Dostajemy 25 mln oddajemy 43,5 mln – szczegóły umowy zbycia udziałów w Tarnobrzeskich wodociągach

wodociagi-dron-tarnobrzeg-jesien

30 grudnia 2019 roku wysłaliśmy do tarnobrzeskiego magistratu pytania w sprawie szczegółów umowy inwestycyjnej podpisanej pomiędzy Funduszem Inwestycji Samorządowych PFR (PFR FIS) oraz Gminą Tarnobrzeg dotyczącej czasowego zbycia udziałów w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi. Odpowiedzi otrzymaliśmy 17 stycznia br.  Niestety kolejny raz nie otrzymaliśmy konkretnych i wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, co więcej znowu rzecznik prasowy przesłane odpowiedzi na nasze pytania rozsyła do wszystkich lokalnych redakcji.

Portal NadWisłą24:   Za jaką kwotę i ile udziałów zostało sprzedanych?

Rzecznik W. Lis: – Transakcja przewiduje czasowe zbycie do 45 % udziałów w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi o wartości do 25 mln zł. Nie jest to równoznaczne ze sprzedażą.

Portal NadWisłą24:  Kiedy według umowy na rozpocząć się wykup udziałów i do kiedy muszą one zostać wykupione?

Rzecznik W. Lis: – W związku z zapewnieniem okresu karencji spółce Tarnobrzeskie Wodociągi wykup udziałów rozpoczyna się w 2022 r. i trwać będzie do 2039 r.

Portal NadWisłą24: Za jaką kwotę (miesięczną, roczną) udziały zostaną odkupione ? Jak wygląda harmonogram spłaty?

Rzecznik W. Lis: – Wykup udziałów rozpoczyna się w 2022 roku i potrwa do roku 2039. Koszt wykupu rośnie o 2,2 % rok do roku. Umowa daje możliwość wcześniejszego wykupu udziałów. Odpowiedzi na pozostałe kwestie możliwe będą w terminie późniejszym. Na tym etapie strony obowiązuje umowa o zachowaniu poufności.

Portal NadWisłą24: Za jaką całkowitą kwotę planowane jest odkupienie udziałów?

Rzecznik W. Lis: – Nominalny koszt transakcji obsługiwanej w latach 2022-2039 wynosi 43,5 mln zł i uwzględnia składnik inflacji. Realny koszt transakcji (bez inflacji) wynosi 32 mln zł.

Portal NadWisłą24: Kto ma prawo do pierwokupu udziałów?

Rzecznik W. Lis: – Prawo pierwszeństwa nabycia Udziałów zbywanych przez Fundusz będzie przysługiwało Gminie Tarnobrzeg, z zastrzeżeniem wyłączenia tego prawa w przypadku nabywania Udziałów Funduszu przez Spółkę.

Portal NadWisłą24: Czy umowa przewiduje sytuację, w której Tarnobrzeskie Wodociągi nie odkupują udziałów? Czy miasto Tarnobrzeg mogą wykupić te udziały? A jeśli gmina również nie wykupi tych udziałów to co wówczas się z nimi stanie?

Rzecznik W. Lis: – Gmina Tarnobrzeg może wykupić udziały jeśli Spółka nie będzie miała takiej możliwości. Gmina Tarnobrzeg zobowiązuje się podjąć wszystkie działania niezbędne do powzięcia stosownych uchwał upoważniających Spółkę do nabycia udziałów, a także do udzielenia niezbędnego wsparcia.
Jeśli w określonych terminach nie nastąpiłby wykup udziałów Funduszu, wówczas ten będzie miał prawo jednostronnie oraz ze skutkiem natychmiastowym odstąpić od umowy. Spółka może jednak uzgadniać z Funduszem ewentualne przesunięcia terminu wykupu udziałów.

Portal NadWisłą24: Czy Tarnobrzeskie Wodociągi stać na wykup tych udziałów, jaka jest obecna kondycja finansowa spółki? Czy spółka przynosi zysk czy generuje stratę ( proszę o dane z ostatnich dziesięciu lat) ?

Rzecznik W. Lis: – Obecna transakcja kapitałowa obejmuje niższą kwotę wykupu udziałów w stosunku do pierwotnych propozycji z 2018 r. Tym samym poziom środków pieniężnych Spółki do jej obsługi jest mniejszy, co wprost przekłada się na możliwość wykupu udziałów samodzielnie przez Spółkę, bez negatywnego wpływu na jej kondycję finansową.

Portal NadWisłą24: Czy sprzedaż udziałów i ich późniejszy wykup wpłynie na podwyżkę cen za wodę i ścieki? Jeżeli nie wpłynie, to czy prezydent może zagwarantować mieszkańcom iż nie będzie podwyżki z tego tytułu?

Rzecznik W. Lis: – Transakcja nie wpływa i nie wpłynie na wzrost taryf za wodę i ścieki.
Taryfy reguluje rządowy regulator cen wody, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nie bez znaczenia na wzrost taryf za wodę i ścieki mają wskaźniki makroekonomiczne i mikroekonomiczne, w tym wzrost cen energii elektrycznej, płacy minimalnej, amortyzacja.

Portal NadWisłą24: Czy wykup udziałów nie wpłynie negatywnie na inwestycje spółki związane z modernizacją, rozbudową sieci itp.

Rzecznik W. Lis: – Obsługa transakcji nie naruszy standardu świadczonych przez Tarnobrzeskie Wodociągi usług. Transakcja nie blokuje także inwestycji rozwojowych finansowanych dotychczas ze środków zewnętrznych Unii Europejskiej, funduszy publicznych NFOŚiGW, WFOŚiGW w Rzeszowie oraz wkładów kapitałowych Gminy Tarnobrzeg. Wykup przewidziany jest z nadwyżki środków pieniężnych, jakie byłyby akumulowane po opłaceniu kosztów działalności operacyjnej i inwestycyjnej oraz finansowej nadając im pierwszeństwo nad wykupem udziałów.

Subskrybuj
Powiadom o
113 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mar
1 rok temu

No przecież pisałem że to jest forma pożyczki i do zwrotu będzie znacznie więcej. W banku nie byłoby taniej bez zastawiania wodociągów, skoro już chcieli pożyczać?

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

Poprawka – bez czasowego zbycia części udziałów w wodociągach.

ggg
1 rok temu
Reply to  Mar

poprawta te maty na wieskostradzie bo sie rozlatujo, a wierzba z pod szkoly 4 pojechala w kierunku baranowa!

