SONDA: Czy popierasz protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej?

Kolejny dzień w Polsce trwają protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego który uznał, że możliwość dokonania aborcji, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodna z Konstytucją. Swój sprzeciw manifestują również mieszkanki i mieszkańcy Tarnobrzega.

Czy popierasz protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

***************************************************************

O komentarz do wyroku TK poprosiliśmy Małgorzatę Zych, lidera Tarnobrzeskiego Klubu Konfederacji i Grażynę Potańską z Klubu Koalicji Obywatelskiej. Prośbę wysłaliśmy również do pań zasiadających w Radzie Miasta Tarnobrzega – dotychczas otrzymaliśmy odpowiedzi od radnych: Moniki Łagowskiej – Cebuli i Anny Pekar.

KOMENTARZ MAŁGORZATY ZYCH, LIDERA TARNOBRZESKIEGO KLUBU KONFEDERACJI:

Jestem za ochroną i prawem do życia nienarodzonych dzieci a szczególnie tych, które są słabsze i chore lub tylko podejrzane o chorobę. Jestem również za prawem do życia dla dzieci pochodzących z gwałtu oraz za przyjmowaniem postawy rodzicielstwa wtedy, gdy ciąża pojawiła się u kobiety chorej. Za moim stanowiskiem przemawia wiele przesłanek, poniżej przedstawię kilka z nich odnoszących się do tzw. aborcji eugenicznej.

1 Z punktu widzenia prawnego ustawodawstwo nie może różnicować i stopniować prawa ludzi do tak podstawowej wartości, jaką jest życie ze względu na stan zdrowia, w innym wypadku mielibyśmy podstawy do ograniczania tego prawa w przyszłości dla różnych grup i kategorii ludzi pod byle pretekstem. Tak dzieje się właśnie w Europie gdzie najpierw dopuszczona została aborcja a obecnie i eutanazja (Belgia Holandia Luxemburg Albania) a także wszędzie tam gdzie system ochrony zdrowia limituje leczenie, wykonywanie zabiegów medycznych ratujących życie ze względu na wiek np. przeszczepy serca wątroby i inne zabiegi. To również przejaw nierówności w prawie do życia usankcjonowanej normą prawną, która jest wyrazem prymatu ekonomi nad argumentami etycznymi.

2 Bezspornym jest fakt, że nienarodzone dziecko nawet chore nieuleczalnie, które być może nie przeżyje po urodzeniu jest człowiekiem, osobnym podmiotem i prawo kobiety do decydowania o jego życiu czy o uniknięciu nieprzyjemnych doznań z powodu jego choroby jest mniejszym prawem niż prawo małego bezbronnego człowieka do tak podstawowych wartości jak narodziny i życie. Kobieta nie ma również samodzielnego prawa do decydowania o tym czy jej dziecko ma żyć czy nie, ponieważ to dziecko jest odrębnym podmiotem, któremu opatrzność Boża dała życie a ona oraz mężczyzna byli jedynie pośrednikami w tym akcie. Jedyną odpowiedzią kobiety na ten fakt powinno być uszanowanie życia, tutaj nie ma wyboru tak powinno stanowić prawo. Oczywiście człowiek i tak może zrobić, co zechce, ale ważne jest to, aby prawo sankcjonowało takie zachowanie, jako niezgodne z normami. Uważam również, że to nie kobieta steruje procesami tworzenia się życia. Nawet osoby niewierzące muszą uznać ten fakt, że kobieta nie ma wpływu żadnego na to jak ten proces zachodzi w związku z tym, jakie ma prawo do tego żeby to życie zakańczać. Społeczeństwa stojące na wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego etycznego i kulturowego powinny bezwzględnie chronić jednostki słabsze w tym chore– respektowanie takiego prawa to wskaźnik wysokiego poziomu kultury danego narodu. Jednostki chore a zwłaszcza dzieci po urodzeniu i przed urodzeniem powinny być otoczone szczególną opieką państwa oraz rodziny. Tylko w niektórych kulturach prymitywnych oraz pierwotnych jednostki słabe były eliminowane ze społeczeństwa a w czasach współczesnych np. w hitlerowskich Niemczech. Uważam również, że szczególną opieką państwa i estymą w społeczeństwie powinna być otoczona kobieta, która chce urodzić dziecko chore. Jeżeli natomiast kobieta nie chce wychowywać takiego dziecka może je oddać rodzinie lub instytucji, w której znajdzie ono schronienie, jest to na pewno lepsze rozwiązanie od aborcji.

