którzy zginęli w bezsensie wojny (fotoreportaż oraz video HD)