Pracownik przepompowni
1 rok temu

Jacie Redakcja odkryła Amerykę !!!!!

Przecież to oczywiste że coś za coś.

Mieszkaniec
1 rok temu

Co niby jest jasne Sprzedać aby budować tkanki nad jeziorem Chory pomydl kiedyś ktoś za to odpowie.

Pracownik przepompowni
1 rok temu
Reply to  Mieszkaniec

a Ty byś żył bez kredytu pewnie tak ?
Jak sobie inaczej wyobrażasz funkcjonowanie ?

Chyba że z innej planety jesteś

Mar
1 rok temu

Można pożyczyć jak trochę brakuje, ale czy w banku nie byłoby mniej do zwrotu przy pożyczce w tej samej kwocie? Po co wkręcać w to wodociągi? Tym bardziej, że odkupowanie udziałów ma być przez wodociągi, a nie wierzę, że to nie odbije się na cenie np. wody. Poza tym czy nie ma ważniejszych inwestycji niż te nad Jeziorem? Co z tego, że będziemy mieć tam luksusy z których będziemy korzystać przez 3 miesiące w roku, skoro przez cały rok będziemy musieli jeździć i chodzić po drogach w takim stanie, jak np. ulica Moniuszki?

mbit
1 rok temu
Reply to  Mar

„ale czy w banku nie byłoby mniej do zwrotu ” przekonasz się już niebawem. Pożyczka na wymianę oświetlenia kwota 12 mln zatwierdzona przez R.M. zaciągnięta w banku.

Rozumny
1 rok temu
Reply to  Mieszkaniec

Do mieszkańca Miałeś na myśli to że miasto za kasę z udziałów spółki będzie budować ALTANKI NAD JEZIOREM Tak Niech radni popukaja się w głowę za takie drogie inwestycje Bo do koszty bieżącego trzeba dodać splate długu. Taka u nas ekonomia

dlug
1 rok temu
Reply to  Rozumny

Ekonomia nie na twoje rozumienie niestety a altanki stawjaj se na działce

Mar
1 rok temu
Reply to  dlug

Racja – to mają być altaNY grillowe! Tu je kultura – zajedziewa nad Jeźjoro betom na brukowany parking i bedziewa grylować w altanach ino bydzie trzeszczało 😉

Tarnobrzeżanin
1 rok temu

Dlaczego władze miasta nie idą w obligacje przychodowe? Można by dzięki nim przeprowadzić wiele sensownych inwestycji, finansowanych wkładem zewnętrznym, a niewliczanych do poziomu zadłużenia.

Mar
1 rok temu

Bo to nie jest prezydentura Pana Witolda Zycha. Niestety.

Tarnobrzeżanin
1 rok temu
Reply to  Mar

Już nawet nieważne czyja, wygrał Pan Bożek i on realizuje swoją wizję miasta. Jednak z mądrych i zasadnych rad – nawet swoich byłych konkurentów – mógłby czasem skorzystać dla dobra miasta. Przecież suma summarum chodzi o nasze wspólne dobro, jakim jest Tarnobrzeg. Przez pierwszy rok kadencji nie było praktycznie żadnych inwestycji, bo spłacaliśmy ZUS. Argumentacja PDB sprowadza się do tego, że najpierw trzeba spłacić długi, by móc inwestować. Jednocześnie jednak korzystamy z różnych form pożyczek, jak ta, czy wspomniana w piątkowym wywiadzie Pana Prezydenta w TVL pożyczka na wymianę oświetlenia w całym mieście, która może się zwrócić za 15-20 lat. Natomiast jest wiele kwestii priorytetowych, w których nie zrobiono nic. Dworzec PKP to wstyd dla tej wielkości miasta, przez lata nic się w tym temacie nie dzieje i PDB również przez rok swojej kadencji nie podjął żadnych konkretnych działań w tej sprawie, budowa „obwodnicy” ulegnie opóźnieniu, sam Prezydent przyznał, że trzeba będzie rozpisać nowy przetarg (choć osobiście uważam, że ta inwestycja zaszkodzi miastu, gdyż odetnie dworzec PKP oraz Mokrzyszów od reszty miasta). W Strefie Ekonomicznej również wiele się nie dzieje, drogi są w zły stanie (w porównaniu do części Strefy leżącej w Chmielowie), komunikacja miejska leży (miały być plany powołania… Czytaj więcej »

Mar
1 rok temu

No z tego co było mówione na sesji budżetowej, to przez najbliższe lata inwestycje będą w rejonie Jeziora: Jezioro, ul. Mickiewicza, ul. Orląt Lwowskich i ulice w strefie machowskiej. Także w mieście nie ma się co spodziewać modernizacji np. ul. Kwiatkowskiego. Już nie mówię o takich „fanaberiach”, jak tworzenie nowych dróg dla rowerów. Chociaż nie – powiem, bo przecież w programie wyborczym Pana Prezydenta jest punkt o rozwoju sieci dróg rowerowych. Co stoi na przeszkodzie, żeby wyznaczyć drogi pieszo-rowerowe np. na chodnikach na ulicy Wyspiańskiego, tych bliżej jezdni? A no nic.

Dociekliwy.
1 rok temu

Redakcja powinna zapytać
Jakie koszty poniosła spółka i miasto za opracowania prawne przed wycofaniem oferty przez Bozka a jakie koszty poniosła spółka i miasto po powrocie przez Bozka So sprzedaży udziałów
Na razie wiadomo że opinie prawne wydawały koncelarie zewnętrzne z Warszawy
Jakie to były kwoty i dlaczego mimo trzech mecenasow w urzędzie i jeszcze mecenasa spółki zatrudnia się kancelarie zewnętrzne
Kto na tym zyskuje Czy były przy zlecsniu zachowane reguły zamówień publicznych
Czy rada nadzorcza wyrażał zgodę na dwukrotne podnoszenie kosztow.
Teraz nikt tego nie rusza Myślę że to kwestia czasu Na pewno to będzie badane przynajmniej powinno.

Dociekliwy.
1 rok temu
Reply to  Dociekliwy.

Oczywiście puszczam takie domniemywania bo sam bym w żywe oczy nie zapytał przełożonych. Lepiej wychodzi mi kłanianie się w pas albo jak to mówią po pas.
Kiedyś tak kłaniałem się szefom że mało co nie fiknąłem do przodu. Od tego momentu zawsze wysuwam jedną nogę do przodu aby zachować równowagę.

stabil
1 rok temu
Reply to  Dociekliwy.

