Energopol odstępuje od budowy obwodnicy Tarnobrzega