likwidator Kopalni Siarki Machów oraz prezesi Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego