Co dalej z budową obwodnicy Tarnobrzega?

Wciąż nie wiadomo kiedy ruszy budowa obwodnicy Tarnobrzega. Zgodnie z umową droga miała powstać do połowy 2020 r, realizacja tego zadania została jednak zahamowana już na etapie projektowania. O bieżące informacje dotyczące budowy drogi zapytaliśmy rzecznika UM Tarnobrzeg Wojciecha Lisa.

Portal NadWisłą24.pl: Na jakim etapie jest budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega?

Rzecznik UM Tarnobrzeg: W chwili obecnej trwa etap opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii umożliwiających złożenie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Wojewody Podkarpackiego.

NW24.pl: Jak wygląda plan na kolejne miesiące?

Rzecznik UM Tarnobrzeg:

– III kwartał 2020 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

– III kwartał 2020 r. – wszczęcie postępowania w trybie ww. przetargu nieograniczonego, które pozwoli wyłonić Wykonawcę robót budowlanych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” nr RPPK.05.01.00-18-0031/17,

– IV kwartał 2020 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą/ przystąpienie do robót budowlanych.

NW24.pl: Jakie zadania, decyzje, akcje będą podejmowane i kiedy?

Rzecznik UM Tarnobrzeg: Jw.

NW24.pl: Z jakimi problemami borykamy się w związku z budową?

Rzecznik UM Tarnobrzeg:  Najistotniejsze problemy związane z realizacją zadania:

– upadłość Spółki Energopol – Szczecin oraz odstąpienie od umowy przez Gminę Tarnobrzeg oraz zawarcie ugody sądowej z Podwykonawcą

Z uwagi na trudną sytuację finansową Głównego Wykonawcy (w dniu 28 czerwca 2019 r. Spółka Energopol – Szczecin S.A. złożyła do Sądu Rejonowego w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy wniosek o upadłość), a także z powodu braku należytego wykonania umowy, na podstawie realnego ryzyka nie wykonania przedmiotu umowy przez Spółkę Energopol – Szczecin w oparciu o przepisy art. 491 § 1 oraz art. 635 w zw. z art. 656 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), oraz § 26 ust. 3 lit. a) i c) Umowy Nr BZP-I.272. 27.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r., Gmina Tarnobrzeg odstąpiła
w dniu 05.12.2019 r. od przedmiotowej Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W dniu 9.03.2020 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Spółki Energopol Szczecin.
W dniu 13.03.2020 r. przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy, Gmina Tarnobrzeg zawarła z firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o. (podwykonawcą zadania
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) ugodę sądową pozwalającą
na dokończenie prac projektowych oraz uzyskanie dla ww. inwestycji decyzji zezwalającej
na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzji ZRID).

– Wirus SARS-CoV-2

Powszechnie występujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przypadki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i wywołana nim choroba zakaźna, zwana COVID-19 miały znaczący wpływ na realizację obowiązków firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. wynikających z zawartej Ugody, a których nie można było przewidzieć w momencie nawiązywania relacji gospodarczych pomiędzy firmą, a Gminą Tarnobrzeg.
Do powyżej sygnalizowanych problemów zaliczyć należy przede wszystkim utrudnienia w dostępie i funkcjonowaniu organów administracji publicznej, które spowodowały wydłużenie procedur administracyjnych.

NW24.pl: Na jakim Etapie jest spór z firmą Energopol?

Rzecznik UM Tarnobrzeg:  Wierzytelności, z racji ogłoszenia upadłości przez ENERGOPOL S.A. zostały przez Gminę Tarnobrzeg zgłoszone w postępowaniu upadłościowym, które do chwili obecnej nie zostało zakończone

NW24.pl: Proszę podać wysokość kar umownych naliczonych przez Gminę firmie Energopol Szczecin i na jakim etapie jest ich egzekucja?

Rzecznik UM Tarnobrzeg:

Kara umowna

W dniu 5 grudnia 2019 r. Gmina Tarnobrzeg obciążyła firmę Energopol-Szczecin S.A. notą księgowa nr 3/BF/I/2019 na kwotę 394.682,40 zł, zgodnie z postanowieniem par. 25 ust. 1 lit a, Umowy nr BZP-I.272.27.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r., w ramach zadania „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”, tytułem kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za opóźnienie wynoszące 342 dni w wykonaniu przedmiotu umowy.
W związku z nieuregulowaniem ww. należności Gmina Tarnobrzeg wystawiła przedsądowe wezwanie do zapłaty nr BF-VIII.3162.3.003.2020 z dnia 21.01.2020 r. (odebrane 27.01.2020 r.), na kwotę 394.682,40 zł + 172,94 zł (rekompensata za koszty odzyskania należności) wraz z należnymi odsetkami.