„wysuwam jedną nogę do przodu aby zachować równowagę.” – może ci się to udać i nie fikasz często, gorzej z równowagą psychiczną tu po prostu nie dajesz rady i rypiesz raz po raz.

Pracownik przepompowni
1 rok temu

To w cale nie jest zły pomysł z tymi wodociągami. Osobiście uważam że taki zabieg daję duża możliwość i perspektywę rozwoju dla miasta.

Do pracownik przepompowni
1 rok temu

Wymień jeśli wiesz na co Bożek wyda te pieniądze z udziałów No proszę pokaż rozwój
Nie pisz pod dyktando.

Pracownik przepompowni
1 rok temu

Ponoć majo kupić nam na zakładzie dekodery aby można było spokojnie Polo.Tv oglądać. Ja to lubie disco polo pooglądać i te teledyski zaś w niedziele lubie w Leliwie te pozdrowienia.
Kiedyś żem pozdrowił kolegów z oczyszczalni

32 miliony
1 rok temu

32 miliony dodatkowo należy dożyć do inwestycji wykonanych za udziały Mieszkańcy za to zapłacą bo kto

Pracownik przepompowni
1 rok temu

A wieta jak my kiedyś z Henikiem i takim Mańkiem spirytus w nocy wypili oj co to się wtedy działo

Nocny pracownik oczyszczalni
1 rok temu

Koleś nie pij tyle bo wylecimy z roboty jeszcze przed sprzedażą udziałów

Katolik
1 rok temu

Pani Bozenko nie wolno obrazac sie na ludzi i blokowac ich na fb tylko dlatego ze nie mysla tak jak pani

zniesmaczony
1 rok temu

Szokuje kwota odkupu udziałów. Mnie również dziwi celowe i perfidne zachowanie rzecznika prasowego urzędu miasta, notabene byłego dziennikarza. Rządzący miastem nie mają wpływu na nadwisla24 więc próbują mydlić oczy mieszkańcom jaki to urząd transparentny, że co to za temat robi nadwisla skoro każda redakcja w mieście o tym samym pisze.

Mar
1 rok temu
Reply to  zniesmaczony

Proponuję wysłać do Pana Rzecznika zapytanie, dlaczego w 2019 nie zrealizowano w jakimkolwiek zakresie prostych i tanich w realizacji punktów programu wyborczego Pana Prezydenta, a mianowicie wydzielenia fragmentu Placu Bartosza Głowackiego na parkingi miejskie (kwestia umieszczenia znaków), a także rozwoju infrastruktury dróg rowerowych poprzez wyznaczenie dróg rowerowych na nadających się do tego chodnikach, np. na ulicy Zwierzynieckiej od ronda z ul. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Konstytucji na chodniku od strony kościoła (kwestia umieszczenia znaków). Ciekawe co by odpowiedział.

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

Poprawka – ul. Konstytucji 3 Maja.

Kako
1 rok temu

Zwykła lichwa. A już inwestowanie tych pieniędzy w infrastrukturę nad jeziorem to pomyłka. Należy oddać te tereny w ręce prywatne sprzedaż czy dierżawa. A sektor prywatny zrobi swoje.

Kako
1 rok temu

Zwykła lichwa a już inwestowanie tych pieniędzy w pseudo infrastrukturę nad jeziorem to porażka.
Należy oddać te tereny w ręce prywatne czy to w formie dierżawy czy też sprzedaży a sektor prywatny będzie wiedział co z nimi zrobić.

Kako
1 rok temu

Przecież to lichwa a już inwestowanie tych pieniędzy w pseudo infrastrukturę nad jeziorem to pomyłka. Trzeba te tereny wydzierżawić lub sprzedać w prywatne ręce a sektor prywatny będzie wiedział co z nimi zrobić.

Bankier
1 rok temu

OC, ywiscie że kasę się pozy, a Kwestia celu Zazsyc, aj pożyczkę inwestuje sies to co będzie przynosić zysk W realiach samorządu rozwój Jaki rozwój nad jeziorem aby był zwrot 32 milonow przez miasto zkto to obliczgl Kiedy z tytułu najmu gruntów przy jeziorze będzie zwrot.
Sprzedaż udziałów Ma charakter osobistego pomyslu radnych i prezydenta a nie interes miasta
Takie jest zdanie wiu mieszkańców

dyzio
1 rok temu
Reply to  Bankier

Wielu mieszkańców niech nauczy cię pisać skoro wybrali takiego analfabetę by w ich imieniu się wypowiadał.

Mar
1 rok temu

Gmina inwestuje kilka mln w Jezioro. W 2019 roku bilans finansowy Jeziora to było ok. 170 tys na plusie. Gdyby utrzymać ten poziom, to na Jeziorze „zarabiamy” 1 mln w niecałe 6 lat. Tylko że po inwestycjach zwiększą się koszty utrzymania, bo dojdą utwardzone parkingi, sanitariaty itd. Czyli 1 mln zarobimy na Jeziorze pewnie w jakieś 7 lat. No chyba że zwiększonoby opłaty dla wczasowiczów i dzierżawców, wtedy szybciej, ale powyżej pewnej kwoty to zacznie powodować zmniejszenie dochodów. Generalnie szału z dochodami nie będzie.

obywatel II
1 rok temu
Reply to  Mar

Na pewno – a w czy w tych przedstawianych wyliczeniach był zakupiony piasek na plaże – takie wyliczenia to każdy może zrobić i wliczyć do nich co chce i co mu odpowiada.
To może jakiś urzędas przedstawi wszystkie koszty jakie miały miejsce od czasu przejęcia jeziora ( z naruszeniem prawa – tak NIK o przejęciu przez miasto ).

Co ma inwestycja nad jeziorem z rozwojem miasta wspólnego – czy od tego przybędzie inwestorów, miejsc pracy, zwiększenie ilości mieszkańców,
zwiększenie dochodu miasta, zwiększenie zarobków mieszkańców
– nie ogłupiajcie ludzi .

dylemat
1 rok temu
Reply to  Mar

to jest fachowe obliczenie czy marne czarnowidztwo?

Mar
1 rok temu
Reply to  dylemat

Niech każdy sam oceni 😉

Cyfry
1 rok temu

1milion za 6 lat a koszt pożyczki 32 milonny Kto na to pozwolił Czy ta rada to coś kuma.

mer
1 rok temu
Reply to  Cyfry

Ty nic nie kumasz bo piszesz bzdety.

