Konferencja prasowa Klubu Konfederacji i Ruchu Narodowego – podsumowanie

Sukces zbiórki podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego: „Lasy Zwierzyniec i Jasień”, płatne strefy parkowania w centrum i nad Jeziorem Tarnobrzeskim, niezgodna z prawem wycinka krzewów rokitnika pospolitego na skarpie, koncepcja zagospodarowania terenu nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz brak postulatu zgłaszanego przez prezydenta miasta w ramach Czwórmiasta o bezpośrednie połączenie z CPK przez Szprychę nr 6 Tarnobrzega i Sandomierza w Strategicznym Studium Lokalizacji Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

– to tematy poruszone przez liderkę tarnobrzeskiego Klubu Konfederacji podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej.

Małgorzata Zych podsumowała zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego: „Lasy Zwierzyniec i Jasień”. Zebrano 1600 podpisów, podziękowano zarówno Tarnobrzeżanom za poparcie projektu, organizacjom przyrodniczym: PTP Wolne Rzeki oraz Lidze Ochrony Przyrody, które aktywnie włączyły się do zbiórki podpisów, jak również byłym prezydentom miasta Tarnobrzega: Stanisławowi Żwirukowi, Janowi Dziubińskiemu, Norbertowi Mastalerzowi, Grzegorzowi Kiełbowi za udział w komitecie i poparcie dla całej akcji. Wyrażono przekonanie, że ponad 5. krotne przekroczenie minimalnej potrzebnej liczby podpisów pod projektem uchwały osiągnięto dzięki zaangażowaniu różnych środowisk ponad podziałami politycznymi oraz dużej świadomości mieszkańców, co do tego, że należy ochronić „zielone płuca” Tarnobrzega przed intensywną wycinką drzew.

PŁATNE STREFY PARKOWANIA W CENTRUM I NAD JEZIOREM TARNOBRZESKIM

Powrócono do tematu ustanowienia płatnych stref parkowania w mieście i nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Poinformowano mieszkańców, że wojewoda uchylił uchwałę RM Tarnobrzega z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie płatnych stref parkowania podważając zarówno podstawę prawną pobierania opłaty dodatkowej za brak uiszczonej opłaty za parkowanie na terenach, które nie są drogami publicznymi, jak i modyfikacje wprowadzone w uchwale w zadaniach Straży Miejskiej. Takie tereny to parkingi nad jeziorem oraz wydzielone fragmenty działek przy Placu Bartosza Głowackiego, ul. Kościuszki i ul. Piłsudskiego. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie wydał WSA w Rzeszowie II SA/Rz 822/20 w dniu 30 września 2020 roku. Pomimo tego faktu prezydent wydał 14 czerwca 2021 roku zarządzenie w sprawie wysokości opłaty wjazdowej na tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim z opłatą dodatkową 60 zł. Prawidłowe zarządzenie zostało wydane dopiero 7 lipca 2021 roku i dlatego też nastąpiło przesunięcie w dacie poboru opłat o dwa tygodnie dopiero po uprawomocnieniu się zarządzenia, co skutkowało stratami finansowymi dla miasta. Pomimo tego, że obowiązuje rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w tej sprawie na parkometrach zainstalowanych nad jeziorem nadal istnieje informacja o sankcji 60 zł za nieuiszczenie opłaty.

Podkreślono, że pomysł ustanowienia drogich, dzierżawionych od niemieckiej spółki parkometrów jest przejawem niegospodarności prezydenta oraz ekonomicznej nieopłacalności przedsięwzięcia. Dochody za wjazd nad jezioro zamiast w całości wpływać do budżetu Miasta Tarnobrzega będą musiały pokryć czynsz dzierżawny za parkometry. Nie byłoby takiej sytuacji oraz podwyżki z 6 zł do 10 zł za parkowanie, gdyby przyjęto inne rozwiązanie poboru opłat, czyli przy wjeździe nad jezioro. Podwyżka ta spowodowana jest tylko i wyłącznie tym, że zdecydowano się na ustawienie parkometrów, które jak wskazywano wcześniej ich roczny koszt funkcjonowania wyniesie połowę z 350 tys. ( dochody w 2019 r.) wpływów za wjazd nad jezioro. Aby uniknąć tak dużych strat zdecydowano się na podwyżkę, czyli główny ciężar finansowy wprowadzenia parkometrów przerzucony został na mieszkańców oraz odwiedzających jezioro. Zauważono, że w prawdzie przychylono się do postulatu zgłaszanego wcześniej przez środowisko Konfederacji i Ruchu Narodowego dotyczącego zwolnienia z opłat za parkowanie po godz. 18 jednak zapomniano o ulgach dla grup słabszych np. niepełnosprawnych a także o tym, że opłata będzie obowiązywała również poza sezonem letnim, przez cały rok, co wydaje się bezpodstawne, bo to w głównej mierze Tarnobrzeżanie korzystają z terenów nad jeziorem poza sezonem letnim. Podkreślono, że w zarządzeniu prezydenta nie uwzględniono też opłat za wjazd autobusów dla których nie ma wydzielonych miejsc parkingowych. Zauważono także brak wydzielonej plaży dla osób korzystających z jeziora z psami. Podkreślono, że Konfederacja była i jest nadal przeciwna kolejnym dodatkowym obciążeniom Tarnobrzeżan w postaci płatności za parkowanie w mieście oraz po sezonie letnim nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