Gwarancja bankowa

W dniu 24 czerwca 2019 r. Gmina Tarnobrzeg, na wniosek firmy Energopol-Szczecin S.A., podpisała umowę o udzielenie gwarancji bankowej zapłaty za roboty budowlane. W związku z art. 649(1) par.3, który mówi że „strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelności”, Gmina Tarnobrzeg obciążyła firmę Energopol-Szczecin S.A. trzema notami księgowymi tytułem pokrycia 50% kosztów prowizji za udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ramach zadania „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” tj.:

– nota księgowa nr 1/BF/I/2019 z dnia 26.06.2019 r. na kwotę 96.580,82 zł,
– nota księgowa nr 2/BF/I/2019 z dnia 04.10.2019 r. na kwotę 68.986,30 zł,
– nota księgowa nr 1/BF/I/2020 z dnia 20.01.2020 r. na kwotę 68.986,30 zł, W związku z nieuregulowaniem ww. należności Gmina Tarnobrzeg wystawiła przedsądowe wezwania do zapłaty tj.:
– BF-VIII.3162.3.021.2019 z dnia 28.08.2019 r. (odebrane 02.09.2019 r.), na kwotę 96.580,82 zł + 170,08 zł (rekompensata za koszty odzyskania należności) wraz z należnymi odsetkami,
– BF-VIII.3162.3.058.2019 z dnia 22.10.2019 r. (odebrane 28.10.2019 r.), na kwotę 68.986,30 zł + 174,94 zł (rekompensata za koszty odzyskania należności) wraz z należnymi odsetkami,
– BF-VIII.3162.3.021.2020 z dnia 18.02.2020 r. (odebrane 21.02.2020 r.), na kwotę 68.986,30 zł + 430,10 zł (rekompensata za koszty odzyskania należności) wraz z należnymi odsetkami.

Wierzytelności, z racji ogłoszenia upadłości przez ENERGOPOL S.A. zostały przez Gminę Tarnobrzeg zgłoszone w postępowaniu upadłościowym, które do chwili obecnej nie zostało zakończone

Subskrybuj
Powiadom o
36 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
piter
1 rok temu

ludzie sie cieszyli ze powstanie a teraz sie smucą bo nie wiadomo kiedy powstanie?

Krzyś
1 rok temu

Zadajcie rzecznikowi pytanie jak wygląda sytuacja z budową galeri siarkowej w Centrum, czy inwestor jest nadal zainteresowany? Czy trwają rozmowy i przedstawiono projekt galerii ? Co z Karuzelą bo na FUM-ie wyraźnie trwają prace rozbiórkowe starych hal …

piter
1 rok temu
Reply to  Krzyś

co wiem własciciel co miał stawiac galerie w centrum był zainteresowany ale to było pare miesiency wczesniej nie wiem jak dalej a karuzele miała ikea budowac bo biurowce sa juz puste wiec pytania do pana kołka kierowac?

Neltah
1 rok temu
Reply to  Krzyś

inwestorów przegania się tak samo jak turystów nad jeziorem. Nie ma szacunku dla gości z zewnątrz, nikt tu nic nie zainwestuje, bo się nie opłaca. Ta obwodnica nie rozwiązuje problemu dojazdu do tego miasta

Neltah
1 rok temu
Reply to  Krzyś

Kto postawi galerię w takim mieście do którego nie da się dojechać, Warszawska jest przyblokowana mostem w Sandomierzu, Wisłostrada ma zbyt niską przepustowość(jest celowo zawężona) , Mickiewicza w Miechocinie właśnie została zwężona. Przez Tarnobrzeg w większości nie przejeżdżają autobusy do Warszawy? Nie ma logiki. Plan budowy obwodnicy także niczego nie zmienia w tej kwestii.

