akt woli współpracy sandomierza z międzynarodową akademią kozactwa we lwowie