Tarnobrzeg: 15 dębów z Lasu Zwierzynieckiego skreślonych z listy pomników przyrody. Drzewa zostaną wycięte

Podczas ostatniej sesji tarnobrzescy radni podjęli uchwałę o zniesieniu 15 pomników przyrody. Dotyczy to dębów szypułkowych rosnących w Lesie Zwierzynieckim.

Drzewa te zostały wpisane na listę Pomników Przyrody podczas ubiegłorocznej akcji, w ramach której prawną ochroną objętych zostało 170 najbardziej okazałych drzew rosnących w lesie w Zwierzyńcu. Teraz dęby te zostaną wycięte z powodu budowy drogi obwodowej.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały w sprawie zniesienia pomników przyrody, na etapie ich ustanawiania, nie było kolizji z projektowaną drogą obwodową. Sytuacja ta uległa zmianie w trakcie dalszych prac projektowych, w ramach których zdecydowano się na połączenie ul. Marii Curie Skłodowskiej z drogą obwodową. Wprowadzenie tego rozwiązania spowoduje wycinkę części obszaru lasu, w tym rosnących tam 15 pomnikowych dębów szypułkowych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymała się radna Dominika Kliza.

PEŁNA TREŚĆ UZASADNIENIA

W dniu 29 maja 2019 r. Rada Miasta Tarnobrzega Uchwałą Nr XIII/117/2019, ustanowiła 62 pomniki przyrody na terenie „Lasu Zwierzyniec” w Tarnobrzegu, obejmujące 170 najbardziej okazałych drzew. Równolegle z pracami mającymi na celu powołanie w/w pomników przyrody w okresie lutymaj 2019 r. prowadzone było zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”, w części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji. Na etapie powołania przedmiotowych pomników przyrody nie została stwierdzona kolizja dotycząca ich lokalizacji w odniesieniu do zakresu oddziaływania w/w zadania.

W trakcie dalszych prac projektowych, które miały zapewnić odpowiednią funkcjonalność projektowanej obwodnicy miasta, a także właściwy poziom skomunikowania wszystkich części miasta, w dniu 17.07.2019 r. przyjęto ostateczne rozwiązanie projektowe połączenia ul. Marii Curie Skłodowskiej z drogą obwodową. Powyższe rozwiązanie techniczne zwiększyło obszar oddziaływania inwestycji, w tym również w obrębie działki nr ewid. 742/11, obejmującej „Las Zwierzyniec”, na której zgodnie z Uchwałą Nr XIII/117/2019 ustanowiono pomniki przyrody. Powyższe rozwiązanie zostało przyjęte z uwagi na konieczność zapewnienia właściwego połączenia komunikacyjnego. Droga boczna od ul. Marii Curie Skłodowskiej – poprzez przejazd przez tory kolejowe i połączenie z ul. Zakrzowską stanowi na tym odcinku jedyne połączenie komunikacyjne pomiędzy osiedlami Serbinów i Piastów, a osiedlem Mokrzyszów – głównie na potrzeby użytkowania przez mieszkańców Tarnobrzega działek rolnych. Biorąc pod uwagę, iż projektowana obwodnica powoduje przecięcie w/w odcinka drogi bocznej od ul. Marii Curie Skłodowskiej, koniecznym było połączenie przedmiotowej drogi bocznej z projektowaną obwodnicą, a także wykonanie właściwego połączenia drogi serwisowej (po lewej stronie obwodnicy) z istniejącym układem komunikacyjnym – w taki sposób, aby pojazdy wyjeżdżające z drogi serwisowej posiadały możliwość skrętu w lewo i bezpośredniego przejazdu przez projektowane rondo w kierunku osiedla Mokrzyszów.

Przyjęcie takiego rozwiązania technicznego stanowić będzie połączenie komunikacyjne osiedli Serbinów i Piastów z osiedlem Mokrzyszów, a w szczególności zabezpieczy mieszkańcom możliwość dojazdu do nieruchomości gruntowych, które z uwagi na przebieg obwodnicy zostały pozbawione połączenia z ul. Zakrzowską poprzez istniejącą sieć dróg.

Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody, dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Projekt uchwały, wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody – pomnika przyrody – następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.
W przedmiotowym przypadku wystąpiła przesłanka konieczności realizacji inwestycji celu publicznego, bez możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem znak: WPN.623.19.2020.AM.2 z dnia: 08.07.2020 r. uzgodnił projekt przedmiotowej uchwały.