Mar
1 rok temu

Nie ma ważniejszych rzeczy do zrobienia niż ta „obwodnica”? Samych dróg ile jest do remontu / przebudowy. Władować miliony w drogę służącą w zdecydowanej większości tranzytowi, nie mieszkańcom – też interes. Tym bardziej biorąc pod uwagę rządowe plany budowy dróg ekspresowych, które mogłyby przebiegać przez miasto.

Odyseusz
1 rok temu
Reply to  Mar

Jakim trzeba być ignorantem ! Obwodnica a raczej droga obwodowa powinna powstać jak najszybciej , tarnobrzeżanie dzień w dzień wdychają spaliny tysiąca aut przejeżdżających przez środek miasta ! Ale rozumie że zdrowie innych masz daleko w poważaniu !

Mar
1 rok temu
Reply to  Odyseusz

Jeżeli tak bardzo zależy ci na czystym powietrzu, to emisję spalin można zmniejszyć na wiele tańszych sposobów, np. zrobić strefę 30 km/h w całym śródmieściu, albo przerobić w nim wszystkie ulice dwukierunkowe na jednokierunkowe z jednym pasem ruchu w wyznaczonym kierunku a drugim tylko dla autobusów i służb w kierunku przeciwnym. Poza tym tylko mała część mieszkańców będzie jeździć taką drogą obwodową, np. ktoś jadący z Dzikowa do centrum z niej nie skorzysta, bo zwyczajnie nie będzie mu nią po drodze. A nawet gdyby założyć, że większość pojazdów omijałaby śródmieście tą drogą, to wtedy ruch w centrum wyglądałby jak w jakimś miasteczku, a nie w mieście na prawach powiatu. Dla porównania w Rzeszowie, który jest niewątpliwie bardziej rozwinięty niż Tarnobrzeg, śródmieście można ominąć małą obwodnicą (DK 94), obwodnicą północną (A4) i obwodnicą zachodnią (S-19), a jakoś np. na ul. Warszawskiej ruch jest niemały, a w czasie szczytów zatory. Nie twierdzę, że droga obwodowa w Tarnobrzegu by się nie przydała, bo wyprowadziłaby tranzyt z centrum, ale jest z nią tyle problemów i kosztowałaby tyle pieniędzy, że lepiej dać sobie z nią spokój. Na koniec na marginesie: ja oddycham tym samym powietrzem co inni w Tarnobrzegu.

diesel
1 rok temu
Reply to  Odyseusz

spalinami ktoś się w Tbg-u przejmuje, dobre

Janusz
1 rok temu

Przecież to nie będzie obwodnica jakie mają np.Grębów czy Mielec.Wystarczy popatrzeć na plan że to zwykła droga wewnętrzna szerokości innych miejskich ulic, biegnąca w granicach miasta i nazywana obwodnicą. Na obwodnicę z prawdziwego zdarzenia która biegła by poza granicami miasta potrzeba by drugie tyle kasy więc na osłodę zrobią (może) tę drogę wewnętrzną żeby odtrąbić sukces. TIRy i tak będą jeździć krótszą drogą przez centrum zamiast tą pseudo-obwodnicą.

NANANA
1 rok temu
Reply to  Janusz

WYSTARCZY ODPOWIEDNIE ZNAKI POSTAWIĆ,ZA TRUDNE DO ZROZUMIENIA?TAK

Prawnik
1 rok temu

Wierzytelności zgłoszone przez Gminę w po stępowaniu upadłościowym to kwoty stracone Gmina z tytułu roszczeń inwestycyjnych znajdzie się w ostatniej grupie do podziału majątku upadlego Energopol
Kto wyrządził szkody Pytanie do radnych i komisji rewizyjnej

Alf
1 rok temu
Reply to  Prawnik

A co może radni są winni ,że Energopol upadł? Co do reszty zgoda , kwoty nie do odzyskania. Teraz zamiast zastanowić się nad celowością tej inwestycji z uporem muła brniemy w to dalej. Mam wrażenie ,że dla niektórych budowa obwodnicy i galerii zbawi to miasto. Galerie dobiją miejscowy handel do reszty. Z wyjątkiem podatku od nieruchomości i zatrudnieniu kilkunastu osób w budżecie miasta powstanie kolejna dziura. Już teraz ceny wynajmu i sprzedaży obiektów handlowych są śmieszne w porównaniu do sąsiednich miast.