Mar
1 rok temu
Reply to  mer

Witam sprzymierzeńca obecnej plejady! No to kiedy w końcu nastąpi wydzielenie fragmentu Placu Bartosza Głowackiego na parkingi miejskie, zgodnie z programem wyborczym Pana Prezydenta?

mer
1 rok temu
Reply to  Mar

witasz sprzymierzeńca logiki i realistę !a to pytanie twoje jest daremne (chyba potwierdzisz ) że sto razy o grochem ścianę wystarczy a ponadto zadane komu?tu „oficjały” nie odpowiadają chyba że utajnione i tylko o hejcie.

Mar
1 rok temu
Reply to  mer

Jeżeli choć jeden Tarnobrzeżanin dostrzeże dzięki temu odkładanie niewiadomo dlaczego realizacji prostych i tanich w realizacji obietnic wyborczych, to warto to powtarzać. Słowo rzekło się w programie wyborczym Pana Prezydenta, zatem niech działają. Oznakowanie parkingu na Placu to jest max 5 dni roboty. A pogoda tej zimy nie stanowi przeszkody dla prac na zewnątrz.

obywatel
1 rok temu

A czy w Tarnobrzegu jest podatek od psa – a jak nie to należy go wprowadzić może skończy się z obsrywaniem trawników, chodników , jak też kary za to wprowadzić.

Mar
1 rok temu
Reply to  obywatel

Wszystko już jest, wystarczy żeby strażnicy miejscy ruszyli pieszo w miasto:
„Zgodnie z art. 4 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda osoba wyprowadzająca zwierzę domowe na spacer jest zobowiązana do ochrony terenów przeznaczonych do wspólnego użytku przed zanieczyszczeniami, na przykład psimi odchodami. Nieprzestrzeganie przepisu grozi otrzymaniem mandatu w wysokości do 500 złotych. Jedynie osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie psów będących w służbie policji są zwolnione z tego obowiązku.”.
Źródło:
https://www.prawo.pl/samorzad/mandat-karny-za-niesprzatanie-po-psie-obowiazek-prawny,450615.html

obywatel
1 rok temu
Reply to  Mar

Czyli spora grupa tarnobrzeżan jest z tego zwolniona (niepełnosprawna umysłowa) która głosowała na to co mamy ..zwłaszcza z urzędasami zatrudnionymi w urzędzie miasta – co jakiś czas widzę dwoje urzędasów co wyprowadza swoje psy aby posrały na trawniku lub chodniku, obszczały drzewa, mury budynków
– taka „elita miejska” wyprowadza na trawnik nie przy swoim budynku tylko tego obok, wyprowadza aby oszczała budynek sąsiedni ale nie swój.
Wystarczy popatrzeć jak ci niby „mieszczanie” na spacerku z pieskiem się zachowują – i tak sąsiad sąsiada obsrywa i obszczywa .

kundel
1 rok temu
Reply to  obywatel

Oni nie są niepełnosprawni umysłowo bo w tej sprawie bardzo sprawnie obliczyli swe korzyści – mieć w d… porządek ,sąsiada i opiekę nad pieskiem- niech inni się martwią. Niepełnosprawne są raczej nasze służby porządkowe!!!

Mar
1 rok temu
Reply to  obywatel

Jedyne skuteczne rozwiązanie to nagranie filmu, jak wyprowadzane przez nich psy robią kupy, a tamci potem nie sprzątają po nich, a potem podesłanie tego filmu do Straży Miejskiej z krótkim opisem sytuacji. A gdyby się rzucali o filmowanie, to powiedzieć im, że ich wizerunek nie będzie upubliczniany. Niestety, spora część ludzi nie dba o przestrzeń publiczną, która jest przecież dla wszystkich, uznając jedynie prawo do jej eksploatowania, a niekiedy niszczenia (psie gowna, wieśniacko zaparkowane auta, wiaty przystankowe z wybitymi szybami itd.).

obywatel
1 rok temu

Panie Lis – rzeczniku – Pan się wypowiadasz na temat amortyzacji a nawet nie wiesz co to jest – o zgrozo kogo zatrudniają w urzędzie.

Z wyroku SN z Dnia 11 października 2013 r. – Sygn. akt I CSK 86/13

„Definicja słownikowa w ogóle nie posługuje się pojęciem „amortyzacja”, które jest pojęciem używanym w przepisach prawa podatkowego.”
„Tymczasem pojęcia amortyzacji w znaczeniu księgowym i podatkowym nie są tożsame. Ta pierwsza jest poddana regulacjom dotyczącym rachunkowości, druga zaś przepisom prawa podatkowego. Amortyzacja w znaczeniu księgowym służy odzwierciedleniu w dokumentach rachunkowych zużycia środka trwałego tak, aby oddać jego rzeczywistą wartość. Natomiast amortyzacja podatkowa, przewidziana w przepisach prawa podatkowego, polega na tym, że odpisy amortyzacyjne dokonywane w podokresach stanowią niepieniężne koszty uzyskania przychodów przedsiębiorcy, które obniżają podstawę opodatkowania, a tym samym odpowiednio wysokość podatku. Same odpisy amortyzacyjne, stanowiące łącznie całość bądź tylko część kosztów nabycia bądź wytworzenia danego składnika majątkowego, z którym związane jest prawo do dokonania odpisów amortyzacyjnych, nie dają przedsiębiorcy jakiejkolwiek korzyści majątkowej, którą jest natomiast wartość uzyskana w wyniku obniżenia wysokości zapłaconego podatku. „

obywatel II
1 rok temu
Reply to  obywatel

To powinni przeczytać elity z „kasty ” tarnobrzeskiej z wydziału cywilnego,
bo jesteś ciekawy jak to jest okradać ludzi z Tarnobrzega.