MIASTO POWINNO PRZEJĄĆ OD GMINY NOWA DĘBA GRUNTY BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCE DO JEZIORA

Poruszono problem podejmowany przez „Tygodnik Nadwiślański” dotyczący niezgodnej z prawem wycinki nad Jeziorem Tarnobrzeskim ma prywatnych działkach krzewów rokitnika pospolitego, które posadzone zostały tam w ramach rekultywacji terenu i umacniania skarp nad jeziorem. Sprawa została zgłoszona do prokuratury przez prywatną osobę, Pana Lipowskiego. Konfederacją popiera jego działania i stoi na stanowisku, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 października 2014 roku nie można celowo i umyślnie niszczyć roślin będących pod częściową ochroną, a do takich należy rokitnik. Zniszczenie rokitnika na skarpach Jeziora Tarnobrzeskiego może w przyszłości skutkować osuwiskami. Aby zapobiec dewastacji terenów nad naszym jeziorem należy dołożyć starań, aby zadbać o przestrzeganie prawa w zakresie ochrony przyrody oraz zapobiec sytuacji z którą mieliśmy do czynienia kilkadziesiąt lat temu, kiedy nie przejęto terenów po kopalni siarki, czego konsekwencją jest fakt, że do budżetu miasta Tarnobrzega nie wpływają środki z całej TSSE. Dlatego należy przejąć grunty bezpośrednio przylegające do jeziora, które obecnie leżą w granicach administracyjnych Gminy Nowa Dęba, która nie dba na tym terenie w sposób właściwy o przestrzeganie prawa w zakresie ochrony przyrody, czego wymownym przykładem jest zniszczenie krzewów rokitnika pospolitego. Tereny te powinny w głównej mierze należeć do Tarnobrzega, ponieważ to nasza gmina ponosi koszty finansowania nowo powstającej infrastruktury nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Jeżeli prezydent i Rada Miasta Tarnobrzega nie zadbają o ten żywotny interes miasta i mieszkańców i nie podejmą uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych naszej gminy Konfederacja wystąpi z taką obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Jako wzór w tej sprawie wskazano uchwałę Rady Gminy w Jezioranach Wielkich.

BRAK USŁUG ZDROWIA W KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAD JEZIOREM TARNOBRZESKIM

Małgorzata Zych podjęła również temat ogłoszenia przez prezydenta miasta postępowania na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu nad Jeziorem Tarnobrzeskim w zakresie turystycznym oraz rekreacyjno -wypoczynkowym. Zauważono, że w planach tych brakuje zgodności z uchwalonym w 2018 roku przez Radę Miasta Tarnobrzega planem zagospodarowania przestrzennego terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim, który uwzględnia usługi zdrowia. Jest to lekceważenie uchwalonego prawa oraz ignorowanie faktu, że nad Jeziorem Tarnobrzeskim znajdują się wody siarczkowe, które mogą być wydobywane dla celów rozwoju usług zdrowotnych. Podkreślono, że Tarnobrzeg nie może rozwijać się tylko w oparciu o turystykę i rekreację a powinno uwzględniać się w planach rozwoju naszego miasta także usługi dotyczące zdrowia, które są wymieniane w wielu rankingach dotyczących najbardziej perspektywicznych branż gospodarki. Zawsze w zestawieniach zagranicznych ośrodków badawczych są wymieniane na 2 lub 3, 4 miejscu. Przypominano w tym kontekście koncepcję dra inż. Witolda Zycha powstania nad Jeziorem Tarnobrzeskim publicznych basenów z wodą siarczkową. Przypomniano również, że zgodnie z wolą mieszkańców projekt dotyczący wykonania odwiertu wód siarczkowych zajął w BO 2020 drugie miejsce i zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I GSK 1637/20 z dnia 9.06.2021 r. powinien zostać zrealizowany.