Nie jest argumentem na rzecz aborcji eugenicznej oszczędzenie traumy kobiecie, która rodzi dziecko chore. Większą traumą dla kobiety jak pokazują badania psychologów i socjologów jest aborcja dokonana również z tych względów. Argument o traumie i cierpieniu jest nie do przyjęcia również z tego względu, że każdy dorosły człowiek musi zmierzyć się w swoim życiu z cierpieniem, śmiercią i chorobą w tym być może i tą moim zdaniem najtrudniejszą dla matki i ojca chorobą i śmiercią dziecka, gdyż te doświadczenia nieodłącznie towarzyszą ludzkości od wieków. Już starożytni filozofowie np. Arystoteles uważali, że cierpienie związane ze śmiercią uważane za najgorszy rodzaj cierpienia można przezwyciężyć przez męstwo a pozostałe cierpienia przez cnotę cierpliwości. Jeśli nie umie się tego przeżyć lub chce się uniknąć tego doświadczenia za cenę rezygnacji z wartości podstawowych wydaje się, że nie jest się jednostką dojrzałą. Tak czy inaczej czy matka i ojciec zmierzą się z tymi doświadczeniami wyniku przeprowadzonej aborcji, choć tutaj skutki psychiczne dla kobiety są druzgocące gdyż obciążają jej sumienie i są o wiele głębsze gdyż śmierć dziecka następuje z jej woli czy też wyniku naturalnej śmierci dziecka z powodu choroby kobieta musi to przeżyć i żadna estetyka i dbałość o swoje emocje nie może tu przeważać gdyż na szali jest ludzkie życie, jako wartość większa, którego kobieta nie ma prawa zakończyć. Zdaję sobie sprawę, że żyjemy w cywilizacji, która wypiera wszelkie negatywne nieprzyjemne doświadczenia i stąd nieodporność współczesnych narodów i młodych pokoleń na doświadczenie choroby i śmierci i w ogóle jakiegokolwiek zagrożenia oraz braku wygód. Jest to jednak wielkie oszustwo naszej cywilizacji. Nie do zaakceptowania wydaje mi się fakt nazywania ciężko doświadczonych przez chorobę dzieci, nie ludźmi czy płodami a już nie daj Boże potworami. Czy ktoś wypowiadając się w ten sposób pomyślał o matkach, które być może w tym momencie noszą pod swoim sercem takie właśnie dzieci? Rodzice Ci kierują się szlachetnymi intencjami chcą, aby ich dzieci miały szansę żyć. To nazewnictwo to efekt ludzkiej postawy często przejawianej w społeczeństwach konsumpcyjnych gdzie dziecko traktowane jest jak towar z supermarketu, który powinien mieć jak najlepsze parametry i spełniać nasze zachcianki emocjonalne i estetyczne. Wynikający również z braku wrażliwości na drugiego człowieka oraz wychowania wśród braku głębszych ideałów gdzie każdy musi być utylitarny i użyteczny lub powinien mieć jakąś merkantylną wartość. Mówię z pełnym przekonaniem, że macierzyństwo nawet, jeśli wiąże się z urodzeniem chorego i niepełnosprawnego obarczonego wadami genetycznymi dziecka, które być może nie będzie nawet długo żyło to nie wyrok to obowiązek, któremu kobieta powinna sprostać i podołać, ponieważ wybór odwrotny oznacza kompromitację etyczną, oraz brak dojrzałości ponadto jest dowodem zatrzymania się w swoim rozwoju osobowym na etapie egoistycznych uczuć i emocji. Podobnie zadanie macierzyństwa postrzegały całe pokolenia wstecz w naszej cywilizacji. Uważam również, że urodzenie tego dziecka to także szansa na doświadczenie głębszej miłości i satysfakcji. Można również zadać pytanie czy nasze zdrowo urodzone dzieci zawsze wyrastają na aniołki i nie sprawiają nam cierpienia? Idąc tym fałszywym tropem rozumowania, które podsuwa nam współczesny świat nakazując unikania cierpienia za wszelką cenę może i dzieci nie warto mieć w ogóle, bo z ich wychowywaniem wiążą się różne nieprzyjemne doznania.

3. Za odrzuceniem przesłanki eugenicznej przemawia również dotychczasowa praktyka ustawy dopuszczającej tzw. aborcję eugeniczną oznaczała ona często nie tylko abortowanie dzieci z ciężkimi z dużymi wadami, ale również z lżejszymi uszkodzeniami genetycznymi. Chciałabym również wspomnieć, że tak na prawdę w sytuacji występowania ciężkich uszkodzeń u dziecka ciąża kończy się obumarciem i poronieniem – jest to najczęstsza przyczyna przedwczesnej śmierci dziecka w łonie matki jak donosi nowoczesna medycyna. Konsekwencją tych zapisów prawnych było również stawianie kobiet w ciąży pod presją badań prenatalnych. Podobnie jak ustawa, która obowiązywała przed 1993 rokiem dopuszczająca szeroko aborcję stawiała często kobiety w sytuacji, kiedy były namawiane przez lekarzy do aborcji. Prawo, bowiem ma zawsze działanie normotwórcze wskazując ludziom właściwe zachowania. Postęp w medycynie w tym w badaniach prenatalnych stwarza coraz to większe dylematy moralne i etyczne na temat, których nie toczy się żadna debata publiczna a jedynie propaganda na rzecz akceptacji nowoczesnych technologii. Gdyby nie ten postęp nie mielibyśmy dylematów moralnych odnoszących się do aborcji eugenicznej, ale w związku z tym, że jest tak szybki ludzie nie nadążają w ślad za nim z refleksją humanistyczną. Jednakże, aby w ogóle zauważać dylematy moralne często potrzeba głębszego przygotowania oraz rozeznania w naukach humanistycznych. Postęp w naukach medycznych spowodował, że w niektórych jednostkach rodzi się pokusa pójścia na skróty czy pominięcia nakazu i obowiązku”.

KOMENTARZ GRAŻYNY POTAŃSKIEJ, Z KLUBU KOALICJI OBYWATELSKIEJ

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 22pździernika br. uznał, że aborcja ze względu na „duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu” jest niezgodna z Konstytucją.

Moje stanowisko w sprawie wyroku TK jest jednoznaczne.

Ogólnie jestem za ochroną życia i jestem przeciwna aborcji na życzenie.

Uważam jednak, że wyrok TK jest krokiem w stronę ubezwłasnowolnienia kobiet, odmówienia im prawa do decydowania o swoim zdrowiu, ciele i życiu. Niedopuszczalne jest zmuszanie kobiety do urodzenia dziecka, które nie ma szans na przeżycie.

W demokratycznym kraju prawo powinno być tak tworzone aby pozostawić kobietom i ich rodzinom wolny wybór. Każdy człowiek powinien we własnym sumieniu rozstrzygać takie kwestie i świadomie decydować o swoim życiu, ale musi mieć wybór. Zakazy i nakazy nie uregulują tej dziedziny życia.

Dlatego popieram demonstracje, które odbywają się we wielu miastach w Polsce i przykro mi, że nie mogłam w nich uczestniczyć. Słuchałam w międzyczasie wypowiedzi wielu ludzi i zgadzam się ze słowami Pani Profesor Płatek że „ zamach na płodność człowieka jest zamachem na jego życie”. Budujący jest fakt, że ten temat poruszył młodych ludzi i to oni głównie uczestniczą w protestach, także pewnie dlatego, że sprawa właśnie ich bezpośrednio dotyczy.

KOMENTARZ RADNEJ MONIKI ŁAGOWSKIEJ – CEBULI

Nikomu, żadnemu rodzicowi nie życzę, aby musiał w ogóle o tym myśleć a tym bardziej nie wyobrażam sobie nawet sytuacji, że musiałby taką decyzję podjąć. Nie zmienia to jednak faktu, że chciałabym móc z mężem wspólnie (nie sama) podjąć tę decyzję – chciałabym abyśmy mieli możliwość jej podjęcia samodzielnie bez nacisków z jednej (zwolennicy aborcji) bądź drugiej (przeciwnicy aborcji) strony. Obie te strony sporu natomiast mogą stać się tak samo „niebezpieczne” w swojej skrajnej formie. Decyzję o ewentualnej aborcji powinni podejmować oboje rodzice wspólnie, nie tylko kobieta, a zatem uważam, że powinni mieć do tego prawo. Ja zaś nie popieram ani ,,obrońców życia” ani ich opozycjonistów mówiących hasła ,,Moje ciało moja sprawa” ponieważ oba te poglądy mogą doprowadzić do zbyt radykalnych działań.

KOMENTARZ RADNEJ ANNY PEKAR

Orzeczenie TK , który uznał, za sprzeczne z polską konstytucją zapisy ustawy z 1993 roku, pozwalające na przeprowadzenie aborcji w przypadku podejrzenia wady bądź choroby dziecka przyjęłam z ogromną radością, jako człowiek i katolik! Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia – to fakt naukowy i niepodważalny. Łono matki powinno więc być najbezpieczniejszym miejscem dla dziecka w przyrodzie, tym bardziej dla tego, które choruje i cierpi! Nie ma tragiczniejszego przykładu dyskryminacji i wykluczenia ze społeczności niż aborcja. Przerwanie ciąży to zabójstwo człowieka. Nie zabijaj! Tak brzmi 5 przykazanie Boże i nie ma tu miejsca na żadną dyskusję! Orzeczenie TK mówi jasno, że zgodnie z konstytucją RP wszyscy jesteśmy równi! Jako katolik przyjmuję wszystkie 10 przykazań. Wszyscy obywatele Polski mają taką samą godność i takie same prawa, w tym prawo do życia. Koniec z dzieleniem w Polsce ludzi na tych, którzy mają prawo się urodzić, i na tych, którym prawo to odbieramy, bo mogą być chorzy!

Proszę zauważyć, że ci wszyscy, którzy dzisiaj maszerują ulicami naszych miast domagając się aborcji na życzenie zdążyli się już urodzić. Pytam się więc: Jakim prawem chcą odbierać życie innym, bezbronnym i podejrzanym o chorobę dzieciom? Kto im dał takie prawo? Dzisiaj odbierają prawo do życia bezbronnym i podejrzanym o wady rozwojowe nienarodzonym, jutro będą chcieli pozbyć się osób starszych, chorych uważając, że nie mają prawa by żyć, bo są przecież niedołężni i bezproduktywni.

Każde życie jest cudem! Nawet to bardzo krótkie i okupione cierpieniem. Bóg jest jedynym Panem i Dawcą Życia! Tylko On wszystkie ludzkie lęki i cierpienia potrafi zamienić w Miłość!

Modlę się każdego dnia na różańcu za tych, którzy zagubili się w tej rzeczywistości, stracili silny zmysł krytyczny i opowiadają się za Cywilizacją Śmierci, która pokazuje, jak bardzo ludzkość odeszła od moralnych norm!

 

 

 

Subskrybuj
Powiadom o
82 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anna
11 miesięcy temu

Gdybym tylko się modliła to modliła bym się o rozum dla niektórych.