ale halo
1 rok temu

no wiec zaczynamy od prostowania skoro komuś pieski nie pasują to niech wystawia swoja dupę na pod krzaczkiem i niech się załatwia będzie tani nawóz i nie będzie za dużo płacił za ścieki bo jest tańszy i skuteczny ale niech ostanie 500 zł mandatu to inaczej będzie szczekał i co rok jest opłacana składka za pupilka tu jest jeden problem kogo boli to ma wyjaśnienie dwa sprawie róg itp skoro komuś nie pasuje ze nie ma gdzie na placu zaparkować to niech idzie pieszo lub rowerek nie bezie smogu i problemów ze drogi sa dziurawe ze chodniki sa do zrobienia bo nie ma miejsca po trzecie skoro miasto oddało 45% udziałów firmy które ma lepsze dochody w miescie to cos musi byc na rzeczy i tak te 25 mil jest mało bo każdy chce wiecej odnowy pkp ktora jest mowa od lat z połaczeniem pks-u potem wielkiej galerii które nie moga powstac przynajmiej od dwóch lat a najgorzej to faktycznie od strony cmentarza az pod oczyszczalnie nie ma chodników aby sie rowerkiem przejechac jak tu wspominaja inni dziurawe chodniki i drogi gdzie sobie mozna nogi połamac to jest taka ruga firam potrzebna aby ja odkupic pytanie jaka? a dotacja do… Czytaj więcej »

ale halo
1 rok temu

no wiec zaczynamy od prostowania skoro komuś pieski nie pasują to niech wystawia swoja dupę na pod krzaczkiem i niech się załatwia będzie tani nawóz i nie będzie za dużo płacił za ścieki bo jest tańszy i skuteczny ale niech ostanie 500 zł mandatu to inaczej będzie szczekał i co rok jest opłacana składka za pupilka tu jest jeden problem kogo boli to ma wyjaśnienie dwa sprawie róg itp skoro komuś nie pasuje ze nie ma gdzie na placu zaparkować to niech idzie pieszo lub rowerek nie bezie smogu i problemów ze drogi sa dziurawe ze chodniki sa do zrobienia bo nie ma miejsca po trzecie skoro miasto oddało 45% udziałów firmy które ma lepsze dochody w miescie to cos musi byc na rzeczy i tak te 25 mil jest mało bo każdy chce wiecej odnowy pkp ktora jest mowa od lat z połaczeniem pks-u potem wielkiej galerii które nie moga powstac przynajmiej od dwóch lat a najgorzej to faktycznie od strony cmentarza az pod oczyszczalnie nie ma chodników aby sie rowerkiem przejechac jak tu wspominaja inni dziurawe chodniki i drogi gdzie sobie mozna nogi połamac to jest taka ruga firam potrzebna aby ja odkupic pytanie jaka? a dotacja do… Czytaj więcej »

Kutombo
1 rok temu

Witam.Życzyłbym sobie aby Tarnobrzeg wraz z ościennymi gminami stworzył spółke komunikacyjną.Przy dużym wsparciu środków unijnych zakupił nowe autobusy i stworzył siatke połączeń bo to co sie dzieje w tym temacie i jakimi złomami wożą nas prywaciarze to jakaś porażka.W Rzeszowie i w Stalowej Woli udało
sie to zrobić,a u nas trzeci świat.Smutne to jest.

Wolny
1 rok temu

Z tego co wiem to rada nadzorcza wodociągów pod przewodnictwem sekretarz miasta wyraziła zgodę na to aby prawne procedury i analizę ekonomiczna sprzedaży udziałów opracował zewnętrzne kancelarie prawne z Warszawy Ciekawe ile to kosztowało

Auuuuuuuuuuuuuuu
1 rok temu

Widać gołym okiem, że nie dobrze się dzieje – pożyczki by na ten czas było lepiej, tylko komu – gdzie zaciskanie pasa przez władze miasta, gdzie redukcje przerostu zatrudnienia! Byle się nażreć ! TKM ! Najpierw trzeba zadbać o miasto (m.in. drogi), a następnie o jezioro!

Mar
1 rok temu

Zaległości zus-owskie spłacone, także można w to miejsce zrobić nowe zobowiązania 😉 A co do Jeziora, to racja – co z tego, że będziemy mieć tam luksusy z których będziemy korzystać przez 3 miesiące w roku, skoro przez cały rok będziemy musieli jeździć i chodzić po drogach w takim stanie, jak np. ulica Moniuszki? Tłumy były nad Jeziorem mimo właściwie braku infrastruktury, więc wystarczyłoby wyrównać teren pod parkowanie, poszerzyć drogę opaskową i zrobić kilka sanitariatów, a potem w razie potrzeb sukcesywnie dokładać pojedyncze rzeczy w miarę własnych środków.

nicto
1 rok temu
Reply to  Mar

Zagwarantujesz „że tłumy będą nad Jeziorem mimo właściwie braku infrastruktury”,(wydaje mi się że te tłumy z roku na rok maleją) jeśli są plany już od 5 lat to trzeba je wreszcie zrealizować nie kombinować jak z obwodnicą , więc oprócz zamieszania twoje pomysły nic nie wnoszą .

Mar
1 rok temu
Reply to  nicto

Co do „obwodnicy”, to nie trzeba robić zamieszania – wystarczy oddać dotację Marszałkowi i się wycofać z tego bardzo kłopotliwego i kosztownego jak się okazało pomysłu. Co do Jeziora to co zaproponowałem powyżej też by trochę kosztowało, ale ok, rozumiem że chcesz mieć na bogato. Zakładając realizację tych dwóch „kluczowych” inwestycji dla miasta, będziemy z nich mieli trochę mniej hałasu, spalin i zatorów na ul. Sikorskiego i ul. Sienkiewicza, no i luksusy nad Jeziorem. I teraz pytania. Czy to jest warte tych wszystkich mln z kasy miasta, które na to pójdą? Co będziemy mieć w mieście, w sensie w centrum, jak kasa będzie szła na obrzeża (wyjątek: strefa machowska)? No i o ilu mniej przyjezdnych zatrzyma się w Tarnobrzegu chociaż na stacji benzynowej (nie mówiąc o zwiedzaniu), kiedy powstanie obwodnica?

Mar
1 rok temu
Reply to  nicto

Co do „obwodnicy”, to nie trzeba robić zamieszania – wystarczy oddać dotację Marszałkowi i się wycofać z tego bardzo kłopotliwego i kosztownego jak się okazało pomysłu. Co do Jeziora to co zaproponowałem powyżej też by trochę kosztowało, ale ok, rozumiem że chcesz mieć na bogato. Zakładając realizację tych dwóch „kluczowych” inwestycji dla miasta, będziemy z nich mieli trochę mniej hałasu, spalin i zatorów na ul. Sikorskiego i ul. Sienkiewicza, no i luksusy nad Jeziorem. I teraz pytania. Czy to jest warte tych wszystkich mln z kasy miasta, które na to pójdą? Co będziemy mieć w mieście, w sensie w centrum, jak kasa będzie szła na obrzeża (wyjątek: strefa machowska)? No i o ilu mniej przyjezdnych zatrzyma się w Tarnobrzegu chociaż na stacji benzynowej (nie mówiąc o zwiedzaniu), kiedy powstanie „obwodnica”?

