Autorskie spotkanie z pisarzem Włodzimierzem Kłaczyńskim