dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.