Mar
1 rok temu
Reply to  nicto

Zakładając realizację tych dwóch „kluczowych” inwestycji dla miasta, będziemy z nich mieli trochę mniej hałasu, spalin i zatorów na ul. Sikorskiego i ul. Sienkiewicza, no i luksusy nad Jeziorem. I teraz pytania. Czy to jest warte tych wszystkich mln z kasy miasta, które na to pójdą? Co będziemy mieć w mieście, w sensie w centrum, jak kasa będzie szła na obrzeża (wyjątek: strefa machowska)? No i o ilu mniej przyjezdnych zatrzyma się w Tarnobrzegu chociaż na stacji benzynowej (nie mówiąc o zwiedzaniu), kiedy powstanie „obwodnica”?

Mar
1 rok temu
Reply to  nicto

Czyli twoim zdaniem ładujmy miliony w drogę dla tych, co jadą tylko przez Tarnobrzeg, a nie do niego, i w luksusy nad Jeziorem na 3 miesiąca lata. A w mieście niech zostaną dziury w jezdniach i sypiące się chodniki.

owen
1 rok temu
Reply to  Mar

Obwodnica jest po to żeby omijać miasto, a najlepiej szerokim łukiem i broń Boże do niego nie wjeżdżać żeby sobie resorów nie połamać na dziurawych ulicach w centrum miasta! Potrzeb w samym mieście od groma a tu się myśli o wywalaniu grubych milionów na idiotyczny „peerelowski” projekt. Jak już PiSowi zabrakło wyobraźni i zrobili mega bubelna papierze to prezydent musi w to brnąć?

morim
1 rok temu
Reply to  owen

Jak mówisz to bierz odpowiedzialność za słowa albo milcz i ucz się!! Obwodnicę zaczął „wielki wódz”tarnobrzeżan G.K (obecnie w więzieniu) anty pisowiec.A swoją drogą jest to temat n referendum mieszkańcy powinni się wypowiedzieć czy ten projekt należy kontynuować, czy wybrać inny.

Mar
1 rok temu
Reply to  owen

Owen – trafne opinie. Ja myślę, że to jest w dużej mierze projekt na zasadzie: gdzie indziej budują obwodnice, to my będziemy gorsi? Mało kto kalkuluje, że taka „obwodnica”, za wiele milionów, tylko w pewnym stopniu służyłaby mieszkańcom: w niewielkim do przejechania przez miasto i w nieco większym do odciążenia innych ulic. W zdecydowanej większości służyłaby przejezdnym do tranzytu.

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

Cóż za zmiana podejścia! Jeszcze niedawno „obwodnica” to była najpotrzebniejsza droga dla miasta, a teraz już referendum powinno być w tej sprawie 😉

nie do ciebie
1 rok temu
Reply to  Mar

dla kogo?? „była najpotrzebniejsza droga”- Znowu „dyżurny” z urojeniami.

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

Ogólnie napisałem o odbiorze społecznym „obwodnicy”, nie jesteś pępkiem świata 😉 Przykład komentarza zwolennika „obwodnicy”:
„ryk
22 stycznia 2020 at 11:39

„ładować miliony w drogę obwodową dla tych którzy będą jechać w większości przez Tarnobrzeg, a nie do niego lub po nim,”- znowu specyfika ograniczonego i absurdalnego myślenia !!!Obwodnice miasta robią(i to przy dużym udziale państwa i UE) po to aby właśnie mieszkańcy mieli zdrowsze powietrze, mniej hałasu i innych uciążliwości związanych z dużym ruchem samochodów.”

nieryk
1 rok temu
Reply to  Mar

Ogólnie napisałem o odbiorze społecznym” – wow społecznym powiadasz a ty niby tym społeczeństwa sumieniem i wyrazem ?daruj sobie i nie błażnij się.Ten cytat jest tak trafiony w twój zarzut ,jak posiadanie u ciebie inteligencji

chłop od pługa
1 rok temu
Reply to  Mar

Do Mar- tam nie ma uzasadnienia dla potrzeby budowania obwodnicy tam jest właściwa interpretacja słowa obwodnica i po co i jak się ją buduje.

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

Powtarzam: nie jesteś pępkiem świata, nie twierdzę że komentarz „ryka” był twój. Łatwo można też sprawdzić, że padł tu taki komentarz. Poza tym komentarz „ryka” to nie był jedyny komentarz za obwodnicą. A skoro komentarz „ryka” i twój nie były moje, to były cudze, czyli stanowiły wyraz odbioru społecznego. Daty tych komentarzy też można sprawdzić. Także przeczytaj to ze zrozumieniem, przemyśl i nie rób z siebie po raz kolejny ignoranta.

chłop od pługa
1 rok temu
Reply to  Mar

„obwodnica” to była najpotrzebniejsza droga dla miasta, ty twoje słowa (wyrazy) – przyjdż do mnie ja ci to wszystko wytłumaczę i nauczę cię czytać ze zrozumieniem

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

Chłopie od pługa, a co ja napisałem o „uzasadnieniu” dla potrzeby budowy obwodnicy? Przecież napisałem o odbiorze społecznym i zwolenniku obwodnicy. Najpierw przeczytaj ze zrozumieniem, a potem dopiero komentuj.

chłop od pługa
1 rok temu
Reply to  Mar

jak się nie wie co napiszesz to do psychiatry nie do chłopa ,już nie chce cię uczyć

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

Chłopie od pługa: pisząc, że „Jeszcze niedawno „obwodnica” to była najpotrzebniejsza droga dla miasta”, chodziło mi o odbiór społeczny tej drogi, to nie jest moja opinia. Moim zdaniem „obwodnica” według przyjętego jej konceptu byłaby w pewnym stopniu przydatna, ale po pierwsze nie za te pieniądze ani nawet ich połowę, a po drugie nie stanowiłaby prawdziwej obwodnicy, a jedynie dodatkową drogę w obrębie miasta. A czytania ze zrozumieniem sam się powinieneś nauczyć.

smile
1 rok temu

…. 🙂 🙂 🙂

Rzecz pewna
1 rok temu

Wszyscy tu piszący maja rację Tylko na jeden szczegół nikt nie zwrócił uwagi
Cena za wodę i ścieki musi wzrosnąć bo skąd spółka weźmie kasę na spłatę udziałów
Dlatego niech rzecznik nie zacina sprawy ze to Wody Polskie będą mieć wpływ. To analiza ekonomiczna z uwzględnieniem zobowiązań ma wpływ
To takie abc a Bożek z urzędnikami probija zrobić z mieszkańców nieukow.
Nic nie ma za darmo pożyczyłem to zarób na spłatę DLATEGO TEŻ BĘDĄ PODWYŻKI WODY
MYŚLĘ ŻE JUŻ NIEDŁUGO WRÓCIMY DO TEMATU CEN WODY.

obywatel II
1 rok temu
Reply to  Rzecz pewna

Oni nie robią nieuków – oni bezczelnie gardzą nimi ale co można wymagać od nauczyciela (co gardzili dziećmi w imię ich dobra strajkowali).