Marta
11 miesięcy temu
Reply to  Anna

Drogie młode koleżanki – mam nadzieję, że to czytacie. Jesteście w błędzie, to nie aborcja jest największym przyjacielem kobiety, każda mądra i wyzwolona kobieta wie, że są nimi diamenty czyli… pieniądze, a Państwo polskie już stworzyło system, który mądrej kobiecie je dostatnio zapewni. Jak to zrobić? Już tłumaczę: 1.      Kiedy jesteś młoda i atrakcyjna szukasz frajera nr 1, ma być naiwny, zakochany, pracowity i majętny, z mieszkaniem albo domem. 2.      Szybki ślub bez intercyzy i ciąża. Koszty ślubu ponoszą teściowie, prezenty – pierwszy zysk dla Ciebie. 3.      Rodzisz bachora, musisz się trochę pomęczyć, ale będzie warto. Frajera trzymasz do czasu, aż bachor wyjdzie z pieluch, przydaje się w opiece. 4.      Robisz kilka awanturek raz i drugi, zgłaszasz frajera na policje, że się znęca nie daje pieniędzy na tampony, że w ogóle bydle itd. a ty biedna i skrzywdzona – zakładają mu niebieską kartę. Potem powiedz mu że go kochasz, że już będzie OK – najlepiej zrób miły wieczór podlej mu alkoholu, sama nie pij, zrób awanturę podrap się i zgłoś z płaczem na policję. Teraz ukochany PiS zrobił nową ustawę, że frajera policja usunie z jego własnego domu – bingo! Dom już dla Ciebie. 5.      Składasz wniosek o rozwód z winy frajera, wniosek o alimenty,… Czytaj więcej »

Blondas
11 miesięcy temu
Reply to  Marta

Przez takie babsztyle jak ty w Polsce jest 2 miliony samotnych matek czyli ok.20% polskich rodzin – najwięcej w UE.

Marta
11 miesięcy temu
Reply to  Blondas

A w USA jest 2 mln milionerów – współczujesz im? Typowy samiec – nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Bo Polska jest dedykowana samotnym matkom – to państwo nas preferuje. Nigdzie nie ma lepszych warunków dla mądrych i zaradnych kobiet niż tutaj, wystarczy mądrze pokierować swoim życiem.

Blondas
11 miesięcy temu
Reply to  Marta

P.i.e.r.d.o.l.i.sz kocopoły tyle ci powiem.

troll
11 miesięcy temu

zych i pekarova totalny odlot 😉

Rysiek
11 miesięcy temu
Reply to  troll

Niech żyje – postęp i prawo do wyboru!
Niech żyje – równość i równouprawnienie!
Niech żyje – aborcja na żądanie: kobiety albo MĘŻCZYZNY (w Szwecji już jest)

Moje geny – moja decyzja!

Oddaj moją połowę embrionu, płodu czy tam jak ta rzecz, co ją chowasz, się nazywa!

Albo prawo do decyzji dla mnie, albo koniec z niewolniczą pracą na alimenty!

Jan
11 miesięcy temu
Reply to  Rysiek

Niecodzienny pomysł. No, ciekawe co te dziewuchy maszerujące z piorunem powiedzą, jak ich facet zażąda, w ramach równouprawnienia, przerwania niechcianej przez niego ciąży?

chyz
11 miesięcy temu

zadziwiający jest stopień obłąkania błogosławionej pani zych

johan
11 miesięcy temu

Powiem tak. Moja suka ma instynkt macieżyński, a Wy prócz popędu, którego upust stał się Waszym celem w życiu co macie?

nnn
11 miesięcy temu
Reply to  johan

Instynkt to się pisze „macieRZyński”. Życzę dużo zdrowia i popędu do słownika ortograficznego.

Tarnobrzeżanin
11 miesięcy temu

Tego orzeczenia można było się spodziewać (choć uważam, że nie był to czas i okoliczności na jego ogłoszenie). W świetle obecnej Konstytucji RP, a także linii wykładni TK obowiązującej jeszcze przed rządami PiS, przesłanka eugeniczna w takim ogólnym kształcie jest niezgodna z Konstytucją. Również przesłanka dotycząca podejrzenia, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego jest niezgodna z ustawą zasadniczą (choć obowiązuje w Polsce domniemanie konstytucyjności aktów prawnych, więc dopóki TK nie stwierdzi jej niezgodności w wyniku odrębnie zainicjowanego postepowania, dopóty jest ona uznawana za legalną). Zwracam jednak uwagę, że przesłanka dotycząca zagrożenia życia lub zdrowia matki (której nikt nigdy nie uchyli, gdyż naruszałoby to prawo do życia lub ochrony zdrowia tej matki), powinna być interpretowana szerzej. Zgodnie z obecną treścią przepisu: 1.Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: 1)ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, 2)badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, 3)zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, 4) 10 (utracił moc). [dotyczył przesłanki ekonomicznej, lecz w 1997 r. TK uznał jej niekonstytucyjność). Nawet jeśli pozostałaby tylko jedna przesłanka, to w konkretnych sytuacjach możnaby było ją stosować… Czytaj więcej »

odp
11 miesięcy temu

kiedy się skończy ta szo…… nie każdy chce o tym czytać i oglądać a że polska teraz jest z błotem mieszana nikogo to nie interesuje i przez takich ludzi inni się nie rozwiną bo inni szkodzą…… spie……

Gość
11 miesięcy temu

Żonie to też Pan napisał ?

walt
11 miesięcy temu

nie nazywajmy wyrokiem opinii parszywego gremium pisowskich aparatczyków,których zainstalował długopis na zlecenie kieszonkowego dyktatora na kaczych łapach !
towarzysz piotrowicz wierny sługa i kolaborant każdego,wsławiony obroną pedofila z Tylawy,przez przypadek księdza najświętszego z kościołów to żaden sędzia tylko bydle zwykłe.

