla Zakrzów. Osiedle Zakrzów Zadanie przewiduje zagospodarowanie terenu po zasypanym zbiorniku wodnym poprzez wyłożenie przynajmniej połowy terenu kostką brukową, pozostała część terenu zostanie wyłożona włókniną ogrodową i wysypana kamieniem rzecznym. Na terenie wyłożonym kostką umieszczone zostaną 3 różnej wielkości i koloru betonowe kule. Na obrzeżach terenu zostaną posadzone rośliny ozdobne i drzewa klombowe.

 Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert w dniu: 23.09.2019 r.

16. Rodzinny park rekreacji na osiedlu Miechocin Osiedle Miechocin Zadanie przewiduje budowę altany ogrodowej wraz z grillem, wykonanie alejek spacerowych, montaż elementów małej architektury, nasadzenia drzew i krzewów na działce ewid. nr 403/2.

Zadanie zostało zrealizowane

Subskrybuj
Powiadom o
10 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Tutturu
1 rok temu

Kuriozum. Rada osiedla ot tak przesuwa sobie środki na cel wybrany podczas konsultacji społecznych. To zaprzeczenie idei BO.

obywatel
1 rok temu
Reply to  Tutturu

To wy źle zrozumieliście – to rada osiedla rządzi i dzieli a wy baranki jesteście tylko ważni przy wyborach – po nich jesteście „mniej niż zero”.
Ważne że ktoś ważny (prowincjonalna elita) się wybudował i tam ma być droga dobra a wy to najlepiej przerzućcie się na furmanki.
Przykład to jest na osiedlu wielopole gdzie jakiś niby ” przewodniczący osiedla” chce budować parkingi i latarnie na cudzej własności i ma w d…
opinie mieszkańców, bo za komuny było tak jak chciał sekretarz PZPR czy milicjant.

Ewa
1 rok temu

Co to za pierdoly są napisane o remoncie ulicy lokietka ???? ECO zniszczyło nawierzchnie rok temu W tym roku miał być remont a nic się nie dzieje !!!!Telepiemy się po dziurach Kto nam zapłaci za zniszczone samochody

i.k.m.B
1 rok temu

Może czas zacząć pozywać zarządcę drogi? Niech zwracają kasę za naprawę zawieszenia. Robiiłam rozeznanie. Łokietka, MIckiewicza, Orląt Lwowskich 5 osób przygotowje dokumentację napraw pojazdów tna uszkodzen itp

All
1 rok temu

Jaki k. wa remont Łokietka co za debil o napisał. Pieniadze zap. li i nie będzie remontu Tam gdzie miały być parkingi wsadzili drzewa, które już zaczęły usychać

obywatel
1 rok temu
Reply to  All

„nic się nie stało” posadzą nowe drzewka a barany znowu zapłacą w podatkach.

ptys
1 rok temu

Co to sa trudnosci w wydzieleniu zadania??????Kto sie nas mieszkancow ulicy lokietka pytal o zgode na przesuniecie srodkow ??? Droga jest robiona znowu gdzies w polach gdzie sie ktos z zarzadu osiedla wybudowal????? PROTESTUJEMY

obywatel
1 rok temu
Reply to  ptys

Jak się nie chce – to zawsze są (znajdą się trudności).
Ciekawe tylko dlaczego przed przyjęciem projektów nigdy nie trudności.
Jacy radni takie trudności – ha ha ha ” w tym mieście proste sprawy to wielkie trudności”.

Mieszkaniec
1 rok temu

Z treści artykułu wynika że obok Skalnej Góry jest jakiś cmentarz komunalny.Naprawdę ?

Maciek
1 rok temu

Kolejny przykład na to, że nie ma co wierzyć w zapewnienia władzy o słuchaniu obywateli i zaspokajaniu ich potrzeb.

Z drugiej strony przeglądając komentarze na tym portalu widzę sporo osób niezadowolonych, ale już przeglądając uchwały Rady nie widzę zbyt wiele uchwał w sprawie skargi na Prezydenta. A zgodnie z art. 63 Konstytucji każdy może taką skargę złożyć. Są też petycje. Zachęcam zatem do zaangażowania obywatelskiego, do którego zachęca zresztą również władza.

10
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x