dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim