czyli jak dochodzić należności od wspólników spółki jawnej?