SZPRYCHA OMINIE TARNOBRZEG?

Małgorzata Zych poinformowała także, że w dniu 22.04. br. Zarządzeniem Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego przyjęto Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) w którym nie uwzględniono postulatu zgłaszanego przez prezydenta miasta w ramach Czwórmiasta o bezpośrednie połączenie z CPK przez Szprychę nr 6 Tarnobrzega i Sandomierza.

info: komunikat prasowy

Subskrybuj
Powiadom o
40 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Odyseusz
1 miesiąc temu
Komar
1 miesiąc temu
Reply to  Odyseusz

Zdupczaj

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Odyseusz

Nie chcesz to nie musisz się szczepić ale posługiwanie się głupawym i tekstami świadczy o stanie twojego umysłu .

Odyseusz
1 miesiąc temu
Reply to  obywatel

Posłuchaj mądrzejszych w linku, niestety nie ma wersji dla dzieci:)

zombie covid
1 miesiąc temu
Reply to  Odyseusz

zrób lepiej jakiś najazd na punkt szczepień 😉 bedzie spektakularniej niż wklejanie w kółko tego samego linku z pierdołami

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Odyseusz

To tacy mądrzy jak ty – rozdają dyplomy profesorskie, doktorskie, magisterskie jak widać byle komu – to taka pozostałość po komunie – głupi ale wierny .

smile
1 miesiąc temu
Reply to  obywatel

Ci zaszczepieni to są dopiero mądrzy….:))))))))))))))))))))))))))

zombie covid
1 miesiąc temu
Reply to  smile

tak jest 🙂 zyskałem nowe moce i mam połączenie z Billem … bój się bo niedługo armia zasczepionych zombie cie zje 😉

Mirek
1 miesiąc temu

O tym że parkometry nad jeziorem to głupota przekonalem się w czasie minionego weekendu kiedy trzeba było stać w kolejce 15 min aby zapłacić za bilet, poza tym żeby ludzi straszyć 60 zł kary za brak biletu podczas gdy to nielegalne to już przegięcie

Bolek
1 miesiąc temu
Reply to  Mirek

Masz aplikacje płacisz leżąc na plaży a w kolejce stoisz jak masz kaprys to chyba oczywiste.Pisanie o 60 zł kary to najzwyklejsze bzdury

orzeł
1 miesiąc temu
Reply to  Mirek

jak jesteś na tyle yntelygentny, że nie potrafisz obsłużyć prostej apki i zapłacić zdalnie to czekaj nawet 3 godziny. chyba że jesteś jednym z dwóch „dziennikarzy” to zawsze trzeba coś znaleźć:) choć jeden to chyba nawet auta nima 🙂

Dziennikarz
1 miesiąc temu
Reply to  orzeł

Odezwał się urzędnik lub zatrudniony na umowę zlecenie osoba typu Cezar. Nikt nie lubi jak mu się patrzy na ręce

tyż ham
1 miesiąc temu
Reply to  Dziennikarz

pudło, zero powiązań z urzędem 🙂

Dziennikarz
1 miesiąc temu
Reply to  tyż ham

A ty to skąd wiesz skoro pisał. ORZEŁ Nie ładnie pisać pod różnymi nickami
Wstyd przynosi ten Bozkowy Dwór

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Dziennikarz

Też mam takie odczucie że niektórzy obrońcy burmistrza i urzędników piszą pod różnymi nikami ale cóż perfidia , zakłamanie tego stada przechodzi wszelkie granice, za wszelką cenę bronić burmistrza i urzędników NIEUDACZNIKÓW aby tylko być i pozostać przy korycie.

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Dziennikarz

Zwłaszcza ten co bierze niezasłużoną i nienależną kasę i złodziej .

Tarnobrzezanin
1 miesiąc temu

Gdzie byli i są prawnicy miasta.
Kto ich rozliczy za naruszanie prawa i wyrządzone miastu szkody
Opłata za wjazd idzie do prywatnej kieszeni i za dzierżawę parkomatow
Gdzie radni gdzie komisja rewizyjna
WOTUM ZAUFANIA bez debaty Wszyscy są chepi

Gajowy
1 miesiąc temu
Reply to  Tarnobrzezanin

Przywrócić „wiewióreczkę”, przywrócić „wiewióreczkę”, przy wjeździe nad jezioro.
Wiewióreczka to ta pani co wcześniej pobierała opłaty. Miała zgrabne nunie i taką samą figurkę 🙂

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Gajowy

Sama dawała radę a teraz biletomaty nie nadążają z poborem opłat.

