19.08.2017 r. Ludus Danielis – dramat liturgiczny (Kościół Św. Jakuba)