Spłata spadkobierców z odziedziczonej nieruchomości

Zwykle po śmierci jednego rodzica czy też obojga dom, który był ich własnością, przechodzi na kilka osób. Dochodzi więc do dziedziczenia nieruchomości w częściach. Jako że rzadko spadkobiercy chcą mieszkać razem, rozsądne staje się podzielenie spadku. Zwykle wybiera się przepisanie nieruchomości na jedną bądź dwie osoby z obowiązkiem spłaty pozostałych. Jak jednak technicznie rozwiązać tę kwestię? Jak ustalić wysokość spłaty i ją wyegzekwować? Te tematy rozwija poniższy artykuł.

 

Wyjście ze współwłasności domu

Nabycie majątku w drodze dziedziczenia powoduje wejście w stan posiadania na zasadzie współwłasności spadkobierców w częściach ułamkowych. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego spadkobiercy nie mają określonego terminu na wyjście ze współwłasności. Zgodnie z tym roszczenie o dział spadku nie ulega przedawnieniu. A zatem do momentu podziału spadku to wszyscy spadkobiercy są współwłaścicielami domu (i innych elementów spadku). Dział spadku ma na celu wyjście ze współwłasności i przypisanie konkretnych części spadku danym osobom.

Jednym ze sposobów na dział spadku jest zrzeczenie się swojego udziału odpłatnie na rzecz innej osoby. Wówczas pozostaje obowiązek spłaty. Nie można jednak zmusić nikogo do takiego rozwiązania. Natomiast po stwierdzeniu nabycia spadku (sądownie lub notarialnie) można przeprowadzić jego dział także przed sądem lub przed notariuszem.

Warto też pamiętać, że podział może obejmować spadek w całości lub jego część. Należy wskazać wartość spadku oraz oczywiście sposób dokonania go. Jeśli spadkobiercy są zgodni co do tych kwestii, poleca się wizytę u notariusza. Tam sprawnie i szybko można załatwić formalności, ale należy liczyć się z większymi kosztami niż w sądzie (gdzie z kolei wszystko trwa znacznie dłużej).

Przeczytaj też: https://www.spadek.info/odziedziczenie-czesci-domu-a-splata,1329,p.html

Sposoby na dział spadku

Jak już wspomniano, dział spadku może dotyczyć przyznania nieruchomości jednej osobie (czy większej liczbie) z obowiązkiem spłaty pozostałych. Warto jednak mieć na uwadze, że są też inne sposoby na podział spadku. Zaliczamy do nich:

  • podział fizyczny, czyli podział w naturze,
  • podział cywilny, czyli sprzedaż majątku i podział uzyskanej kwoty przez spadkobierców.

Sąd orzeka taki podział, jaki zgłoszą zgadzający się na dany sposób wszyscy spadkobiercy. Jeśli jednak między nimi jest spór lub też występują inne problemy (np. niezgodność z zasadami współżycia społecznego), wówczas sąd podejmuje decyzję o sposobie podziału spadku, także domu, jeśli należy do majątku spadkowego.
Opłaty sądowe nie są wysokie. Koszt w przypadku wniosku o dział spadku to 500 zł, gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu – 300 zł, a jeśli chcemy jednocześnie znieść współwłasność to odpowiednio 1000 lub 600 zł.

Notariusz przyjmie nas z tą kwestią tylko jeśli spadkobiercy są zgodni co do podziału spadku. Wówczas koszt będzie wyższy, ale czas załatwienia formalności znacznie krótszy.

Więcej informacji: https://www.spadek.info/spadek,1,k.html

Dział ze zniesieniem współwłasności

Każdy ze spadkobierców może złożyć do sądu wniosek o zniesienie współwłasności wraz z działem spadku. Oczywiście do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty: potwierdzenie stwierdzenia nabycia spadku, spis inwentarza, informację o testamencie oraz dowody na posiadanie przez spadkodawcę nieruchomości (o ile wchodzi w skład spadku). Jeśli nie mamy spisu inwentarza, podajemy majątek, który ma podlegać podziałowi. Dopiero w razie sporu spadkobierców, sąd nakaże wykonanie spisu.
W taki sposób można dokonać podziału odziedziczonego domu oraz uzyskać spłatę od spadkobiercy, który przejmuje nieruchomość.

Źródło: Prawo spadkowe – Spadek.info

artykuł sponsorowany

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content