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Tarnobrzezanin

Sprawdzają konto po przelewach z urzędu.
A jacy radni to bezradni a komisja rewizyjna jest od tego aby burmistrzowi nikt kłód pod nogi nie rzucał, bo kto ma niby sprawdzać : milicjant, pracuś ze spółdzielni, ten co znajomy , z rodziny pracuje w urzędzie lub ma posadkę w radzie nadzorczej, ten co mu burmistrz parking zrobił, ten co z komitetu burmistrza startował w wyborach, urzędnik, ten co pracuje w spółce miasta, ten co dostaje kasę od Burmistrza z urzędu miasta na działalność swojego stowarzyszenie czy fundacji ????
Kasa leci dla siebie więc jest dobrze dla nich – a reszta niech spier…La bo ta reszta jest tylko przy wyborach , raz na jakiś czas a i tak ciemnotę się im wciśnie a oni łykną
Nikt ich nie rozliczy bo niby kto jak w milicji, prokuratorzy, sądzie Tbg SAMI SWOI znajomi a oni są od tego aby trzymać za mordę zwykłych obywateli a nie patrzeć co robią swoi ( z rodowodem z PZPR).

TBG
1 miesiąc temu

rosimy Konfederację aby zajęła się remontem ulicy Długosz na Miedchocinie od lutego 0 działań droga w fatalnym stanie po zdarciu nawierzchni asfaltowej po co ? i pozostawione wykopy ,prosuimy również o zajęcie się inwestycją tj,drogą wyjazdową z miasta w kierunku ocic chmielów tak któtki odcinek a tak długo robiony i w jakim tempie

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  TBG

A co burmistrz i urzędnicy, radni – nieudacznicy nie dają rady – to za co te nieroby kasę biorą ???

Alf
1 miesiąc temu

A myślicie o kwestii pobierania opłat za parkowanie poza wyznaczonego do tego parkingami. Wiele osób parkuje gdziekolwiek bo miejsc zwyczajnie brakuje. Dobrze tą sytuacje widać na zdjęciach z drona z poprzedniego weekendu. Tłumaczenia jednych ,że opłata pobierana jest za wjazd a nie za parkowanie wydają mi się nie trafione bo płacimy dopiero po zaparkowaniu. Wjechać i wyjechać możemy bezpłatnie. Żądanie opłat za parkowanie na trawie wydaje mi się bezprawne.

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Alf

Napisz petycję do burmistrza – skóra opłata jest za wjazd ( czytaj zarządzenie burmistrza) to może przestaniecie pierd ..lić że za parkowanie ,.

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Odyseusz

Przestać pierd ..lić .

smile
1 miesiąc temu
Reply to  obywatel

On jeszcze może….a Ty już nie…:)))))

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  smile

On to tylko na forum farmazony .

Odyseusz
1 miesiąc temu

Patrzcie jak was robią w *uja

łgarz niedzielski.jpg
Odyseusz
1 miesiąc temu

Bierzecie na własną odpowiedzialność udział w eksperymencie medycznym !

kłamcy szcz4pionkowi.jpg
As
1 miesiąc temu

Mam pytanie do admina tej strony. Nie możecie tego dzbana Odyseusza wreszcie zbanować ? chyba ,że utożsamiacie się z tymi treściami to co innego

Odyseusz
1 miesiąc temu
Reply to  As

O co ci chodzi człowieczku? Czy w którymś miejscu piszę nieprawdę, możesz zawsze sprawdzić w necie. Po za tym kto chce ten czyta , kto nie chce jego wola. Przynajmniej mam czyste sumienie że daję ludziom alternatywną wiedzą inna niż ta w propagandowych masmediach !

Bozo
1 miesiąc temu
Reply to  As

Idź lepiej zapisz się na trzecią dawkę fajzerka, a nie będziesz tu od dzbanów wyzywał

smile
1 miesiąc temu
Reply to  Bozo

A potem na czwartą i na piąta dawkę….:))))

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  As

Może czas tego popier..ca wyłączyć .

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  obywatel

To chodzi o człeka z przed naszej epoki – tego z mitologii , niech spierd .La do swoich czasów.

smile
1 miesiąc temu
Reply to  obywatel

Idź się wypałuj…to Ci ulży….:))))

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  smile

Wolałbym innych ale cóż takie państwo .

zombie covid
1 miesiąc temu

nawiedziona baba

40
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content