wszystko co jest przeciw kościołowi największemu promotorowi zakłamania,nikczemności,chamstwa i głupoty nad Wisłą znajduje u mnie zrozumienie.

nie każdy facet traktuje kobiety jako żywe inkubatory i nie każdy wymaga od nich heroizmu.
a pokrętne obietnice rządzących są kompletnie niewiarygodne.
zaskoczony dziś długopis,który instalował w pseudo trybunale krystynę,towarzysza piotrowicza i resztę,pokrętne obietnice kłamcy vateusza to jest najlepsze by zaciemnić obraz tego jak fatalnie przygotowano kraj na drugą odsłonę pandemii.

teraz się martwi o starców i seniorów,dobre sobie.

sami sobie zorganizowali taką sekwencję zdarzeń a teraz są zaskoczeni.niesamowite.

walt
11 miesięcy temu
Reply to  walt

przecież to wy czyścicie Polskę z obcej agentury,więcej odwagi janie :*

obywatel
11 miesięcy temu
Reply to  walt

Musisz się douczyć – takie treści są w uzasadnieniach – Zolla, Rzeplinskiego a przyp…. się tylko do jednych – a Kwaśniewski to co – bzdury zapisał w Konstytucji (razem z postkomunistami) – Rzeplinski cyt” to jest morderstwo” a Zoll ” zabójstwo”.
Wszyscy oni są jednej maści a tak na marginesie chętnie usłyszę – czy uważasz się za katolika
(chrześcijanina) u komunii, bierzmowania – byłeś ????
Tak właśnie faszyści i komuniści postępowali – pozwalali żyć a niewygodnych, mających inne opinie do gazu, kula w łeb itd.
A niedługo jak u Hitlera podczas olimpiady przed wojną (żydzi, starcy, upośledzeni i niepełnosprawni ) mają siedzieć w domach i się nie pokazywać i aż wstyd że niby w cywilizowanym kraju żyjemy a się chce mordować dzieci nienarodzone a później starców, niepełnosprawnych i o innych poglądach.
Czas skończyć z lewactwem wyhodowanym na Marksie, Leninie, Stalinie PZPR i faszystowskich i ich ideach i wielki błąd popełniło społeczeństwo, że na stołkach nauczycieli, profesorów uczelni pozostawione aparatczyków komunistycznych których przyniósł Stalin na bagnetach bolszewików by za pomocą młota i sierpa wpajali swoje idee !

Krik
11 miesięcy temu
Reply to  walt

Komuszy tuman nie pojął że pisowski czy platforniano kumunistyczny to jest POLSKI Trubunał to po pierwsze , po drugie Pis do rządu nie wszedł po ulicznych burdach tylko wygrał wybory i prawomocnie odsadza stanowiska i urzędy, i słusznie ruguje zasiedziałe tam od 30 lat komuchy. NIE UZNAWANIE TEGO ZNACZY NIEUZNAWANIE WYNIKU WYBORCZEGO!! Nazwanie bydłem prok. Piotrowicza jest tylko zwykłem chamstwem bo jak trzeba by było nazwać sędziego Tuleję który zasądził odszkodowanie dla kryminalisty za niedogodności w więzieniu albo sędzię która złodzieja też sędziego (ukradł 50zl na stacji paliw).uniewinniła. Teraz inspirują i judzą młodzież w trakcie pandemii by obaliła rząd bo marzy się im koryto znowu

walt
11 miesięcy temu
Reply to  Krik

ależ panowie uznawajcie sobie kogo chcecie za kogo chcecie 🙂 a co mnie to obchodzi ? 🙂

a już pytania czy uważam się uważam za kompletnie bez sensu.

osobiście wierzę tylko w różowego jednorożca i potwora spagetti,który makaronem otacza cały świat,który stworzył w czasie gotowania makaronu na pastę 🙂

gówniana atrapa TK pod wodzą przybłędy żony tw wolfganga z bydlakami i obrońcami sukienkowych pedofilów jak piotrowicz czy nomenklaturowa dama pisowska nienażarta krystyna też z nomenklaturowego domu – a to przypadek ! to żaden trybunał dla mnie i liczę,że sposób wybrania członków tego parszywego gremium oraz prawomocność tego składu oraz ich stanowiska odrodzona popisowska Polska po depisyzacji przeprowadzonej na wzór denazyfikacji po 2 WŚ zrewiduje ! amen 🙂

psyciatra
11 miesięcy temu
Reply to  walt

Taki stan to nie jest korona-wirus to da się leczyć

walt
11 miesięcy temu
Reply to  psyciatra

pytanie czy ten psychiatra za wizytę nie bierze więcej niż słowacka klinika za ekspresowe abortowanie ? ;P

urazu psych.się nie abortuje
11 miesięcy temu
Reply to  walt

taki sam stan wiedzy z polityki jak z medycyny

SLAWO
11 miesięcy temu
Reply to  walt

KOMUNA NIE WRÓCI CZUBKU,PEŁO TEŻ,RAZ SIERPEM,RAZ MŁOTEM PEOWSKĄ CHOŁOTĘ!

