Zasada memoriałowa – czym jest?

Więcej artykułów i poradników z dziedziny księgowości, prawa pracy i zarządzania znajdziesz na portalu magazynprzedsiebiorcy.pl

Czym jest zasada memoriałowa?

Zasada memoriałowa to koncepcja w rachunkowości, która wymaga, aby wszystkie transakcje były zarejestrowane w okresie, w którym miały one miejsce, niezależnie od terminu rzeczywistego przypływu pieniężnego. Ideą zasady memoriałowej przede wszystkim jest to, że zdarzenia finansowe będą ujęte w zestawianiu przychodów i kosztów w momencie wystąpienia transakcji (np. sprzedaży), a nie po faktycznej zapłacie. Praktykowanie zasady memoriałowej w procesach rachunkowości daje dokładniejszy wgląd w rzeczywistą sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Potrzeba stosowania zasady memoriałowej

Pierwszą rzeczą przemawiającą za tą metodyką jest złożoność współczesnych transakcji gospodarczych. Metoda memoriałowa weszła do powszechnego użytku właśnie z tego powodu. Duże przedsiębiorstwa, które często sprzedają swoje towary na kredyt, mogą przez długi okres uzyskiwać przychody z dóbr, które zostały sprzedane nawet we wcześniejszych kwartałach. Rejestrowanie takich transakcji jedynie w momencie ostatecznego wpływu płatności skutkowałoby uzyskaniem niedokładnych informacji o stanie finansowym danej firmy. Ponadto, inwestorzy wymagają terminowego oraz precyzyjnego raportowania o wynikach finansowych. Zasada memoriałowa wpływa na lepszą samoświadomość kondycji przedsiębiorstwa, co ma wpływ na wszystkie jej aspekty, także te, dotyczące przyszłych działań.

Dodatkowo, dzięki zasadzie memoriałowej można lepiej dokonać pomiaru wyników działalności firmy w danym okresie. Gdy przedsiębiorstwo chce przeanalizować swoje rzeczywiste wyniki (np. w roku obrotowym lub kwartale), wcześniejsza praktyka zasady memoriałowej znacznie to ułatwia. Gdy przychody są rejestrowane w okresie, w którym dostarczane są wytwarzane towary i usługi, a koszty są ujmowane w momencie ich ponoszenia, to uzyskane wpływy będą współmierne do kosztów poniesionych w tym samym okresie. Informacje finansowe zarejestrowane wedle rachunkowości memoriałowej umożliwiają firmie obliczenie jej kluczowych wskaźników finansowych, takich jak marża zysku netto i brutto oraz marża operacyjna.

Jak to wygląda w praktyce?

Weźmy skrajny przykład. Załóżmy, że dane przedsiębiorstwo nie odnotowało żadnej sprzedaży w bieżącym miesiącu. Nie będzie więc miało przychodów oraz nie poniesie żadnych kosztów bezpośrednich, jednak nadal będzie obarczona kosztami niezwiązanymi ze sprzedażą, takimi jak czynsz, utrzymanie infrastruktury itd. Niektóre z tych kosztów mogą nie zostać zapłacone do końca tego miesiąca, mimo że zostały już naliczone w tym okresie.

Zgodnie z zasadą memoriału koszt zawsze powinien zostać zaksięgowany w momencie jego realnego poniesienia, niezależnie od tego, czy został opłacony oraz niezależnie od jego związku z przychodami. Podobnie, jeżeli przychód jest związany z danym terminem, a ten już upłynął, to także należy go zaksięgować, nawet jeżeli nie został on otrzymany w danym okresie rozliczeniowym.

Ograniczenia zasady memoriałowej

Znaczące ograniczenia zasady memoriałowej można łatwo dostrzec, analizując poniższy przykład: Załóżmy, że firma ABC nigdy nie dokona należytej zapłaty za materiały budowlane zakupione w spółce XYZ? Taka sytuacja wywołałaby prawdziwy problem finansowy dla strony sprzedające oraz poważnie zaszkodziłaby prowadzonej przez nią księgowości. Rachunkowość memoriałowa może wskazać, że przedsiębiorstwo wygenerowało zysk, podczas gdy zaksięgowane przychód nigdy nie wpłynie. W ekstremalnych sytuacjach dana firma może zbankrutować, chociaż jej sprawozdania finansowe wskazują na zysk.

Zobacz też: https://ebudowa.pl/ekran-zagrzejnikowy

artykuł sponsorowany
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content