Prawnik
1 rok temu
Reply to  Alf

Nie rozumiesz Radni mają znalesc odpowiedź na pytanie?
Czy spełni e zostały wszystkie kryteria wyboru Enrgoplolo. Już dawno mówiło się że nie miał referencji a miał już problemy finansowe
Po drugie dlaczego nie odstąpiono od umowy naa etapie opóźnienia w opracowaniu dokumentacji tylko udzielono gwarancji A gwarancja to duże pieniądze.
Kto ponosi odpowiedzialność za udzielenie gwarancji w sytuacji kiedy firma upadala
Po trzecie dlaczego tak późno dochodzi się zapłaty kar
Wreszcie to są pieniądze publiczne i należy pokazać ile miasto straciło własnych środków a ile będzie zwrotu dotacji od marszałka
Proszę nie margimalizowac problemu bo straty są na pewno.
Dlatego radni powinni to sprawdzić Tak myślę Chyba że mieszkańcy uważają inaczej

Alf
1 rok temu
Reply to  Prawnik

Ale cena była najkorzystniejsza i zapewne ktoś szybko w wirze zdaje mi się kampanii wyborczej zdecydował się na podpis bez dogłębnej analizy. Brak wpłaty gwarancji byłby powodem do zerwania umowy przez Energopol. Zresztą i tak zerwaną w związku z w ich mniemaniu nieterminowym wpłaceniem tej gwarancji.Do zapłaty kar w ogóle nie doszło. Mówimy ewentualnie o wezwaniu do zapłaty.Tu termin wydaje się nie mieć większego znaczenia gdy mamy do czynienia z bankrutem. Nasze roszczenia będą ewentualnie zaspokajane jako jedne z ostatnich z grupy.

prawnik
1 rok temu
Reply to  Alf

Alf powiedzial wszystko . Po co gwarancja i koszty z nią związane skoro wiadomo było że Energopol to bankrut.
Ktoś musiał prezydentowi wydać opinie prawna i merytoryczną co do zasadności złożenia gwarancji. Kto teraz odpowie za wyrzucone pieniądze miejskiej .? Jak zwykle NIKT. Dlatego też apele do radnych aby zbadali chociażby foemalnie tę sprawę. jaki jest autor tych błednych decyzji .
Ciekawe będą rozliczenia finansowe z instytucją finansującą tj marszałkiem.

Alf
1 rok temu
Reply to  prawnik

W tej chwili duża część inwestycji realizowana jest przez spółkę celową powstałą tylko w tym celu.Po zakończonej inwestycji ulega ona likwidacji i po gwarancjach. Niestety ale prawo na to pozwala. Tak właśnie tyło z oczyszczalnią Czajka w Warszawie.W sprawie gwarancji według mnie magistrat nie popełnił błędu o ile wpłacił w terminie. Jeszcze raz powtórzę ,że brak wpłaty skutkowałby zerwaniem umowy z winy miasta.

Krzyś
1 rok temu

Zapytajcie rzecznika co z planowanymi galeriami ? Siarkowa w Centrum i Karuzela na FUM-ie czy coś wiadomo, są jakieś projekty ?

piter
1 rok temu
Reply to  Krzyś

projekty sa i chetni tez tylko narazie nie ma kto tego budowac takie pytanie powinienes zadac

Krzyś
1 rok temu
Reply to  piter

Dowiedziałem się na konferencji, że nie wpłynęło żadne pozwolenie na budowę , jakoś za Kiełba chcieli budować a za Bożka nie chcą dziwne,ale w sumie mnie to nie dziwi pewnie byli i jak zamienili kilka zdań ze złotoustym prezydentem to odechchciało się inwestować. Ten nasz prezydent zraża do siebie inwestorów, proszę mi wskazać kto do tej pory za PDB zainwestował w naszym mieście? Jakiego inwestora pozyskał PDB ?

Krzyś
1 rok temu
Reply to  piter

Dowiedziałem się na konferencji, że nie wpłynęło żadne pozwolenie na budowę , jakoś za Kiełba chcieli budować a za Bożka nie chcą dziwne,ale w sumie mnie to nie dziwi pewnie byli i jak zamienili kilka zdań ze złotoustym prezydentem to odechchciało się inwestować. Ten nasz prezydent zraża do siebie inwestorów, proszę mi wskazać kto do tej pory za PDB zainwestował w naszym mieście? Jakiego inwestora pozyskał PDB ?

piter
1 rok temu
Reply to  Krzyś

na to wyglada ze za małe łapowki ida a miasto znowu po dupie dostana a po tem pytania gdzie ta praca w tbg-u?

