Transmisja XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega

Na dzień 31 marca 2021 r. (środa) na godzinę 13:00 została zwołana XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5. Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta Tarnobrzega. Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Miasta Tarnobrzega.

6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

1. określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

2. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega,

3. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej,

4. zmian w Statucie Miasta Tarnobrzega,

5. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega,

6. nadania nazwy rondu położonemu w Tarnobrzegu,

7. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu, obręb Kajmów,

8. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Onufrego,

9. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Litewskiej i Tarninowej,

10. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu obręb Sobów stanowiących własność gminy Tarnobrzeg,

11. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości obręb Kajmów i Machów,

12. określenia zasad nabywania nieruchomości,

13. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg w 2021 r.,

14. określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnobrzeg,

15. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnobrzeg na lata 2021-2026,

16. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023,

17. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

18. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej,

19. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

20. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg,

21. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,

22. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,

23. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

24. stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu Osiedla Sielec,

25. zmian w budżecie na 2021 rok,

26. zmian w budżecie na 2021 rok,

27. zmian w budżecie na 2021 rok,

28. zmian w budżecie na 2021 rok,

29. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
 

  7. Sprawy bieżące.
  8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
  9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.

LINK DO UCHWAŁ – TUTAJ

LINK DO TRANSMISJI  – TUTAJ

Subskrybuj
Powiadom o
23 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mar
14 dni temu

A co to, nie było skargi działkowców? Czy jeszcze nie rozpatrzona? Bo narzekania w komentarzach było niemało i wychodzi na to, że więcej niż jedna osoba niezadowolona.

Bolek
14 dni temu
Reply to  Mar

Dopuść możliwość że to nie działkowcy krytykowali tylko oponenci obecnej władzy a jak wiadomo każdy powód jest dobry by napinać mięśnie w wirtualnym świecie a życie jak to życie zazwyczaj szare

Alf
14 dni temu
Reply to  Bolek

Taki przykaz z centrali na Nowogrodzkiej w Warszawie wszyscy dostają. Tam gdzie nie rządzą krytykować wszystkich i wszystko. Podobno są do tego wyznaczone konkretne osoby. Są potem z tego rozliczane. Tu jest podobnie.

Bolek
14 dni temu
Reply to  Alf

Chyba nie sądzisz ze przeciwnicy Nowogrodzkiej używaja innych metod.Niczym się nie różnią w tym temacie.

Alf
14 dni temu
Reply to  Bolek

Na pewno też .Zgodzisz się chyba jednak ,że nigdy wcześniej tak ordynarnej i prymitywnej propagandy jak teraz nie było. Obejrzyj Wiadomości sprzed 10 lat a zrozumiesz jaka zaszła zmiana.

Bolek
14 dni temu
Reply to  Alf

Zerkam od czasu do czasu na ponoć reżimowe wiadomości i ponoć niezależne media i mówiąc szczerze obydwie strony biją poniżej pasa.Inne akcenty i metody a cel taki sam.Dlatego częściej przebywam w ogródku niż przed tv.

Mar
14 dni temu
Reply to  Bolek

Kto co pisze ten to pisze. Mnie interesuje czy, a jeśli tak, to kiedy ludzie przejdą od narzekania do działania. Bo wielokrotne narzekania były m.in. na stan ul. Łokietka, zwężenia jezdni, czy ostatnio likwidację działek, ale nie kojarzę, żeby rada miejska rozpatrywała skargi czy inne wystąpienia do tej rady dotyczące tych tematów. No to narzekajmy dumnie dalej, ciekawe ile to da.

Alf
14 dni temu
Reply to  Mar

A może dałeś się wkręcić . Tak jak wcześniej Bolek o tym słusznie napisał. Pewnie zdecydowana większość negatywnych komentarzy nie pochodziła wcale od działowców a osób pod nich się podszywających. Takie czasy

Mar
14 dni temu
Reply to  Alf

Kto by nie pisał takich komentarzy, to bez złożenia stosownego wystąpienia do władz miasta są one tylko dumnym narzekaniem. Poza tym o daniu się wkręcić możnaby mówić, gdybym ja napisał skargę w sprawie działkowców pod wpływem przeczytanych komentarzy. Tymczasem ja ani tego nie zrobiłem ani nie zamierzam, bo nie jestem działkowcem – niech ich obrońcy piszą.