Subskrybuj
Powiadom o
13 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
smile
14 dni temu

Wytnijmy wszystko….wytnijmy cały las…zabijmy zwierzęta , które tam żyją…usuńmy do końca, płuca naszego miasta…a to co zostanie zalejmy betonem…..

Alf
14 dni temu
Reply to  smile

Racja , zostawmy drzewa na środku ekspresówki. Kierowcy mogą w końcu slalomem pomiędzy nimi jeździć. Albo w ogóle nie budujmy ekspresówki w tym miejscu i uratujmy rosnące tam drzewa . Ludzie litości, nie kompromitujcie się proszę takimi wpisami.

Mieszkaniec Tbg
14 dni temu
Reply to  Alf

Człowieku!!!! O jakiej ekspresówce piszesz???? Ekspresówka od tego lasu będzie przechodziła kilka kilometrów dalej(o ile kiedykolwiek powstanie) uważasz, że urzędnicy nie wiedzieli 29 maja o nowym wpięciu do obwodnicy? Obwodnicę projektowano ze dwa lata biorąc wiele czynników pod uwagę a nasz któryś urzędniczy geniusz w ciągu 47 dni zmienili jej przebieg!!! Przeczytaj informację i wyciąg wnioski jeżeli potrafisz czytać ze zrozumieniem.

Alf
13 dni temu

Ok. Pomyliłem drogę z ekspresówką. Reszta sensu wypowiedzi bez zmian.

Dformat
13 dni temu
Reply to  smile

Daj se chłopie siana, droga jest bardzo potrzebna dla miasta, w krótkim czasie powinna powstać druga droga z wiaduktem na Mokrzyszow przedłużenie Zwierzynieckiej .

Niepojęte
14 dni temu

Niepojęte jest to, że wpierw chwalebnie wszyscy radni chcą chronić ostatnie stare drzewa w lesie zwierzynieckim a teraz ot tak przeznaczają je do wycinki. Przecież bardzo blisko do drogi obwodowej będzie wjazd przy wiadukcie. Ile to metrów 400-500? Ulicę Zwierzyniecką również podepniecie do obwodnicy? K…wa geniusze.

Mar
13 dni temu

Tu można wyciąć sporo drzew, w tym pomniki przyrody, a na skrzyżowaniu Sikorskiego-Kopernika-Wyspiańskiego od lat nie można wyciąć drzew rosnących na środku dróg pieszo-rowerowych w południowych narożnikach skrzyżowania. Ciekawa ta tarnobrzeska ekologia.

Natomiast co do drogi obwodowej, to kiedy władze miasta przedstawią mieszkańcom konkretne rozwiązania projektowe (dokładny przebieg, wygląd skrzyżowań itp.), zgodnie z transparentnością zarządzania miastem? Bo dokumentacja wykonawcza na drogę obwodową miała być przekazana gminie do 14 lipca br.

piter
13 dni temu
Reply to  Mar

dobra intencja ale czy to sie poprawi dla ludzi,, jazdy rowerowej, deskorolek z silnikami itp to nie wiadomo?
kiedy powstana wiecej chodnikow dla pieszych i rowerzystów też nie wiadomo?
pan prezydent nie ma pomysłow i pyta internałtów bo nie chce mu sie mosa wystawic?

wiadomo
13 dni temu
Reply to  piter

wystawiłeś mosa i tak nic nie wiesz bo pytania typowe obok tematu {pomniki przyrody )

piter
13 dni temu
Reply to  wiadomo

ale jak chcesz dupe potrzec to drzewo musi zostac wyciete a skoro drzewa nie sa idealne tez pasuje go usunac przed złamniem wszystko rozumiem ale skoro mowa o zieleni to czemu wystetupia tam codzienne ten sam gatunek dzikie smietniska?

piter
13 dni temu
Reply to  wiadomo

i sam cie czepiasz czyjes pisowni a sam nie jestes lepszy…..

twój tok
13 dni temu
Reply to  piter

złamniem wszystko aby dupe potrzec 

Director PUM
13 dni temu

Droga obwodowa powinna być dwupasmowa w oba kierunki powinna być przedłużeniem wislostrady

13
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x