Z Baranowa
1 rok temu

Jak to co z obwodnicą? Nima i nie bedzie. Teraz żeście się ocknęli i głosujecie na PIS (wybory prezydenckie) !!! Za póóóźźźnoooo… Macie przeciez wiceprezydenta z POOOOO:) byłego posła z dużymi możliwościami to niech wam zrobi. Ja się tylko cieszę, że poszedł po rozum do głowy i nie chciał już robić tych wszystkich dobroci w Baranowie Sandomierskim. Bo my tu mamy teraz rekordowe budżety, inwestycje i wysokie rankigi inwestycji na terenie całej gminy, a wy?

wasyl
1 rok temu
Reply to  Z Baranowa

Po wyborach będziemy mieli tęczowy i kolorowy Tarnobrzeg , tu brak takiej osoby , która ” WIDZI ” rozwój miasta , w nowej a nie historycznej wersji . Trzeba ludzi mamić tym ,że urząd pracuje w kierunku budowy obwodnicy, a inwestorów jak nie było tak chyba nie będzie , ale są pieniądze na osiedla w wys. 5, 10 15 tys . za frekwencję . Pytam ,kto wykłada tą kasę jeśli jest pusta kasa jak mówi magistrat.

Odyseusz
1 rok temu

Tak to jest jak rządzi w mieście PO – przydupasy i nieudacznicy !

Bozo
1 rok temu

Czy ktoś wierzy w ten bełkot który płynie od Rzecznika UM?

piter
1 rok temu
Reply to  Bozo

nie wieze w to bo nie wiem czy odpowiedni ludzie to stanowisko obsiadują a i reszta pracownikow nie jest lepsza narazie pokazuja najgorsze dziadostwo bo kawa wazniejsza nisz mieszkaniec?

Dformat
1 rok temu

Dostaliśmy z funduszu samorządowego kasę wiadomo już na co ona pójdzie, bo drogi do remontu czekaja..

piter
1 rok temu
Reply to  Dformat

mozliwe ale najpier wypłaty potem premie kasa sie rozejdzie a pracy jak nie ma to nie bedzie bo inwestorzy nie beda chieli tu inwestowac wiec mazenie radnego z wielowsi sie nie spełni?

Krzyś
1 rok temu

Dowiedziałem się na konferencji, że nie wpłynęło żadne pozwolenie na budowę , jakoś za Kiełba chcieli budować a za Bożka nie chcą dziwne,ale w sumie mnie to nie dziwi pewnie byli i jak zamienili kilka zdań ze złotoustym prezydentem to ode chchciało się inwestować. Ten nasz prezydent to chyba zraża do siebie inwestorów, proszę mi wskazać kto do tej pory za PDB zainwestował w naszym mieście? Jakiego inwestora pozyskał PDB ?

smile
1 rok temu

Podobno maja zacząć w 2050 roku…. 🙂 🙂 🙂

Dykt
1 rok temu

Droga obwodowa ta jest potrzebna, dla tego muszą ją wybudować. Następna droga już za torami, droga to ma być droga a nie ścieżka dla rowerów.

CZASKOWSKI
1 rok temu

OBWODNICA JEST W STALOWEJ,MIELCU TO PO CO W TARNOBRZEGU,TAKI MAMY KLIMAT

Neltah
1 rok temu

Plany, plany, plany, zobaczymy czy cokolwiek z tego wyjdzie, raczej wątpię. W mieście wszystko wygaszone do minimum, a tu nagle taki projekt. Obwodnica powinna być ale do drogi krajowej nr 9, a nie do drogi Wojewódzkiej z wąskim gardłem na moście w Sandomierzu. To jest jakiś absurd, zobaczymy co z tego wyjdzie…

piter
1 rok temu
Reply to  Neltah

ja co pamietam miał być drugi most na wisle sandomierz ma dwa koło siebie ale jeden jest zamkniety a tu w tbg to narazie sa puste słowa?

gość
1 rok temu

może do końca świata ruszą z budową

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
36
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content