AKTUALIZACJA – Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wisłostrada