Alf
13 dni temu
Reply to  Mar

Ale wyraziłeś swoje zdziwienie , że po takiej burzy w komentarzach nikt nie wystąpił oficjalnie

Mar
13 dni temu
Reply to  Alf

Tak, bo dziwne jest dla mnie, że przy takiej obronie działkowców w komentarzach wychodzi na to, że skargi nie było. Ale nic to, zobaczymy ile wyniknie z narzekania.

Puzon
12 dni temu
Reply to  Mar

Pora przestać narzekać na mieszkańców. Oni wybrali radnych, by ich reprezentowali i im płacą za to. Wybrali jak wybrali, ale ciągle apelowanie, aby pisali skargi do rady nie do końca jest sprawiedliwe. Zajęci codziennymi problemami ludzie nie maja siły upominać się o cokolwiek. Proszę najpierw zacząć rozliczać konkretnych radnych, za ich bezczynność, brak zajmowania stanowiska na sesjach a dopiero potem apelować do mieszkańców. Rada zaprezentuje władzę nadzorczą nad prezydentem, ale jak widać z żaden sposób z niej się nie wywiązuje. Teraz nagle się obudzili,pierwszy raz się sprzeciwili prezydentowi i to z jakiego powodu? Nie chcą odnowić palm na Wisłostradzie.

Mar
12 dni temu
Reply to  Puzon

Szanowny Puzonie, jeżeli wierzysz w to, co napisałeś, to droga wolna, możesz przekonywać radnych do, jak rozumiem, większych starań na rzecz miasta. Ja jestem zwolennikiem demokracji bardziej bezpośredniej.

Puzon
12 dni temu
Reply to  Mar

Pochwalam takie działania, ale proszę -tu się powtórzę -najpierw krytykować radnych i od ich wymagać, a nie mieć w pierwszej kolejności pretensji do mieszkańców za brak działania.

Mar
12 dni temu
Reply to  Puzon

Ja nie mam pretensji do mieszkańców, po prostu dziwi mnie brak wystąpień w niektórych sprawach biorąc pod uwagę stopień narzekania w tych sprawach. Znam przypadek z innej gminy, gdzie grupa mieszkańców potrafiła się zorganizować i złożyć do wójta wniosek o remont swojej drogi wraz z podpisami ludzi mieszkających przy tej drodze. Czy coś wskórają to się okaże, ale przynajmniej nikt nie będzie miał wymówki, że nie wiedział o problemie itp.

Owen
13 dni temu
Reply to  Mar

Nie było prezydentów na sesji, to znaczy Dariusza z Krosna i sołtysa z Woli Baranowskiej, to do kogo te skargi działkowców miały byc kierowane? Do Pana Boga? Wystarczy mniejszy Bóg – Bożek.

Mar
13 dni temu
Reply to  Owen

Ja napisałem wyżej o skardze do rady miejskiej. Przykładowa uchwała dotycząca skargi w innej sprawie:
http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/413.pdf
Ale dobra, narzekajmy dumnie dalej, ciekawe ile to da.

Z Serbinowa
13 dni temu
Reply to  Owen

Po a to ściągnęli Mastalerza
Ten z uśmiechem sprawę odszkodowania zwalił na Kielba
I Bożek hepi
Jakie zaklamanie Mastalerz zawinił kowala powiesili
A Mastalerz to już pracuje w instytucjach w mieście czy nadal w firmie ochroniarskiej

As
12 dni temu
Reply to  Z Serbinowa

To tam było to słynne zwolnienie lekarskie ?

Gość
13 dni temu

TA CAŁA SESJA TO JAKIEŚ POSIEDZENIE KÓŁKA WZAJEMNEJ ADORACJI. Wytrzymałem do momentu gdy radna Kapuściak zabrała głos i zaczęła adorować komendanta policji. Te wszystkie działania policji to ich zakichany obowiązek. Za to biorą pieniądze. Tak samo jak obowiązkiem radnych jest dbanie o dobro i rozwój miasta. Jak widać są takie osoby które tego nie rozumieją! TYLKO DLACZEGO PCHAJĄ SIĘ NA TAKIE STANOWISKA ?! NA ŚWIĘTA ŻYCZĘ IM ABY JAKIMŚ CUDEM POSZLI PO ROZUM DO GŁOWY I ZARAZ PO ŚWIĘTACH ZREZYGNOWALI Z ZAJMOWANYCH STANOWISK. Szkoda miasta na Wasze zabawy 🙁

Mieszkaniec
12 dni temu
Reply to  Gość

Brawo Logicznie i prawdziwe Styl Pcimia.

nie telewidz
11 dni temu

Nie oglądam tych ich sesji bo mnie zwyczajnie wq…ą. Sorry.

23
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x