SLAWO
11 miesięcy temu
Reply to  Krik

NIEDOCZEKANIE LEWAKI,KWAS PAS!KOMUNA NIE WRÓCI!TEGO CHCE PO! NIEDOCZEKANIE!RAZ SIERPEM,RAZ MŁOTEM PEOWSKO-LEWACKĄ CHOŁOTE!

walt
11 miesięcy temu
Reply to  SLAWO

doświadczeni życiem w PRL twierdzą,że komuna nie tyle nie wróci co wróciła tylko partia zamiast PZPR nazywa się pisuar 😉

i to by akurat wiele wyjaśniało z żywota niezłomnego jarosława gwiazdy filmów Prlowskich,pupila władzy już w liceum i przypadkowo gdy inni walczyli i spali na styropianie on bohater,dysydent,niczym Wallenrod piotrowicz robił sobie doktorat na wydziale prawa gdzie chwalił Włodzimierza Lenina 🙂

pisuar to wręcz na pewno spadkobiercy tradycji moczarowskich.ta sama retoryka,to samo zamykanie oblężonej twierdzy i oddziaływanie na tych samych otępionych nienawiścią ,nieświadomych ludzi.

SLAWO
11 miesięcy temu
Reply to  walt

RAZ SIERPEM,RAZ MLOTEM PEOWSKO KOMUSZĄ CHOŁOTE!

figa
11 miesięcy temu
Reply to  walt

„doświadczeni życiem w PRL” — kto to taki ?,, kto to taki? to te komusze ciaptaki szukają ciemnej masy by ją skonsumować bo pis nie daje im żerować

Blondas
11 miesięcy temu
Reply to  SLAWO

Dokładnie. Oni (lewaki i peowcy) to inspirują i prowokują zamieszki oraz niszczenie kościołów – Po trupach prą do władzy!

obywatel
11 miesięcy temu
Reply to  Blondas

Jak PZPR teraz ich uczniowie i potomkowie – tylko problem – wyborów się nie wygrało, pomagierów takich jak Stalin też nie ma, Z KOD-em nie wyszło
a więc lewacka partyjka kobiet przy pomocy PO, SLD Dudka, Trzaskowski, Czarzasty)
– no i naiwnej młodzieży której się wmawia bzdury (a młody jak młody – nie wie jeszcze nic , no bo i skąd)

Hit
11 miesięcy temu
Reply to  walt

Walt nie musi się uczyć. Walt wszystko wie. On jest najlepszy, komornicza natura to wie. Zastanów się nad sobą po raz kolejny Ci mówię.

obywatel
11 miesięcy temu
Reply to  Hit

Jak komunista i faszysta – on wie najlepiej co ma być.

jan prawdomówny
11 miesięcy temu

KIEDY ROZLEW KRWI?LEWAKI,PEOWCY TO PYTANIE DO WAS?

łysy
11 miesięcy temu

Jak lewaki nie zaprzestaną przemocy to pewnie kwestia czasu.

Odyseusz
11 miesięcy temu

V przykazanie NIE ZABIJAJ !

tbg
11 miesięcy temu

Jestem w szoku, że można mieć tak chore poglądy i mieć tak zniewolony umysł przez religię. Prawo do samostanowienia, prawo do podejmowania suwerennych decyzji to podstawa demokracji i każdy powinien je mieć. Nie ksiądz, nie polityk tylko każdy powinien mieć wybór. Mieszanie religii do polityki rodzi tylko nieszczęście, to jest zacofanie, obłuda i fałsz! Cały świat przeciera oczy jak w XXI wieku można cofnąć się do średniowiecza a tutaj im większy prymitywizm i ciemnota tym lepiej. Dziękuję za Wasze opinie bo na pewno na Was nie zagłosuję i jestem przekonany, że wiele osób przy następnych wyborach wyjdzie z tego samego założenia.

njok
11 miesięcy temu
Reply to  tbg

możesz nawet wyjechać stąd np. do Francjialbo Szwecji i tam poznasz nowoczesne uroki zacofania (bo sami sobie to zgotowali) muzułmańskiego który naucza radykalnie tych takich nowoczesnych

walt
11 miesięcy temu
Reply to  njok

a po co mu szkoły koraniczne gdzie indziej skoro taki sam program obyczajowy mają sukienkowi talibowie nad Wisłą ?

dlugo nie
11 miesięcy temu
Reply to  walt

będziesz tak mógł porównywać jak tu nad Wisła katolicy utną ateiście głowę

walt
11 miesięcy temu
Reply to  dlugo nie

mało ateuszy w fazie zarodka wyabortowali polscy katole przez te wszystkie lata w polskich szpitalach rękami katolickich ginekologów jak ten chazan,obecnie nawrócony ? 😉

Mik
11 miesięcy temu
Reply to  dlugo nie

Ktora masz strone Wisly n a mysli,??.

Blondas
11 miesięcy temu
Reply to  walt

Co ty kur…bredzisz ? Ćpasz coś ?

obywatel
11 miesięcy temu
Reply to  Blondas

To norma u komunisty, Faszysty – nie musi ćpać – to ma w genach.

chyz
11 miesięcy temu
Reply to  obywatel

dawno się tak nie uśmiałem

norbi
11 miesięcy temu
Reply to  obywatel

ty a od kiedy faszyści to komuniści ? aaa już wiem 🙂 skoro konfederacja to wolnościowcy to jest to jakaś logika 😉

obywatel
11 miesięcy temu
Reply to  norbi

faszyzm to był socjalizm – czyli lewactwo (tak na prawdę przybudówka komunizmu)

  • z czego powstało PZPR .
Kris
11 miesięcy temu
Reply to  walt

Tak czytam twoje wypowiedzi i coraz bardziej mnie korci, żeby wreszcie odżucic precz te wszystkie katolskie nakazy zakazy i zababony.
To twoja zasługa, wpływ i inspiracja TNX.

Bolek
11 miesięcy temu
Reply to  tbg

Powiadasz ze mieszanie religi do polityki rodzi tylko nieszczescia I to jest zacofanie obłuda I falsz.Nie byłoby obłudy zacofania i fałszu gdyby religi nie mieszano do polityki.Ten okres nowoczesnosci mamy juz za soba np Rosja Sowiecka,Korea Pónocna.Normalnie raj na ziemi.Nieprawdaż geniusiu?

Janusz
11 miesięcy temu

Pokrzyczą jeszcze ze 3 dni i rurka im zmięknie.

obywatel
11 miesięcy temu
Reply to  Janusz

Pokrzyczą aż wirus dopadnie i będzie du….

Kutombo
11 miesięcy temu

Niech sobie protestują-we chu.u to mam,ale nie w czasie pandemii.Za chwile ludzie będą umierać pod szpitalami a te idiotki wirusa roznoszą.Jeśli chcą żeby ich matki i babki sie przekręciły to ich sprawa,ale wielu starszych i chorych ludzi chce nadal żyć.

Józef
11 miesięcy temu
Reply to  Kutombo

Rosja puka do naszych bram a te krzyczą na polski rząd takie obraźliwe teksty normalnie wstyd !

norbi
11 miesięcy temu

uważajcie dziś na siebie , chłopaki ze straży trochę zmarzli z bezczynności i nie zdołali zrealizować planu swojej pani i pani jest zawiedziona . Dziś mogą próbować prowokacji i szukać zaczepki by doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji

Blondas
11 miesięcy temu
Reply to  norbi

Ja bym raczej zwrócił uwagę kto bierze udział w tych marszach bo lewaki,feministki i lgbt podłączają się do protestów i to oni prowokują awantury i atakują kościoły jak to było w innych polskich misstach. Ochrona kościołów nie robi żadnych zadym ani prowokacji.

lewakfeministalgbt
11 miesięcy temu
Reply to  Blondas

tak to ja biore udział w marszu

obywatel
11 miesięcy temu

Szkoda czasu – wysterylizuj się – dozwolone i aborcja będzie tylko zbędną historią.

Krzychu
11 miesięcy temu

Najpierw wsadź sobie pingponga w d… chyba że jesteś pasywny to co innego.

obywatel
11 miesięcy temu
Reply to  norbi

Co ty bredzisz – kierownictwo lewackie jest w dużych miastach a nie w metropolii TBG

  • kto tym dziadostwem pokieruje (lewaccy nauczyciele w domkach przy winku oglądają TV.
Alf
11 miesięcy temu

Wszystko w kraju zaczyna zmierzać w kierunku siłowej konfrontacji. Jeszcze nigdy nie było takiego podziało społeczeństwa jak teraz. Nawet w komunie. Rządy pis i prezesa doprowadziły do tego ,że nawet jak ich mam nadzieję wkrótce usuną , to zasypywanie tej wyrwy potrwa dekadę lub pokolenie.

SLAWO
11 miesięcy temu
Reply to  Alf

TAK JAK ZŁODZIEJSTWO PLATFORMY,TĄ WYRWĘ WŁASNIE TERAZ ZASYPUJEMY,JESZCZE ZEJDZIE ZE 30 LAT ZANIM WSZYSTKO WRÓCI DO NORMY PO TYCH KOMUSZYCH PEOWCACH Z TUSKIEM ,OŚMIORNICZKAMI,TAKI MAMY KLIMAT CZYLI BIEŃKOWSKA NA CZELE,RAZ SIERPEM,RAZ MŁOTEM CZERWONĄ PEOWSKA CHOŁOTĘ!

anonim
11 miesięcy temu

popieram ze protestuja i inni strajkuj a rzą dpisiorski najgorszy nie będzie nam mówił co mamy robic precz z nimi zdrajcy zniszczyli kraj smieszn e ustawy wymyslaja i zakazy z wirusem głupotami sie zajmuja

ruga
11 miesięcy temu
Reply to  anonim

ty słuchaj matki, ojca a nie słuchaj rządu bo g..no z tego rozumiesz chłoptasiu

Maryska
11 miesięcy temu

CZY W TBG NIE MA JUZ SPACEROW??? PADLO TO SMIERCIA NATURALNA ?? BO NIE MA ZADNYCH WZMIANEK NA PORTALACH???

Maryska
11 miesięcy temu
Reply to  Maryska

To było pytanie Umie ktoś na nie odpowiedzieć?

Janusz
11 miesięcy temu
Reply to  Maryska

Nie ma. Odwołałem.

ruga
11 miesięcy temu
Reply to  Maryska

a mamusia też nie wie? no to musisz wujka zapytać

Mik
11 miesięcy temu
Reply to  Maryska

Maryska wracaj na wies.

