Klasyczne piękno” – spotkanie z grecką sztuką oraz konkurs wiedzy o Grecji;