Mar
1 rok temu
Reply to  Rzecz pewna

Przepraszam bardzo, ja napisałem: „Tym bardziej, że odkupowanie udziałów ma być przez wodociągi, a nie wierzę, że to nie odbije się na cenie np. wody.”.

Ale wracając do meritum ludowi tarnobrzeskiemu widocznie to nie przeszkadza, bo nie słyszałem o zbieraniu podpisów pod stosowną petycją, nie mówiąc już o referendum. Są nawet tacy, którzy w inwestycjach nad Jeziorem (tu jeszcze jakieś dochody będą)i w obwodnicy (płatna będzie?) upatrują zbawienia dla miasta. Z taką społecznością rządzący nie muszą się zbytnio liczyć.

gość
1 rok temu

Cudów nie ma. Albo podniosą ceny wody , albo zatrzymają inwestycje w sieci. Te pamiętają jeszcze niekiedy czasy komuny.

Gość 2
1 rok temu
Reply to  gość

Zapomniałeś że jeszcze muszą układać na spłatę.

Mar
1 rok temu
Reply to  Gość 2

Tym bardziej, że gmina pożycza 12 baniek na wymianę oświetlenia ulicznego, także gmina też będzie spłacać. No ale jeżeli trzeba ładować miliony w drogę obwodową dla tych, którzy będą jechać w większości przez Tarnobrzeg, a nie do niego lub po nim, w luksusy nad Jeziorem na 3 miesiąca lata i w latarnie, to trzeba na to mieć, a skoro się nie ma, to trzeba pożyczyć, jak się okazuje na dość wysoki procent.

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

Poprawka: cały projekt wymiany oświetlenia to ok. 12 baniek, gmina pożycza na raty, w 2020 roku ma to być ok. 4,3 mln.

ryk
1 rok temu
Reply to  Mar

„ładować miliony w drogę obwodową dla tych którzy będą jechać w większości przez Tarnobrzeg, a nie do niego lub po nim,”- znowu specyfika ograniczonego i absurdalnego myślenia !!!Obwodnice miasta robią(i to przy dużym udziale państwa i UE) po to aby właśnie mieszkańcy mieli zdrowsze powietrze, mniej hałasu i innych uciążliwości związanych z dużym ruchem samochodów.

Mar
1 rok temu
Reply to  ryk

Mieszasz wątki. Oczywistym jest, że byłoby mniej hałasu, tłoku i spalin na ulicach w mieście, ale przecież nie o tym napisałem. Napisałem o tym, że droga obwodowa będzie służyć w zdecydowanej większości tym, którzy chcą przejechać przez Tarnobrzeg, a nie załatwić sprawę w mieście itp. Czyli gmina wyda miliony, a droga będzie służyć głównie do tranzytu. Natomiast mieszkańcy poruszający się w mieście nadal będą mieli takie drogi jakie były, np. popękaną Mickiewicza na odcinku od dworca do przychodni bez żadnej ścieżki rowerowej. A przypomnę, że jest to droga wojewódzka.

ryk
1 rok temu
Reply to  Mar

NADMIENIŁEM CI PO CO BUDUJE SIĘ OBWODNICE ( a ty swoje partykularne interesy przekładasz) ulice wewnętrzne miasta SIĘ REMONTUJE NA BIEŻĄCO.

Mar
1 rok temu
Reply to  ryk

Mi odpisujesz „znowu specyfika ograniczonego i absurdalnego myślenia !!!”, a sam wykazujesz się ignorancją. Skoro rzekomo „ulice wewnętrzne miasta SIĘ REMONTUJE NA BIEŻĄCO” to dlaczego np. ulica Mickiewicza na odcinku od dworca do przychodni wygląda jak wygląda? Przecież przez większość 2019 roku były warunki pogodowe umożliwiające jej remont. A no dlatego, że nie było na to pieniędzy. Więc skoro brakuje w budżecie, to trzeba zrezygnować z jednego żeby zrobić drugie. A z punktu widzenia mieszkańca poruszającego się po mieście, a nie przejeżdżającego tylko przez miasto, ważniejsza jest ulica zbiorcza w mieście niż obwodnica. Poza tym na Mickiewicza przydałaby się przebudowa, a nie remont, bo brak na takiej drodze (m.in. wojewódzkiej) np. ścieżki rowerowej, to nieporozumienie nielicujące z dzisiejszym standardami.

ryk
1 rok temu
Reply to  Mar

Tumanie – nie twoje widzi-misię tu decydje !! U.M buduje harmonogram ,plan i dokumentację remontów.I zdaje mi się jest całkiem odmienny od twoich zachcianek.

gosc
1 rok temu
Reply to  Mar

sporo ludzi pedaluje tam chodnikiem od strony przychodni i jakoś wszyscy sie mieszczą

owen
1 rok temu
Reply to  ryk

Zaraz, zaraz….piszesz „OBWODNICA”? A co to niby za „OBWODNICA” przez miasto??? To mieszkańcy np Miechocina czy przyległych do tej drogi terenów są gorszym sortem ludzi, których spaliny mają truć? I co będzie za 10, 20 lat? Inwestycja za dziesiątki milionów powinna słyżć również kilkadziesiąt lat.

Mar
1 rok temu
Reply to  ryk

No no, język godny człowieka „oświeconego”. Ale w sumie reakcja typowa: nie mam argumentu, to pojadę epitetem i butą, zamiast merytoryką. Wadza wie lepiej co ludziom potrzebne, niż oni sami 😉

Mar
1 rok temu
Reply to  ryk

No no, język godny człowieka „oświeconego”. Ale w sumie reakcja typowa: nie mam argumentu, to pojadę epitetem i butą, zamiast merytoryką.

Mar
1 rok temu
Reply to  ryk

Haha, typowa reakcja ignoranta: nie mam argumentu, to pojadę epitetem, butą, albo zmienię temat 😉

Okulista
1 rok temu
Reply to  Mar

To jest ARGUMENT ;Tumanie – nie twoje widzi-misię tu decydje !! U.M buduje harmonogram ,plan i dokumentację remontów.I zdaje mi się jest całkiem odmienny od twoich zachcianek.

Mar
1 rok temu
Reply to  ryk

Człowieku, włącz myślenie. Jaki argument w kwestii tego, która droga jest ważniejsza i pierwsze powinna być modernizowana czy budowana, stanowi kto czy jaka instytucja ustala harmonogram remontów itp? Bo jeżeli to ma być argument w tej kwestii, to równie dobrze jako argument w tej kwestii można podać, z kim jest podpisana umowa na takie prace.

Mar
1 rok temu
Reply to  ryk

Do „gosc”: rozumiem, że chodzi o ul. Mickiewicza. Owszem, ludzie jeżdżą rowerami po tym chodniku, zresztą nie tylko po tym. Tylko, że jazda rowerem po chodniku i po przejściu dla pieszych jest zabroniona i można dostać za to mandat. No chyba, że Komendant Policji wydałby komunikat, że wolno tak jeździć, ale nic mi nie wiadomo o czymś takim. Poza tym w programie wyborczym Pana Prezydenta nie byłoby punktu „rozwój infrastruktury dróg rowerowych”, gdyby wolno było jeździć rowerem po chodnikach i przejściach.

gosc
1 rok temu
Reply to  ryk

nic się nikomu nie stanie jak ktos będzie ostroznie pedalowal po chodniku

Mar
1 rok temu
Reply to  ryk

To prawda, ale jest to zabronione, także jeżdżąc tak narażasz się na mandat. Różnie bywa też z ostrożnością rowerzystów, nieraz jej brakuje, podobnie jak na drogach dla pieszych i rowerów. No i dochodzi problem z przejeżdżaniem po przejściach. Generalnie najlepszym rozwiązaniem jest dwukierunkowa ścieżka rowerowa z chodnikiem obok, ewentualnie przy braku miejsca ścieżka pieszo-rowerowa. Wtedy są zapewnione szerokości odpowiednie do ruchu i przejazdy rowerowe.

ekonomia po tarnobrzesku.
1 rok temu

Ekonomia po tarnobrzesku. Bardzo rozwojowa . Spłacić dług ZUS i zaciągnąć nowy i wmawiać społeczeństwu, że to sukces dla rozwoju miasta.
Te wywiady z redaktorem Pintalem z których ma wynika ,że Bożek to uzdrowiciel świadczą o myśleniu władzy nie podlegającej krytyce i ocenie są przemyślane. Na to jest czas . Podobną narrację stosuje likwidator Kopalni Machów. „Ja się staram ale jakoś dotacje nie wpływają. ”
Dobrego samopoczucia Panowie gratuluję . W tym mieście władza ma problemy z samokontrolą z pogardliwym stosunkiem do ludzi którzy mają inne zdanie.
Oczywiście mam świadomość że pisanie na forum nie wywołuje żadnej refleksji. Filozofia propisowska . Jak będziesz miał władzę to sobie porządzisz . Teraz jest fajnie, jest okey i zamilcz.

memory
1 rok temu

„Filozofia propisowska .????? Jak będziesz miał władzę to sobie porządzisz”
kłamco – tą filozofię ogłosił wice-marszałek PO Stefan Niesiołowski dosłownie (jak wygracie wybory to będzie rządzić)

ekonomia po tarnobrzesku.
1 rok temu

Mieć ciastko i zjeść ciastko. Spłacić dług i zaciągnąć nowy .

Mar
1 rok temu

Cytując klasyka: „Jestem za, a nawet przeciw” – w tym wypadku zadłużaniu Tarnobrzega.

kasjer
1 rok temu
Reply to  Mar

A Tobie to płacą od literki czy od mądrych wypowiedzi?

Mar
1 rok temu
Reply to  kasjer

Ani za to ani za to. A Tobie? Ciągle zapominam, że w dzisiejszych czasach nie można dobrowolnie i bez wynagrodzenia robić czegoś na rzecz dobra wspólnego, że dzisiaj liczy się tylko koryto, taki już jestem staromodny 😉

kasjer
1 rok temu
Reply to  Mar

„Ciągle zapominam, że w dzisiejszych czasach nie można dobrowolnie i bez wynagrodzenia robić” – to jest Twoja bardzo precyzyjna odpowiedż — WIĘC JAK ZAPOMNISZ TO K…WA ILE BIERZESZ?

Mar
1 rok temu
Reply to  kasjer

No no, metody i charakter godne towarzysza. Odpowiem Ci, jak Ty mi odpowiesz, kto zleca ci zadawanie tych pytań 😉

do Mar
1 rok temu

Mar a co tam ARP ?

Mar
1 rok temu
Reply to  do Mar

Jakie ARP?

obsewator
1 rok temu

ZENADA

Mar
1 rok temu

No i gdzie jest przetarg na drogę opaskową nad Jeziorem (ulice Plażowa i Żeglarska)? Już zaraz od początku roku miało wszystko ruszyć, bo są pieniążki z transakcji z PFR, a nie widać żeby coś się działo. A m.in. ta inwestycja to ma być zbawienie dla Tarnobrzega. Nie chcemy mieć zbawienia jak najszybciej?

lenin wiecznie żywy
1 rok temu
Reply to  Mar

mamy ,chcemy,my — towarzrzye żyjemy?

Mar
1 rok temu

Pierwsze 2 zdania są na poważnie. Ostatnie 2 to sarkazm 😉

Mar
1 rok temu

No i chyba najważniejsze pytanie: gdzie przetarg na nowego wykonawcę obwodnicy? No bo co jak co, ale obwodnica to już na pewno zbawi Tarnobrzeg.

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

A cóż to, że żaden sprzymierzeniec obecnej plejady nie zabrał jeszcze głosu w sprawie przetargów na wykonanie drogi opaskowej nad Jeziorem (ulice Plażowa i Żeglarska) oraz na wykonawstwo drogi obwodowej? Pretensje dotyczące rzekomego hejtu udzielane są w tempie stachanowskim, a w kwestii w/w przetargów do tej pory cisza. Dziwne to 😉

Zuzia
1 rok temu

Ekonomista Pluta i Bożek za pożyczkę wybudować grille

113
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content