Czas na rower czyli wykręcamy kilometry dla Domu Dziecka w Skopaniu