SLAWO
11 miesięcy temu
Reply to  Maryska

BOJĄ SIE BO JAK ZROBIĄ TO CO W INNYCH MIASTACH,NP W NOWEJ DEBIE TO ZA WSZYSTKO BĘDA MUSIELI ZAPŁACIĆ!RAZ SIERPEM,RAZ MŁOTEM CZERWONA CHOŁOTĘ

Reptilian
11 miesięcy temu

Drogie protestujce, mieliście 5 dni na wygłoszenie przemówienia przez megafony i opowiedzenia tego wszystkiego co tu zostąło napisane codziennie ,przez prawie 2 godziny. A zamiast tego jedyne co umiałyście to bluzgać, wyzywać, wrzeszczeć ,piszczeć i tyle. I co wam przyjdzie z tych protestów?

SLAWO
11 miesięcy temu
Reply to  Reptilian

A TO PRZYJDZIE ,ŻE TRAFIA NA SWOICH I DOSTANĄ PORZĄDNY WPIERDOL KOMUSZE NASIENIE,NIE MA ICH TAK DUŻO,ZASŁANIAJĄ SIE GÓWNIARZAMI 16-18 LAT,A NAWET I MŁODSZYMI.PRECZ ZTARNOBRZESKĄ CZERWONĄ LEWACKO PEOWSKA CHOLOTĄ!RAZ SIERPEM,RAZ MŁOTEM CZERWONĄ CHOŁOTĘ!

Ad.
11 miesięcy temu
Reply to  Reptilian

Te protestujące i ich samce to lewacko-pełowskie wywłoki,które kiedyś były kobietami.

stefan
11 miesięcy temu

Prawo kobiet do decydowania w sytuacjach nadzwyczajnycg jest niezbywalne , i zadne przepisy ani religia nie moga tego ograniczać !!! Przeciez kobiety nie chcą aborcji , chca mieć wybór w najbardziej dramatycznych chwilach swego życia kiedy często sa zostawione same z problemami .

mimas
11 miesięcy temu
Reply to  stefan

kto ci to powiedział ?one tylko potrzebują seksu tylko tak ich słychać ;jeb ..ć jeb…ć jeb…ć jeb,,,ć a potem (pewnie nie był dobry) i wtedy wypier.. wypier. wypier .

Poli
11 miesięcy temu

Jest dziś marsz w Tbg? Ktoś coś wie?

MZONK
11 miesięcy temu
Reply to  Poli

Podobno w piątek nie ma. W sobotę ma być kolejny spontaniczny spacer o g.18

Ad.
11 miesięcy temu
Reply to  MZONK

Srać na nich.

łysy
11 miesięcy temu
Reply to  Poli

Nie ma i nie będzie.

Blondas
11 miesięcy temu

No i wyszło że to nie dziewczyny atakują kościoły i niszczą pomniki tylko prowokacyjne akcje podłączających się do nich lewaków oraz środowisk związanych z LGBT dodatkowo podburzani przez lewacki TVN i GW. Ich główny cel to obalenie rządu PiS i przedterminowe wybory.
Nawet otwarcie o tym piszą na swoich forach internetowych.

stan-ley
11 miesięcy temu
Reply to  Blondas

gdzie wyszło to wyszło ale ” bóg jest kobietą wołały” co nie zmienia wspólnoty protestów z tymi lewakami

Piotr
11 miesięcy temu

Tylko mordercy popierają morderców

Mieszkaniec
11 miesięcy temu

Bardzo ciekawy artykuł na temat tych niby protestów kobiet. W Polsce i poza Polską jest wiele sił, które rewolucję uważają za jedyny sposób odsunięcia PiS od władzy. Podobnie było na Ukrainie z rządem Janukowicza. Wytłumaczcie,waszym kobietom, że są wykorzystywane przez lewackie ugrupowania. Pani Lempart jest wam znana, nawołuje do wojny,rewolucji ,aborcja to przykrywka…. A tu taki cytat z wywiadu ” Marta Lempart, która nawołuje do bezprawia i domaga się niczym nieograniczonej możliwości zabijania nienarodzonych dzieci, już w 2017 roku oświadczyła w rozmowie z „Wysokimi Obcasami” – dodatkiem do „Gazety Wyborczej”, że woli psy niż dzieci, bo te są głośne, biegają i „nie umie z nimi rozmawiać”. Dziś przypominamy te absurdalne wywody, aby pokazać, co tak naprawdę stoi za protestami, które rzekomo są organizowane po to, aby walczyć o „prawa kobiet”. To jest wojna kulturowa, sponsorzy on Sorosa, z funduszu norweskiego ,widać to… oni są zorganizowani jeżdżą na szkolenia mają sprzęt nagłośnieniowy. Tu nie chodzi o aborcję! Szybko stało się oczywiste, że jeśli już dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulice, mogą być nośnikami dowolnej sprawy: antyrządowej, antyestablishmentowej, antyklerykalnej, anarchistycznej, bluźnierczej czy zabawowej itp. itd. Nieprzypadkowo postulatami rewolucjonistek na obecnym etapie są dymisja rządu czy likwidacja Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego w… Czytaj więcej »

SLAWO
11 miesięcy temu

DO 8 LATEK GROZI ORGANIZATORKOM MARSZU PRZEKLINAJĄCEJ HOŁOTY,ZAPOWIEDZIAŁ MINISTER ZIOBRO,BRAWO WY.HAHAHAHAHA

Jan
11 miesięcy temu

Pamietam podobna sondę z czerwca ,Rafau bił Dudę na głowę ….

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
82
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content