komentant wojewódzki policji inspektor jarosław szymczyk